Elite Alfred Berg aloittaa uudentyyppisen kohdekohtaisen pääomasijoittamisen


Elite Alfred Berg on aloittanut ainutlaatuisen ja uudentyyppisen kohdekohtaisen pääomasijoitustoiminnan, jonka tavoitteena on löytää vuosittain 1–2 houkuttelevaa sijoituskohdetta listaamattomalta markkinalta.

Tietokone kadet CO2 1200x628px


Elite Alfred Berg käynnistää uudentyyppisen sijoitustoiminnan, jossa pääomaa halutaan ohjata listaamattomiin kohteisiin ja avata laajemmalle sijoittajajoukolle pääsy tälle markkinalle. Yhdessä hankkeeseen sijoittavien asiakkaidensa kanssa EAB Private Equity toteuttaa pääomasijoituksen jo varainkeruuvaiheessa tiedossa olevaan kohdeyhtiöön. Suurempi läpinäkyvyys poikkeaa merkittävästi perinteisestä, rahastomallisesta sijoitustoiminnasta, jossa rahaston varat kerätään ennen kuin varsinaiset sijoituskohteet ovat sijoittajien tiedossa. Myös sijoitusaika kanssasijoitusrakenteessa on tyypillisesti lyhyempi kuin pääomasijoitusrahastoissa.

”Uskon, että nyt käynnistämämme uudentyyppinen pääomasijoittaminen herättää kiinnostusta nykyisten ja uusien asiakkaidemme keskuudessa. Tämä oli havaittavissa jo ensimmäisen hankkeen yhteydessä, jossa sijoittajien suunnalta tullut kysyntä ylitti odotuksemme. Erinomaisen tuottopotentiaalin lisäksi positiivista palautetta sai vastuullisuuteen perustuva sijoitusstrategia sekä tavoiteltu tavanomaista lyhyempi sijoitushorisontti”, kertoo EAB Private Equityn osakas Kalle Kekkonen.

Elite Alfred Bergin pääomasijoitustiimin tavoitteena on löytää vuosittain 1–2 houkuttelevaa sijoituskohdetta. Sijoitusstrategian pääpaino on yrityksissä, jotka kaipaavat tukea kasvupotentiaalin mahdollistamisessa tai kiihdyttämisessä. Yritysten odotetaan todistaneen jo elinkelpoisuutensa ja olevan kannattavia. EAB Private Equity keskittyy merkittäviin vähemmistösijoituksiin, mutta tapauskohtaisesti arvioitavissa on myös enemmistön hankkiminen kohdeyhtiöstä.

”Vaikka katsomme mahdollisia kohteita laajasti eri toimialoilta, painopisteenä ovat kestävän kehityksen megatrendeistä hyötyvät yritykset. Aktiivisena omistajana haluamme tarjota voimakkaan kasvuvaiheen yrityksille pääomien lisäksi myös tukea strategian kirkastamisessa ja toteutuksessa sekä pääsyn laajaan asiantuntijaverkostoon”, jatkaa Kalle Kekkonen.

Uusi pääomasijoitustoiminta tukee EAB-konsernin tavoitetta panostaa tulevaisuuden sijoitusmuotoihin ja nousta vastuullisen sijoittamisen edelläkävijäksi.

Lue myös:
EAB Private Equity sijoittaa voimakkaasti kasvavaan teknologiayhtiö Proventiaan