Elite Alfred Berg tukee Team Rynkeby – God Morgon -hyväntekeväisyyspyöräilyä


Elite Alfred Berg on yksi Suomen Team Rynkeby – God Morgon -pyöräilyjoukkueen tukijoista. Team Rynkeby – God Morgon Finland on osa eurooppalaista hyväntekeväisyyspyöräilyjoukkuetta, jossa joukkueet pyöräilevät joka vuosi Pariisiin ja keräävät tempauksella rahaa vakavasti sairaiden lasten hyväksi.

Rynkeby1200x628px

Suomessa Rynkebyn keräämät varat jaetaan Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiölle, joka tukee lasten veri- ja syöpätautien tutkimusta ja hoitojen kehitystä, sekä Sylva ry:lle, joka tarjoaa tukea syöpää sairastaville lapsille, nuorille ja heidän perheilleen.

Vuonna 2021 Suomen Team Rynkeby – God Morgon keräsi Aamu Säätiölle ja Sylvalle lähes miljoona euroa (942 584 euroa).

Elite Alfred Bergillä halutaan tukea Aamu Suomen ja Sylvan arvokasta työtä. Samalla kannustamme kaikkia liikunnalliseen elämäntapaan, johon myös Team Rynkeby – God Morgon -joukkuelaiset sitoutuvat päästäkseen tavoitteeseensa pyöräillä Pariisiin. Pyöräilijät maksavat itse välineensä ja harrastuksesta aiheutuneet kulut, ja Eckes-Granini ja avun kohteena olevat organisaatiot kattavat hallinnolliset kulut. Näin myös meidän lahjoituksemme menee suoraan syöpäsairaiden lasten ja syövän tutkimuksen hyväksi.

Hanke huipentuu heinäkuussa 2022, jolloin joukkueet pyöräilevät Suomesta Ranskaan ja saapuvat yhtä aikaa Pariisiin.

Team Rynkeby – God Morgon -projektia viedään eteenpäin vapaaehtoisvoimin tavoitteena edesauttaa sitä, että yhä useampi syöpään sairastunut lapsi selviäisi sairaudesta ja saisi elää terveen aikuisuuden. Suomessa sairastuu syöpään vuosittain noin 150 lasta ja edelleen joka viides lapsi ei siitä selviä, vaikka hoitojen kehitys on ollut huimaa viimeisen 30 vuoden aikana. Vielä 1980-luvulla vain joka neljäs syöpään sairastunut lapsi voitiin parantaa. Suhdelukua pitää kuitenkin edelleen parantaa. Vaarana on myös, että ilman riittävää tukea tutkimustyö jää kehityksestä jälkeen.

Tällä kaudella hyväntekeväisyyspyöräilyhankkeeseen osallistuu yli 2 000 pyöräilijää ja 500 huoltohenkilöä yhdeksästä maasta: Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Norjasta, Färsaarilta, Islannista, Saksasta, Sveitsistä ja Belgiasta. Mukana on jo 65 joukkuetta.

Osallistujat Rynkebyn joukkueisiin on valittu Team Rynkeby -verkkosivustolle hakemuksensa jättäneiden tuhansien henkilöiden joukosta.

Voit seurata Espoon joukkueen matkaa kohti Pariisia ja Suomen Team Rynkeby – God Morgonia:
www.facebook.com/teamrynkebyespoo
www.instagram.com/trgmespoo/
www.instagram.com/trgm_finland/