2021-03-12 - Rahastot - Sijoittaminen

Elite Alfred Berg Korko on ehdolla parhaaksi korkorahastoksi Morningstarin Awards-kilpailussa


Elite Alfred Berg Korko -rahasto on ehdokkaana Morningstarin vuoden 2021 Awards-palkinnon korkorahastosarjassa. Elite Alfred Berg Korko päihitti vuonna 2020 Morningstar-vertailuindeksinsä ja tuotti selvästi paremmin kuin suuri osa samassa Morningstar-luokassa olevista rahastoista.

Palkinnot-kolme-parasta-

”Pääsimme Elite Alfred Berg Korko -rahastossa aktiivisella salkunhoidolla erittäin hyvään absoluuttiseen korkotuottoon keskimääräistä pienemmällä riskillä haasteellisesta sijoitusvuodesta huolimatta. Esimerkiksi rahaston E-osuussarjan tuotto oli 4,89 % vuonna 2020. Rahasto menestyi viime vuonna myös niin pohjoismaisessa kuin kansainvälisessä globaalien korkorahastojen kilpailijakentässä, mikä on jatkoa viimeisen kolmen ja viiden vuoden kilpailukykyiselle tuottokehitykselle”, kertoo rahaston salkunhoitaja Sami Eriksson.

Morningstarin jakamat rahastopalkinnot perustuvat kvantitatiiviseen arvioon, jossa otetaan huomioon rahaston yhden, kolmen ja viiden vuoden tuotto sekä kolmen ja viiden vuoden riski. Palkinnonsaajat julkistetaan 18.3.2021.