Elite Alfred Berg perustaa uuden listaamattomia korkosijoituksia tekevän EAB Credit Fund I Ky -rahaston


Tässä artikkelissa esitetty sijoitustuote on tarkoitettu vain ammattimaisille sijoittajille.

Listaamattomien lainojen markkina on kehittynyt viimeisen 10 vuoden aikana voimakkaasti Yhdysvalloissa ja Euroopan suurissa maissa. Suomessa markkina on varsin kehittymätön, mutta kasvaa voimakkaasti. Elite Alfred Bergin uusi EAB Credit Fund I Ky -rahasto vastaa kysyntään sijoittamalla huolellisesti valittuihin Private Debt -rahastoihin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Private Debt (yleisesti yksityinen velka) tarkoittaa pankkien ulkopuolista lainaustoimintaa, jossa lainauksen kohde on listaamaton, usein pieni tai keskisuuri yhtiö. Private Debt -sijoituksia tekevät yleensä rahastot, jotka antavat lainoja yksityisille yrityksille tai ostavat niitä jälkimarkkinoilta.

Private Debt -strategioita ovat muun muassa suora lainaus yrityksille (direct lending), lainaus vaikeuksissa oleville yhtiöille (distressed lending), välirahoitus (mezzanine) sekä kiinteistö-, infrastruktuuri- ja erityistilannelainaus (special opportunities/situations).

Listaamattomien lainojen markkina on kasvanut ja kehittynyt viimeisen 10 vuoden aikana voimakkaasti Yhdysvalloissa ja Euroopan suurissa maissa (Iso-Britannia, Ranska ja Saksa). Euroopassa Private Debt -markkina on suhteellisesti vielä pienempi kuin Yhdysvalloissa. Suomessa markkina on varsin kehittymätön, mutta kasvamassa voimakkaasti. Kasvua tukevat sekä pankkien tiukentuva rahoituspolitiikka että yritysten aiempaa kovemmat kasvutavoitteet. Nykyisessä markkinatilanteessa kasvua siivittävät koronakriisin aiheuttamat väliaikaiset rahoitusongelmat.

Suuressa mittakaavassa Private Debt -markkina (yksityinen velkamarkkina) syntyi vuosien 2008–2009 finanssikriisin jälkeen, kun pankkien kiristynyt sääntely rajoitti niiden kykyä rahoittaa varsinkin keskisuuria ja pienempiä yrityksiä. Yksityiset lainarahastot toimivat suorana lainanantajana keskisuurille yrityksille ja luotonlähteinä pääomasijoitusyhtiöiden ostojen yhteydessä tarjoten korkeampaa tuotto-odotusta kuin esimerkiksi julkisten markkinoiden high yield -lainat.

Koronapandemia luo mahdollisuuksia sijoittajille

Pitkän aikavälin kasvun ajureita on lukuisia, mutta tärkeimpänä tällä hetkellä nähdään pankki- ja rahoitusalan edelleen kiristyvä sääntely, minkä vuoksi pankit vetäytyvät tietyiltä rahoituksen osa-alueilta. Lisäksi vallitseva korkoympäristö luo kysyntää vaihtoehtoisille tuoton lähteille. Sijoittajat etsivät edelleen ennustettavaa tuottoa hallitulla riskinotolla. Kolmantena kasvun ajurina toimivat esimerkiksi sukupolvenvaihdosten lisäämät yrityskaupat, joissa tyypillisesti pankkien tarjoama rahoituskapasiteetti ei ole riittävä. Private Debt -markkina kasvaa vääjäämättä normaaleissakin markkinaolosuhteissa, mutta koronapandemia luo sijoittajille lisämahdollisuuksia lyhyellä horisontilla.

EAB Credit Fund I Ky

Elite Alfred Bergin perustama rahasto EAB Credit Fund I Ky sijoittaa huolellisesti valittuihin Private Debt -rahastoihin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa laadukkaiden, vakiintuneiden ja arvostettujen kumppaneiden kautta. Rahasto lainoittaa yhtiöitä tarvittaessa myös suoraan, mutta suorien lainojen paino voi olla enintään 20 % rahaston varoista. Rahaston sijoitusperiodin alkuvaiheessa etsitään erityisesti koronapandemian luomia sijoitusmahdollisuuksia, kun yritysten lainatilanne on tiukentunut. Rahasto voi kuitenkin sijoittaa varsin vapaasti erilaisiin strategioihin.

EAB Credit Fund I Ky -rahasto on suunnattu suomalaisille ammattimaisille sijoittajille, joilla on kokemusta pääomasijoittamisesta. Rahasto on määräaikainen ja tavoittelee 10–13 prosentin vuotuista tuottoa ennen kuluja. Lisätietoja saat yhteyshenkilöltäsi Elite Alfred Bergin instituutiotiimissä tai sähköpostitse osoitteesta institutionalsales@eabgroup.fi.

Timo Koivumäki

Timo Koivumäki
Myyntijohtaja, instituutioasiakkaat
Elite Alfred Berg