Elite Alfred Berg lanseeraa private debt -rahaston


Tässä artikkelissa esitetty sijoitustuote on tarkoitettu vain ammattimaisille sijoittajille.

Elite Alfred Berg lanseeraa EAB Credit Fund I -rahaston, joka sijoittaa niin sanottuihin yksityisen velan rahastoihin ja suoriin lainoihin Suomessa ja Euroopassa.

Elite Alfred Berg laajentaa vaihtoehtoisten sijoituskohteiden tarjoomaansa lanseeraamalla EAB Credit Fund I Ky:n, jonka mandaattina on sijoittaa korkeamman tuottotavoitteen niin sanottuihin private debt -rahastoihin sekä suoriin lainoihin Suomessa ja kanssasijoituksina rahastosijoituksiaan hoitavien yhtiöiden kanssa. Elite Alfred Berg tarjoaa rahastoa instituutioasiakkailleen, jotka ovat kiinnostuneita vaihtoehtoisen korkosijoittamisen tarjoamista mahdollisuuksista.

Private debt (lainananto listaamattomille yhtiöille / yleisesti yksityinen velka) on laaja käsite, jolla tarkoitetaan pankkien ulkopuolista lainaustoimintaa, jossa lainauksen kohde on listaamaton, yleensä pieni tai keskisuuri yhtiö. Private debt -sijoituksia tekevät yleensä rahastot, jotka antavat lainoja yksityisille yrityksille tai ostavat näitä lainoja jälkimarkkinoilta. Private debt -sijoittajien strategioita ovat muun muassa suora lainaus yrityksille (direct lending), lainaus vaikeuksissa oleville yhtiöille (distressed lending), välirahoitus (mezzanine) sekä kiinteistö-, infrastruktuuri- ja erityistilannelainaus (special opportunities/situations).

Korkeampi tuotto-odotus herätti kysynnän

Suuressa mittakaavassa yksityinen velkamarkkina syntyi vuosien 2008–2009 finanssikriisin jälkeen, kun pankkien sääntelyä kiristettiin. Yksityiset lainarahastot, jotka toimivat suorana lainanantajana keskisuurille yrityksille ja luotonlähteinä pääomasijoitusyhtiöiden ostojen yhteydessä, tarjosivat korkeampaa tuotto-odotusta kuin esimerkiksi julkisten markkinoiden High Yield -lainat. Tämä herätti sijoittajien kysynnän.

Listaamattomien lainojen markkina on kasvanut ja kehittynyt viimeisen 10 vuoden aikana voimakkaasti Yhdysvalloissa ja Euroopan suurissa maissa, erityisesti Isossa-Britanniassa, Ranskassa ja Saksassa. Suomessa markkina on edelleen varsin kehittymätön, mutta kasvamassa voimakkaasti tulevaisuudessa. Kasvua tukevat sekä pankkien tiukentuva rahoituspolitiikka että yritysten aiempaa kovemmat kasvutavoitteet. Nykyisessä markkinatilanteessa kasvua siivittävät myös koronakriisin aiheuttamat väliaikaiset rahoitusongelmat.

EAB Credit Fundin sijoitusstrategiassa on kaksi tukijalkaa

EAB Credit Fund I on kerännyt jo ensimmäiset kulmasijoittajansa, ja rahaston sijoitustoiminta on tarkoitus aloittaa ensimmäisillä rahasto- ja lainasijoituksilla loppukevään/alkukesän aikana. Rahaston sijoitusstrategiassa on kaksi tukijalkaa, joista suuremmassa roolissa ovat rahaston tekemät sijoitukset valikoituihin private debt -rahastoihin. Olemme käyneet läpi kymmeniä rahastoja sekä suurilta että pieniltä rahastoyhtiöiltä Euroopassa ja Yhdysvalloissa, ja meille on muodostunut hyvä käsitys kokonaistarjonnasta ja eri toimijoiden erikoisosaamisesta. Näkemyksemme on, että koronakriisin jälkimainingeissa erikoistilanteiden rahoittamiseen keskittyvät rahastot ja hädänalaisten yhtiöiden rahoittamiseen erikoistuneet rahastot tulevat olemaan erityisasemassa, sillä kriisi on iskenyt epätasaisesti eri sektoreihin ja yhtiöihin. Rahoituspaketit vaativat erityyppistä kekseliäisyyttä ja joustavuutta sekä nopeaa reagointikykyä, mitä pankeilta saattaa tällä hetkellä puuttua. Toinen alue sijoitustoiminnassa ovat suorat lainat sekä kanssasijoituksina rahastojen kanssa että Suomessa suoraan tehtynä. Myös näissä sijoituksissa pyrimme laadukkaalla analyysillä ja tiukalla kohdevalinnalla löytämään kohteita, joilla on houkutteleva tuottopotentiaali.

Rahaston kokonaistuottotavoite ennen rahaston kuluja on noin 8–10 % vuodessa, jonka uskomme olevan mahdollinen tässä poikkeuksellisessa ympäristössä keskittymällä hyvään rahasto- ja kohdevalintaan.

Jos kiinnostuit kuulemaan lisää, olethan yhteydessä.Toni Iivonen

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg

Timo Koivumäki

Timo Koivumäki
Myyntijohtaja, instituutioasiakkaat
Elite Alfred Berg