Edunvalvontavaltakirja on korvaamaton asiakirja


Oletko pohtinut, miten sinun taloudellisia ja henkilökohtaisia asioitasi hoidetaan, jos et siihen enää itse kykene? Edunvalvontavaltuutuksella varmistat, että asioistasi huolehtii luotettu, läheinen henkilö.

Edunvalvontavaltakirja voi olla korvaamaton asiakirja, ja sellainen pitäisi olla jokaisella täysi-ikäisellä oman tulevaisuutensa turvaksi. Valtakirjan tarpeellisuus tunnistetaan varttuneemmalla iällä, mutta oman toimintakyvyn menetys ei ole välttämättä iästä kiinni. Esimerkiksi onnettomuus tai muu tapaturma voi viedä toimintakyvyn joko tilapäisesti tai pysyvästi ikään katsomatta. Laatimalla edunvalvontavaltakirjan voit etukäteen huolehtia siitä, että luotettu läheinen henkilö hoitaa taloudellisia ja muita asioitasi tulevaisuudessa, mikäli oma toimintakykysi heikkenee, esimerkiksi sairauden tai tapaturman johdosta, niin merkittävästi, ettet pysty enää omia asioitasi itsenäisesti hoitamaan.

Edunvalvontavaltakirja ei vaikuta valtuuttajan tämänhetkiseen asioiden hoitoon, vaan se laaditaan tulevaisuuden turvaksi. Valtuutus tulee voimaan vasta, kun valtuuttaja ei sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen tai muun syyn vuoksi enää kykene huolehtimaan asioistaan ja maistraattia pyydetään vahvistamaan valtuutus.

Joustava tapa järjestää asioiden hoito

Edunvalvontavaltakirjaan perustuva valtuutus henkilön taloudellisten ja henkilöä itseään koskevien asioiden hoitamisesta on eri asia kuin tavanomainen, viranomaisvetoinen edunvalvonta. Edunvalvontavaltakirjaan perustuva vapaaehtoinen edunvalvontavaltuutus on tavanomaista edunvalvontaa joustavampi tapa järjestää omien asioiden hoito, sillä edunvalvontavaltuutetulla ei esimerkiksi ole lähtökohtaisesti velvollisuutta toimittaa holhousviranomaiselle eli maistraatille vuositilitystä valtuuttajan varojen hoidosta. Lisäksi valtuutettu voi valtuutuksen laajuuden avulla määrittää, kuinka laajasti holhousviranomaisen tulee valvoa valtuutetun toimia.

Rahat-laskin-

Mitä edunvalvontavaltakirja sisältää?

Edunvalvontavaltakirjassa valtuuttaja nimeää henkilön, jolle hän antaa valtuutuksen hoitaa asioitaan, kun hän itse ei ole siihen enää kykenevä. Lisäksi valtuutettu voi nimetä valtakirjassa varavaltuutetun ja toissijaisia valtuutettuja siltä varalta, että ensisijainen valtuutettu on estynyt hoitamasta tehtäviään. Vähintään yhden varavaltuutetun ja toissijaisen valtuutetun nimeäminen on suositeltavaa.

Edunvalvontavaltakirjan laajuudessa tulee aina huomioida valtuuttajan omaisuus yksilöidysti. Näin varmistetaan, että asioiden hoitaminen on valtuutetun omaisuudesta riippumatta joustavaa. Yksilöllisesti laaditun edunvalvontavaltakirjan avulla turvataan joustava asioiden hoito ilman ylimääräistä viranomaisbyrokratiaa.

Tee edunvalvontavaltakirja hyvissä ajoin. Valtuutetun henkilön tulee olla oikeustoimikelpoinen ja ymmärtää valtakirjan merkitys. Lisäksi valtakirjan tulee olla kahden esteettömän todistajan allekirjoittama. Eliten asiantuntijoiden avulla laadit juuri oman tahtosi ja tarpeidesi mukaisen edunvalvontavaltakirjan. Kysy lisää edunvalvontavaltuutuksesta ja sen eduista asiantuntijoiltamme.

Eliten asiantuntijat auttavat sinua edunsaajamääräysten tarkistamisessa, omaisuuden perintösuunnittelussa sekä oikeudellisten asiakirjojen ja edunsaajamääräysten päivittämisessä. Etsimme verotehokkaan ratkaisun juuri sinun tavoitteisiisi. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.


Teemu Pievilainen

Teemu Pieviläinen
Johtava lakimies
Elite Laki Oy