2020-09-11 - Rahastot - Elite Alfred Berg

Elite Alfred Berg Korko ja Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus -rahastot parhaaseen Morningstar-luokkaan


Elite Alfred Berg Korko E ja Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus -rahastot ovat saaneet viidennen tähden Morningstarin rahastovertailussa.

Morningstar on yhdysvaltalainen rahastoluokittelija, joka vertailee rahastoja niiden tuottohistorian perusteella. Vertailussa huomioidaan tuoton vaihtelut sekä rahaston palkkiot. Paras rahastoluokka on 5/5 Morningstar-tähteä.

”Elite Alfred Berg Korko Sijoitusrahasto sopii kaikille maltillisen riskitason sijoittamisesta kiinnostuneille. Rahasto soveltuu sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa pitkän koron omaisuusluokkiin keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä ja hyväksyy niihin sisältyvät luotto-, korko- ja valuuttariskit. Sijoittaja saa laajasti hajautetun ja aktiivisesti hoidetun korkosalkun. Rahaston vahvuudet ovat globaalisti hajautetussa korkoallokaatiossa, aktiivisessa korko- ja luottoriskin hallinnassa sekä eri korko-omaisuusluokkien taktisessa painotuksessa”, Elite Alfred Berg Korko -rahaston salkunhoitaja Sami Eriksson sanoo.

Elite Alfred Berg Korko E -rahasto on tuottanut vuoden alusta 3,02 % (8.9.2020), viimeisen vuoden aikana 2,86 % (8.9.2020) ja viimeisen kolmen vuoden aikana 9,22 % (8.9.2020).

”Elite Alfred Berg Korko -rahasto on menestynyt viimeisen kolmen vuoden aikana niin pohjoismaisessa kuin kansainvälisessä korkoallokaatiorahastojen kilpailijakentässä. Korkorahasto on pärjännyt selvästi paremmin kuin suuri osa Morningstar-luokassaan olevista rahastoista ja ylittänyt indeksituoton viimeisen kolmen vuoden aikana”, Eriksson kertoo.

Elite Alfred Berg Korko -rahasto ylipainottaa tällä hetkellä korkean ja matalan luottoluokituksen yrityslainoja sekä kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjalainoja. Valtionlainat ovat alipainossa.

Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus Sijoitusrahaston varat sijoitetaan pääosin Euroopan talousalueella listattujen yritysten osakkeisiin. Rahaston salkunhoitotyyli on aktiivinen ja se pyrkii kohtalaisella riskitasolla ylittämään vertailuindeksinsä MSCI Europe NR -indeksin tuoton pitkällä aikavälillä.

”Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus Sijoitusrahasto on päihittänyt vertailuindeksinsä useammalla ajanjaksolla niin 12 kuukauden sisällä kuin yhden, kolmen ja viiden vuoden horisontilla. Eurooppa on kuluvana vuonna ollut haastava sijoitusmarkkina, mutta vertailuryhmäänsä nähden Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus on menestynyt hyvin. Toimialoja tarkasteltaessa rahaston suurimmat ylipainot suhteessa vertailuindeksiin ovat informaatioteknologiassa ja kulutustavaroissa. Päivittäistavarasektoria alipainotamme eniten. Maakohtaisissa painoissa suurimmat osuudet löytyvät Ranskasta ja Saksasta, kun taas merkittävin alipaino on Iso-Britanniassa”, Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus -rahaston salkunhoitaja Marko Saastamoinen kertoo.

Alla olevassa taulukossa on esitetty Elite Alfred Berg -rahastojen Morningstar-luokitukset 31.8.2020 kolmen vuoden tuottohistorian mukaan. Arvosanat kolmen vuoden osalta kuvaavat mielestämme parhaiten rahastojen nykyisten salkunhoitajien työtä, sillä he ovat hoitaneet rahastoja suunnilleen kolme vuotta.

taulukko-eab-rahastojen morningstar rating

Lähde: Morningstar

Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus Sijoitusrahasto

Heidi Jääskeläinen

Heidi Jääskeläinen
Viestintäpäällikkö
Elite Alfred Berg