Elite Alfred Berg sai hyvät arvosanat YK:n vastuullisen sijoittamisen arvioinnissa


YK:n vastuullisen sijoittamisen organisaatio PRI arvioi Elite Alfred Bergin toiminnan vastuullisen sijoittamisen saralla hyväksi. Vuoden 2020 PRI-raportissa vastaamiemme 11 osa-alueen painotettu keskiarvo oli A. Viidessä kategoriassa tuloksemme ylitti vastaajien mediaanin ja vain yhdessä kategoriassa saimme mediaania huonomman arvosanan. Strategian ja hallinnoinnin kategoriassa saavutimme arvosanan A.

”Vastuullinen sijoittaminen on tärkeä osa sijoitustoimintaamme ja vastuullistyötämme sekä yrityksenä että varainhoitajana. Olemme tyytyväisiä, että vastuullisen sijoittamisen eteen tekemämme työ näkyy PRI-raportin tuloksissa monien osa-alueiden parantumisena ja että olemme myös kansainväliseen vertailuryhmään suhteutettuna hyvällä tasolla”, Elite Alfred Bergin sijoitusjohtaja Toni Iivonen sanoo.

Elite Alfred Bergin (EAB Group Oyj) vastaamien 11 kategorian tulokset:

pri taulukko

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet eli PRI (Principles for Responsible Investment) käsittelevät ympäristö-, sosiaalisten ja yhtiöiden hallintotapaan liittyvien tekijöiden huomioonottamista sijoittamisessa. Englanniksi näistä vastuullisuustekijöistä käytetään usein lyhennettä ESG (Environmental, Social, Governance).

Elite Alfred Berg allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) vuonna 2011 ja on siitä lähtien raportoinut vuosittain toimenpiteistään vastuullisen sijoittamisen saralla. Olemme myös määrittäneet rahastoillemme konkreettiset rahastokohtaiset toimintaperiaatteet ja liittäneet ne osaksi salkunhoidon ohjeita.

PRI-raporttimme tulokset 2020 (englanniksi)