2021-09-15 - Sijoittaminen - Rahastot

Elite Alfred Berg Suomi Fokus ja Eurooppa Fokus -osakerahastot ovat yltäneet erinomaisiin tuottoihin


Suomeen ja Eurooppaan sijoittavat osakerahastomme Elite Alfred Berg Suomi Fokus ja Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus ovat yltäneet vuonna 2021 erinomaisiin tuottoihin.

Kasvu-sijoitusmarkkinat-1200-628


Elite Alfred Berg Suomi Fokus -rahaston varat sijoitetaan pääasiassa Suomessa listattujen yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. Rahaston toiminta alkoi 4.12.1992, ja se on yksi ensimmäisiä, jollei ensimmäinen, suomalaisiin osakkeisiin sijoittavia rahastoja. Rahaston vertailuindeksinä toimii OMX Helsinki CAP Tuotto -osakeindeksi.

Elite Alfred Berg Suomi Fokus on pärjännyt viimeiset pari vuotta hyvin suhteessa vertailuindeksiinsä ja erityisesti tänä vuonna tuottoeroa on tullut merkittävästi. Aikavälillä 31.12.2020 – 31.8.2021 rahaston A Kasvu -osuussarjan tuotto oli 34,87 % ja rahaston E-osuussarjan tuotto36,04 %, kun rahaston vertailuindeksi tuotti vastaavalla ajanjaksolla 27,48 %. Tähän mennessä ylituotoksi on siis muodostunut yli 7 %-yksikköä A Kasvu -osuussarjan osalta ja yli 8 %-yksikköä E -osuussarjan osalta.

Lisäksi Elite Alfred Berg Suomi Fokuksen eri osuussarjat ovat pärjänneet tänä vuonna hyvin Morningstarin vertailun Suomi osakkeet -kategoriassa. Tätä kirjoittaessa Elite Alfred Berg Suomi Fokuksen E-osuussarja on kategorian toiseksi paras tämän vuoden tuotoilla mitattuna. Morningstar on yhdysvaltalainen rahastoluokittelija, joka vertailee rahastoja niiden tuottohistorian perusteella. Vertailussa huomioidaan tuoton vaihtelut sekä rahaston palkkiot. Paras rahastoluokka on 5/5 Morningstar-tähteä. Elite Alfred Berg Suomi Fokuksen A Kasvu -osuussarjalla on tällä hetkellä 2 tähteä.

Marko Saastamoinen, salkunhoitaja, Elite Alfred Berg


Rahaston salkunhoitaja Marko Saastamoinen on tyytyväinen rahaston menestykseen ja kommentoi tuotonlähteitä tämän vuoden osalta seuraavanlaisesti:
”Ylivoimaisesti parhaimmat tuotot ja merkittävimmät kontribuutiot ovat tulleet QT Groupista ja Harviasta, jotka ovat olleet selkeässä ylipainossa suhteessa vertailuindeksiin. Toimialoja tarkastellen konepajasektori on tuottanut myös merkittävästi eli muun muassa ylipainot Valmetissa, Konecranesissa ja Metso Outotecissa ovat kasvattaneet tuottoeroa indeksiin nähden. Lisäksi niin sanottujen koronahyötyjien menestys on jatkunut edelleen, mikä on suosinut Keskon, Tokmannin, Mustin, Orthexin ja Puuilon kurssikehitystä.”

”Siirryimme Nesteessä selvään alipainoon kevään aikana, ja se on kasvattanut tuottoeroa indeksiin. Samoin on toiminut alipainot sekä Orionissa että Kojamossa. Olemme myös osallistuneet muutamiin listautumisiin, joista olemme saaneet hyvää tuottoa”, Saastamoinen lisää.

Viiden tähden Eurooppa-rahasto pärjää useilla vertailujaksoilla


Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus -rahaston varat sijoitetaan pääosin Euroopan talousalueella listattujen yritysten osakkeisiin. Rahaston salkunhoitotyyli on aktiivinen, ja se pyrkii kohtalaisella riskitasolla ylittämään vertailuindeksinsä MSCI Europe NR -indeksin tuoton pitkällä aikavälillä.

Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus Sijoitusrahasto on päihittänyt vertailuindeksinsä useammalla ajanjaksolla niin 12 kuukauden sisällä kuin yhden, kolmen ja viiden vuoden horisontilla. Myös tänä vuonna tuottoeroa on tullut merkittävästi. Aikavälillä 31.12.2020 – 31.8.2021 rahaston A Kasvu -osuussarjan tuotto oli 25,00 % ja rahaston E-osuussarjan tuotto 26,10 %, kun rahaston vertailuindeksi tuotti samalla periodilla 19,81 %. Ylituotoksi on siis muodostunut yli 5 %-yksikköä A Kasvu -osuussarjan osalta ja yli 6 %-yksikköä E -osuussarjan osalta tähän mennessä.

Elite Alfred Berg Eurooppa Fokuksen A Kasvu -osuussarjalla on viisi Morningstar-tähteä. Myös Eurooppa Fokuksen eri osuussarjat ovat pärjänneet tänä vuonna hienosti Morningstarin vertailussa Euroalue suuret yhtiöt -kategoriassa. Morningstarin kategoriassa rahaston E-osuussarja on neljäntenä yli 200 vaihtoehdon joukossa.

Marko Saastamoinen toimii myös Elite Alfred Berg Eurooppa Fokuksen salkunhoitajana.

”Toimialoja tarkasteltaessa, rahaston suurin ylipaino on teollisuustuotteissa ja -palveluissa. Tämä on vaikuttanut positiivisesti myös tuottomielessä. Alasektoreista mainittakoon kuljetus ja logistiikka ja yksittäisistä yhtiöistä Kuehne & Nagel ja Deutsche Post. Myös konepajoista Metso Outotecin rooli tuottoajurina on ollut merkittävä. Vaikka olemme olleet teknologiasektorilla lievässä alipainossa, toimialalta poimitut ASML ja Capgemini ovat yksittäisistä yhtiöistä parhaiten tuottaneiden joukossa”, Saastamoinen kommentoi.

Vastuullisen sijoittamisen näkökulmaa korostetaan rahaston osakevalinnassa yhä kasvavassa määrin. Hyvänä esimerkkinä tästä on ranskalainen rakennusmateriaalien valmistaja Compagnie de Saint-Gobain. Yhtiö on tuoteratkaisuillaan edistänyt merkittävästi rakentamisen kestävää kehitystä, ja lisäksi sillä on erittäin kunnianhimoinen tavoite hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Tammi-elokuun aikana yhtiön osakekurssi on noussut lähes 70 %.

”Alipaino päivittäistavarasektorilla on ollut oikea valinta, jolla on saatu aikaan indeksiä korkeampaa tuottoa. Kokonaisuudessaan osakevalinta ja varsin maltillinen yhtiömäärä rahastossa ovat olleet onnistuneita strategiapäätöksiä”, Marko Saastamoinen kertoo.

Toni Iivonen, sijoitusjohtaja, Elite Alfred Berg


Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg

Tutustu tarkemmin Elite Alfred Berg Suomi Fokus ja Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus -rahastoihin.