Elite Alfred Berg sekä Norjan ja Ruotsin Alfred Berg perustavat yhteispohjoismaisen salkunhoitotiimin


EAB-konserniin (Elite Alfred Berg) kuuluva EAB Varainhoito Oy ja norjalainen Alfred Berg Kapitalforvaltning AS sekä sen Ruotsin toimipiste allekirjoittivat 21.8.2020 yhteistyösopimuksen perustaakseen yhteisen pohjoismaisen salkunhoidon listatuille osake- ja korkosijoituksille.

Sopimuksen myötä yhtiöiden salkunhoitotiimit Helsingissä, Oslossa ja Tukholmassa yhdistetään yhdeksi, yli 20 kokeneen sijoitusalan asiantuntijan salkunhoitotiimiksi, joka hallinnoi yhteensä yli 15 miljardin euron asiakasvarallisuutta. Salkunhoitotiimillä on laajaa tietotaitoa ja kokemusta paikallisista markkinoista ja pohjoismaisiin pörsseihin listautuneista yhtiöistä, ja se keskittyy erityisesti pohjoismaiseen markkinaan. Tiimi on todistanut pystyvänsä luomaan lisäarvoa myös allokoimalla varallisuutta globaaleilla markkinoilla ja eri omaisuusluokissa.

”Kokeneen salkunhoitotiimimme yhdistäminen Elite Alfred Bergin salkunhoitotiimiin lisää paikallista läsnäoloamme Suomessa ja vahvistaa tarjontaamme pohjoismaisille asiakkaille”, sanoo Alfred Berg Kapitalforvaltningin toimitusjohtaja Helge Arnesen. Alfred Berg Kapitalforvaltning sai hiljattain parhaan sijan sekä jakelijoilta että instituutioasiakkailta norjalaisia varainhoitajia arvioineessa Kantar Sifo Prospera -tutkimuksessa.

”Tämä on meille ainutkertainen mahdollisuus tehdä yhteistyötä Norjan ja Ruotsin Alfred Bergin kanssa. Olen vakuuttunut siitä, että yhteistyö hyödyttää paljon asiakkaitamme, sillä yhteispohjoismaisen salkunhoidon ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme aiempaa laajempaa sijoitustutkimusta ja -osaamista. Meille se antaa mahdollisuuden edetä matkallamme vastuullisuuden edelläkävijäksi”, Elite Alfred Bergin toimitusjohtaja Daniel Pasternack sanoo.

Elite Alfred Berg julkaisi yhteistyösopimuksesta lehdistötiedotteen 21.8.2020.