Elite Alfred Berg perustaa logistiikkakiinteistöihin sijoittavan rahaston


Elite Alfred Berg täydentää kiinteistörahastovalikoimaansa perustamalla uuden logistiikkakiinteistöihin sijoittavan rahaston. Rahasto aloittaa toimintansa toukokuussa, ja sitä tarjotaan sekä instituutio- että yksityissijoittajille. Avoimeen rahastoon voi tehdä merkintöjä neljä kertaa vuodessa, ja siitä voi tehdä lunastuksia kaksi kertaa vuodessa.

Logistiikkakiinteistöt 1200x628px

Elite Alfred Berg Logistiikkakiinteistöt Erikoissijoitusrahasto on suomalaisiin logistiikka- ja muihin toimitilakiinteistöihin sijoittava rahasto, jonka pääasiallisena sijoitusalueena on 30 suurinta kaupunkia ja kaupunkiseutua Suomessa. Rahasto sijoittaa logistiikka-, teollisuus-, teknisen tukkukaupan, autoalan palveluiden ja tilaa vievän kaupan kiinteistöihin. Tavoitteena on hankkia kohteita, joissa vuokrasopimukset ovat ostohetkellä keskimäärin yli 5 vuotta ja joiden vuokralaiset ovat taloudellisesti vahvoja yrityksiä.

Rahasto tavoittelee 7–9 % kokonaistuottoa, ja sen voitonjakotavoite on 7 %*. Rahasto tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden sijoittaa alueellisesti, vuokralaisittain ja kiinteistötyypeittäin hajautettuun kiinteistösalkkuun. Sijoituskohteet ovat merkittävä osa toimivan yhdyskunnan palvelutarjontaa.

”Varsinkin maakuntakaupungeista löytyy houkuttelevia sijoituskohteita, joista odotetaan hyvää tuottoa sekä arvonnoususta että vuokratuotosta. Meillä on jo erinomaista aiempaa kokemusta tästä kiinteistötyypistä, sillä rahastojemme salkuissa on lähes 30 tällaista kohdetta”, sanoo kiinteistövarainhoidosta vastaava johtaja Jaakko Ristola Elite Alfred Bergiltä.

Elite Alfred Berg Vuokratuotto -rahasto sijoittaa hajautetusti toimitiloihin ja asuntoihin suurissa kaupungeissa, kun taas Elite Alfred Berg Logistiikkakiinteistöt- rahaston strategian perustana ovat maakuntakaupungeissa sijaitsevat kohteet, joissa on matalariskisiä vuokralaisia. Korkeinta tuottoa kiinteistörahastoissamme tarjoavat kiinteistökehitysrahastot, joissa tavoitellaan arvonluontia aktiivisella kehitystoiminnalla.

Elite Alfred Bergin kiinteistörahastojen hallinnoitavat varat ovat yhteensä 370 miljoonaa euroa. Logistiikkakiinteistöjen lisäksi asiakkaillemme on tarjolla Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoissijoitusrahasto, joka yhdistää sekä asunto- että toimitilasijoittamisen parhaat puolet ja tarjoaa hyvän hajautuksen eri kiinteistöluokkiin sekä kiinteistökehitysrahasto EAB Value Added Fund III Ky, joka tarjoaa arvonluontia aktiivisella kehitystoiminnalla.

Ole yhteydessä meihin, kerromme mielellämme lisää rahastosta!


*) Tuottotavoite ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea.