2021-10-12 - Vastuullisuus

Elite Alfred Berg tukee yritysten tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden asettamista


Elite Alfred Berg on mukana CDP:n ilmastokampanjassa, jossa rahoitusalan yritykset kehottavat ilmaston osalta maailman vaikutusvaltaisimpia yhtiöitä asettamaan päästövähennystavoitteensa Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteen mukaiseksi. Pyynnön ovat allekirjoittaneet 220 rahoitusalan yritystä 26 maasta, ja niiden yhteiset varat ylittävät Yhdysvaltojen, Kiinan tai koko EU:n bruttokansantuotteen.

Vastuullisuus-kaupunki-yritykset

Kampanjassa 1 600:aa yritystä painostetaan asettamaan päästövähennystavoitteensa Science Based Targets -aloitteella (SBT), jotta voidaan varmistaa, että kohdeyhtiöiden tavoitteet todennetaan riippumattomasti ja että ne ovat toimialan standardien mukaisia. Jotta yhtiöiden tavoitteet voidaan hyväksyä, niiden on oltava linjassa 1,5 asteen tavoitteen kanssa heinäkuusta 2022 alkaen.

”Elite Alfred Berg kannattaa ilmastotavoitteiden suurempaa läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. Allekirjoittamalla Science Based Targets -aloitteen tuemme tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden asettamista. Tunnustamme, että vaikka käymme ilmastoasioista vuoropuhelua myös sijoitussalkkujemme tärkeimpien yhtiöiden kanssa, vaikutusmahdollisuutemme yksin ovat rajalliset. Siksi uskomme, että SBT:n tapaiset sijoittajien yhteiset aloitteet kannustavat yrityksiä paremmin tarkentamaan päästötavoitteitaan ja toimimaan ympäristön kannalta parhaalla tavalla”, Elite Alfred Bergin sijoitusjohtaja Toni Iivonen kommentoi aloitteeseen osallistumista.

Science Based Targets -kampanjaa koordinoi voittoa tavoittelematon järjestö CDP, joka ylläpitää ympäristöraportointijärjestelmää. CDP lähetti kirjeen Elite Alfred Bergin ja muiden osallistujien puolesta yli 1 600 yritykselle ympäri maailmaa, joiden joukossa olivat muun muassa Kiinan suurin sementinvalmistaja Anhui Conch Cement, Hyundai Motor Company, Duke Energy, Associated British Foods, Nippon Steel, Tata Steel, Lufthansa ja Samsung.

Kohteena olevien yritysten markkina-arvo ylittää 41 000 miljardia Yhdysvaltojen dollaria, ja ne muodostavat 36 prosenttia maailman osakemarkkinoita kuvaavasta MSCI World -osakeindeksistä. Näiden yhtiöiden tason 1 ja tason 2 kokonaispäästöt ovat 11,9 gigatonnia.

”Kun niin monet sijoittajat ja lainanantajat sanovat yhdessä samaa, yritysten on toimittava tai ne altistuvat pääomakustannusten nousun riskille. SBT:n mukaisten päästövähennystavoitteiden puuttuminen on merkki siitä, että yritykset eivät pysty hallitsemaan ilmastoriskiä. Ennen loka-marraskuussa 2021 pidettävää YK:n ilmastonmuutoskonferenssia COP26:ta meidän on nähtävä suurempaa kunnianhimoa yrityksiltä, jotka ovat vastuussa suurimmasta osasta maailman päästöjä, mikäli haluamme saavuttaa nollapäästöisen talouden ja lieventää ilmastonmuutoksen vakavimpia vaikutuksia”, kommentoi CDP:n pääomamarkkinoiden johtaja Laurent Babikian.

Science Based Targets -aloitteeseen on liittynyt maailmanlaajuisesti jo yli 1 775 yritystä, joista yli 550:llä on hyväksytyt 1,5 asteen mukaiset tavoitteet. Tyypillinen tavoiteyritys on vähentänyt päästöjään 6,4 prosenttia vuodessa, mikä on selvästi yli 4,2 prosentin lineaarisen vähennystason, joka vaaditaan Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteen saavuttamiseksi.

Vaikka yritykset voivat asettaa tieteeseen perustuvat tavoitteet milloin tahansa vuoden aikana, CDP kannustaa yrityksiä liittymään SBT-aloitteeseen syyskuuhun 2022 mennessä.

CDP:n edellisvuoden Science Based Targets -kampanjalla oli suuri vaikutus SBT-aloitteeseen liittyneiden yritysten määrään. Kuluneen vuoden aikana aloitteeseen on liittynyt 154 yritystä, joiden päästöt vastaavat Saksan vuotuisia kokonaispäästöjä ja joiden markkina-arvo on noin 5,2 biljoonaa dollaria. Uusien yhtiöiden määrä vastaa 8,1 prosenttia viime vuoden kampanjan kohdeyrityksistä.


CDP edistää avointa raportointia ympäristövaikutuksista


Vuonna 2000 perustettu CDP on maailmanlaajuinen voittoa tavoittelematon yhteisö, joka ylläpitää ympäristöraportointijärjestelmää yrityksille, kaupungeille, osavaltioille ja alueille. CDP työskentelee yli 590 sijoittajan kanssa, jotka hallinnoivat yli 110 biljoonan dollarin varallisuutta. CDP oli ensimmäisiä toimijoita, joka hyödynsi pääomamarkkinoita motivoidakseen yrityksiä julkaisemaan tietoja niiden ympäristövaikutuksista sekä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, turvaamaan vesivaroja ja suojelemaan metsiä. Yli 10 000 organisaatiota ympäri maailmaa julkaisi tietoja CDP:n kautta vuonna 2020, mukaan lukien yli 9 600 yritystä, joiden markkina-arvo on yli 50 % maailman osakemarkkina-arvosta, ja yli 940 kaupunkia, osavaltiota ja aluetta, joiden yhteenlaskettu väestö on yli 2,6 miljardia.

CDP:llä on maailman suurin täysin TCFD:n (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) mukainen ympäristötietokanta, ja CDP:n julkaisemia ympäristöpisteytyksiä käytetään laajalti investointi- ja hankintapäätösten ohjaamiseen kohti nollahiilistä, kestävää ja joustavaa taloutta.