2021-02-12 - Elite Alfred Berg

EAB-konsernin tulos parani merkittävästi vertailuvuodesta ja oli 0,3 miljoonaa euroa tehostamisohjelman tukemana


EAB-konsernin liiketoiminnan tuotot tilikaudella 1.1.–31.12.2020 olivat 18,7 miljoonaa euroa (18,4 miljoonaa euroa vuonna 2019) ja tilikauden tulos 0,3 miljoonaa euroa (1,5 miljoonan euron tappio vuonna 2019). Konsernin liikevoitto oli 0,6 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa vuonna 2019).

Rahastoista saatujen palkkiotuottojen osuus liiketoiminnan tuotoista oli 12,3 miljoonaa euroa (10,6 miljoonaa euroa), sisältäen tuottosidonnaisia palkkioita 2,2 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa). Omaisuudenhoidon ja muiden sijoituspalvelutuottojen osuus oli 4,7 miljoonaa euroa (6,2 miljoonaa euroa). Palvelutoiminnan ja muun liiketoiminnan tuotot olivat yhteensä 1,7 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa).

Asiakas- ja vakuutusvarojen määrä, sisältäen sijoitussitoumukset pääomarahastoihin, kasvoi 9,3 % ja oli 3 419 miljoonaa euroa 31.12.2020 (3 127 miljoonaa euroa).

”Perinteisten sijoitusrahastojemme eli niin sanottujen UCITS-rahastojen myynti onnistui vuonna 2020 hyvin, ja nettomerkinnät olivat vuoden aikana noin 44 miljoonaa euroa positiiviset. Samaan aikaan myös sijoitustoiminta oli hyvin onnistunutta: omien sijoitusrahastojemme yhteenlaskettu nettoarvonkehitys oli yli 20 % eli reilut 100 miljoonaa euroa”, toimitusjohtaja Daniel Pasternack sanoo tulostiedotteessa.

Alkuvuonna 2020 koronavirus aiheutti historiallisen nopean romahduksen markkinoilla, minkä seurauksena EAB-konsernin koko vuoden vertailukelpoiset liiketoiminnan nettotuotot jäivät vuoden 2019 tasolta. Markkinan elpymisen ja konsernin nopeiden sopeuttamistoimien ansiosta koko vuoden tuloksesta saatiin positiivinen. Erityisesti loppuvuoden suoritus oli erittäin hyvä. EAB sai kasvatettua jatkuvia liiketoiminnan tuottoja 9 % verrattuna ensimmäiseen vuosipuoliskoon ja palasi vuoden 2019 toisen vuosipuoliskon tasolle (8,9 miljoonaa euroa 7-12/2020 ja 8,9 miljoonaa euroa 7-12/2019). Käynnistetyt tehostustoimet näkyivät konkreettisina säästöinä kulupuolella; konserni saavutti tavoitteensa alhaisemmasta kulutasosta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla (0,8 miljoonan euron säästöt) verrattuna ensimmäisen puoliskon tasoon.

”EAB sopeutti toimintaansa lisääntyneen epävarmuuden takia sekä torjuakseen henkilöstöön ja asiakkaisiin kohdistuvaa terveysuhkaa. Toiminnan tehostamisen myötä saavutimme merkittävät, noin miljoonan euron, vuotuiset säästöt, ja uskomme saavutetun tason säilyvän hyvän aikaa. Koronarajoitukset jarruttavat edelleen uusasiakashankintaa jonkin verran, mutta nykyiset asiakkaamme ja oma organisaatiomme ovat tottuneet hyvin etätyöskentelyyn ja verkkoneuvotteluihin”, Daniel Pasternack kertoo.

”Osake- ja korkosalkunhoidon yhteistyö Norjan ja Ruotsin Alfred Bergin yhteispohjoismaisen sijoitusorganisaation kanssa on lähtenyt sujuvasti käyntiin. Seuraavaksi yhteistyötä tiivistetään ja kehitetään edelleen. Aloitamme tänä vuonna myös rahastokohtaisen vastuullisuusindikaattorien raportoinnin ja julkaisemme vuosikertomuksen yhteydessä EAB:n ensimmäisen yritysvastuuraportin”, Pasternack sanoo.

Myös vaihtoehtorahastopuolella vastuullisuus on aiempaa keskeisemmässä asemassa. Pian aloittavassa Kiinteistökehitysrahasto III:ssa vastuullisuus ulottuu ympäristönäkökohtien ohella esimerkiksi toimitusketjun sosiaaliseen vastuuseen ja vuokralaisvalintaan. Lähiaikoina aloittaa myös uusi kestävään energiantuotantoon sijoittava pääomarahasto, jonka rahastopääoman kerääminen on sujunut hyvin. Yksityissijoittajien ulottuville rahasto tuodaan myöhemmin tänä vuonna.

”Sijoitusmarkkinoihin liittyvät riskit ovat edelleen koholla muun muassa koronarokotteiden tehoa ja rokotusaikatauluja koskevan epävarmuuden takia. Markkinatilanne puoltaa edelleen vaihtoehtoisia sijoituskohteita, ja sijoittajien ESG-kiinnostus kasvaa edelleen. Lähtökohtamme alkavaan vuoteen on näin ollen lupaava”, Pasternack kertoo.

Lue lisää EAB Group Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 1.1.-31.12.2020.

Katso myös Inderesin videohaastattelu.