EAB:n kiinteistörahastolla on vuotuinen 9–11 %:n kokonaistuottotavoite


Elite Kiinteistökehitysrahasto II 1 on instituutiosijoittajille suunnattu rahasto, joka aloitti toimintansa kesäkuussa 2018. Kiinnostus rahastoa kohtaan oli suuri ja ensimmäisessä vaiheessa rahastoon lähti mukaan 10 instituutiosijoittajaa.

Vaihtoehtoisten sijoituskohteiden kasvaneen kysynnän vuoksi olemme päättäneet avata rahaston myös yksityisasiakkaille. Yksityissijoittajat voivat sijoittaa Elite Kiinteistökehitysrahasto II:een syöttörahaston 2 kautta. Syöttörahasto avataan 14.1.2019 ja suljetaan viimeistään 7.6.2019. Syöttörahaston minimimerkintä on 10 000 euroa.

Rahasto sijoittaa vuokrakassavirtaa ja merkittävää kehityspotentiaalia tarjoaviin kiinteistöihin kotimaisissa kasvukeskuksissa. Arvon luonti perustuu kiinteistöjen käyttötarkoitusten muutoksiin, vuokraukseen, kohteiden vuokrattavuuden parantamiseen ja laajennuksiin. Kullekin kohteelle on laadittu etukäteen myös irtautumissuunnitelma. Kiinteistökehitysrahastot ovat yleensä ottaen sijoittajille hyvä ja luotettava tasaisen kassavirran lähde ja niihin sijoittamalla pääsee osalliseksi myös kohdekiinteistöjen mahdollisesta arvonnoususta. Rahaston kokonaistuottotavoite 3 on 9–11 % vuodessa, joka koostuu vuotuisesta tavoitellusta 6 %:n voitonjaosta ja sijoituskohteiden myöhemmin tapahtuvan myynnin yhteydessä toteutuvasta mahdollisesta arvonoususta. Kohteen lopullinen arvonmuutos realisoituu vasta, kun kohde myydään.

Mikäli kiinnostuit Elite Kiinteistökehitysrahasto II:sta, ole yhteydessä asiakasvastuulliseen pankkiiriisi tai Elite Alfred Bergin asiakaspalveluun puh. 0201 558 610 tai asiakaspalvelu@eabgroup.fi, niin sovitaan tapaaminen.

1  Kohderahaston virallinen nimi on Elite Finland Value Added Fund II Ky.
2  Syöttörahaston virallinen nimi on Elite Alfred Berg Kiinteistökehitys II Syöttörahasto III Ky. Rahasto on lain vaihtoehtorahaston hoitajista mukainen vaihtoehtorahasto.
3  Tuottotavoite ei ole tae tulevasta arvonkehityksestä. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea.