2022-01-03 - Asiakastiedote

EAB Varainhoito Oy siirtyy täysin sähköiseen raportointiin


Muutos liittyy 28.2.2022 voimaan tulevaan sijoituspalvelulain muutokseen, jonka tavoitteena on edistää Euroopan Unionin Vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita.

Jatkossa asiakkaille toimitetaan raportit ja muu lakisääteinen dokumentaatio sähköpostilla, tai ne asetetaan asiakkaan saataville verkkopalvelussa. Kuluttaja-asiakkailla on oikeus saada halutessaan tiedot myös paperisessa muodossa.

Verkkopalvelun käyttöä ja käyttöönottoa koskevissa kysymyksissä apua saa asiakaspalvelustamme.


Elite Alfred Berg
Asiakaspalvelu
Puh. 0201 558 610
arkisin klo 9.00–17.00
asiakaspalvelu@eabgroup.fi