2022-09-30 - Asiakastiedote

EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitus- ja erikoissijoitusrahastojen hallinnon luovutus ja sääntömuutos


Sulautumisen johdosta EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastoiden AJ EAB Value Hedge, Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus, Elite Alfred Berg Kehittyvät Markkinat Fokus, Elite Alfred Berg Korko, Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito, Elite Alfred Berg Osake, Elite Alfred Berg Suomi Fokus, Elite Alfred Berg USA Fokus, Zenito Silver and Gold ja Zenito UK Value Fund sekä erikoissijoitusrahastojen Elite Alfred Berg Intian Aurinko I Feeder I, Elite Alfred Berg Finland Value Added Fund II Feeder, Elite Alfred Berg Finland Value Added Fund II Feeder II, Elite Alfred Berg Logistiikkakiinteistöt ja Elite Alfred Berg Vuokratuotto hallinnointi siirtyy Evli Rahastoyhtiö Oy:lle 31.10.2022.

Finanssivalvonta on 26.9.2022 hyväksynyt edellä mainittujen rahastojen hallinnon luovutuksen sekä eräitä näihin rahastoihin liittyviä sääntömuutoksia. Sääntömuutokset voivat vaihdella rahastoittain, ja ne liittyvät hallinnointiyhtiön nimenmuutokseen, rahamarkkinavälineiden arvostamiseen, hallinnointipalkkion laskemiseen sekä lunastussumman ilmoittamista ja lunastuspalkkion veloittamista koskeviin käytäntöihin. Näiden lisäksi joidenkin rahastojen sääntöihin on tehty pienempiä teknisluonteisia muutoksia. Sääntömuutokset tulevat voimaan 31.10.2022.

Hallinnon luovutus ja sääntömuutokset eivät edellytä rahaston osuudenomistajilta mitään toimia. Osuudenomistajalla on oikeus koska tahansa voimassa olevien sääntöjen mukaisesti lunastaa rahasto-osuutensa.

EAB Rahastoyhtiö Oy Evli Rahastoyhtiö Oy

Liitteet: