2020-02-14 - Elite Alfred Berg

EAB-konsernin liikevaihto 2019 laski ja kauden tulos jäi tappiolle


EAB-konsernin IFRS-liikevaihto ja vertailukelpoinen nettoliikevaihto laskivat 7 %, kauden tulos jäi 1,5 miljoonaa euroa tappiolle.

EAB-konsernin IFRS-liikevaihto tilikaudella 1.1.–31.12.2019 oli 18,4 miljoonaa euroa (19,6 miljoonaa euroa vuonna 2018) ja tilikauden tappio 1,5 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa voittoa vuonna 2018). Konsernin liikevoitto oli -1,3 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa vuonna 2018). Rahastoista saatujen palkkiotuottojen osuus liikevaihdosta oli 10,6 miljoonaa euroa (11,4 miljoonaa euroa), sisältäen tuottosidonnaisia palkkioita 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa). Omaisuudenhoidon ja muiden sijoituspalvelutuottojen osuus oli 6,2 miljoonaa euroa (6,8 miljoonaa euroa). Palvelutoiminnan ja muun liiketoiminnan tuotot olivat yhteensä 1,5 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa).

Tilikauden jälkimmäisellä puoliskolla konsernin jatkuva liikevaihto (ilman tuottosidonnaisia palkkioita) kasvoi 5 % verrattuna ensimmäiseen vuosipuoliskoon, saavutimme tavoitellut kulusäästöt ja liiketappio pieneni 0,5 miljoonaan euroon (0,8 miljoonaa euroa ensimmäisellä vuosipuoliskolla). Tilikauden aikana toteutetut kulusäästöt näkyvät täysimääräisesti vuonna 2020. Arvioimme jatkuvan liikevaihdon kasvavan hieman vuonna 2020 vuoden 2019 tasosta ja lisäksi arvioimme vuoden 2020 tuloksen olevan positiivinen.

”Vuonna 2019 saavutimme pitkäaikaisen tavoitteemme listautumisesta Helsingin pörssin päälistalle. Päälistalle siirtyminen on lisännyt yhtiön tunnettuutta ja luotettavuutta sijoittajien ja muiden sidosryhmien keskuudessa. Lisäksi odotamme sen parantavan ajan myötä osakkeemme likviditeettiä ja kiinnostavuutta sijoituskohteena. Näitä tavoitteita tukee myös yhtiön analyytikkoseurannan vahvistuminen, sillä Inderesin lisäksi myös Nordea seuraa EAB Groupin osaketta ja julkistaa arvionsa maksutta verkkosivuillaan”, toimitusjohtaja Daniel Pasternack sanoo tilinpäätöstiedotteessa.

”Menneenä vuonna vahvistimme strategista valmiuttamme menestyä murroksessa olevalla finanssialalla. Yhtiön pitkäaikainen hallituksen puheenjohtaja Kari Juurakko luovutti vetovastuun Therese Cedercreutzille, joka on avustanut useita suomalaisia pörssiyhtiöitä strategiatyössä ja liiketoiminnan kehittämisessä. Samalla tehostimme organisaatiotamme muun muassa ajanvaraustoimintojen digitalisaation, IT-tukitoimien ulkoistamisen sekä tuotetarjooman ja hallinnon virtaviivaistamisen avulla. Järjestelyjen seurauksena henkilöstömäärämme väheni noin 20 %:lla ja olemme saavuttamassa syksyllä ilmoittamamme miljoonan euron säästötavoitteen vuotuisissa kuluissa.”

Alkuvuoden haastavan markkinatilanteen ja sijoittajien riskinkarttamisen myötä koko vuoden liikevaihto jäi odotuksistamme. Kustannuspuolta rasittivat tilapäisluonteisesti IT-projektikulut, listautuminen sekä jo aiemmin ilmoitettu asiakassaatavan alaskirjaus.

Toisen vuosipuoliskon suoritus oli huomattavasti parempi. Saimme kasvatettua jatkuvaa liikevaihtoamme (liikevaihto ilman kertaluonteisia tuottosidonnaisia palkkioita) 5 % verrattuna ensimmäiseen vuosipuoliskoon ja palasimme näin vuoden 2018 tasolle. Jo käynnistetyt tehostustoimet alkoivat näkyä konkreettisina säästöinä kulupuolella. Saavutimme yhteensä 0,7 miljoonan euron säästöt verrattuna ensimmäisen vuosipuoliskon tasoon. Tehdyt toimenpiteet näkyvät täysimääräisinä vuonna 2020.

”Pörssiyhtiönä olemme vasta kasvutarinamme alussa, ja tavoitteenamme on kasvaa merkittävästi markkinoita nopeammin. Samalla pidämme kulut tiukassa hallinnassa ja painotamme kasvuamme vakaammille ja vahvistuville alueille, kuten vaihtoehtoisiin sijoituksiin ja palveluihin. Tapahtumarikas vuosi 2019 tarjoaa äärimmäisen kiinnostavat lähtökohdat uuteen vuosikymmeneen finanssisektorin murroksessa. Kiitän asiakkaitamme, omistajiamme ja henkilöstöämme tähänastisesta yhteistyöstämme ja toivon yhteistä menestystä myös tulevaan”, Daniel Pasternack kertoo.

Lue lisää konsernin tilinpäätöstiedotteesta.