2022-08-05 - Elite Alfred Berg

EAB-konsernin liiketoiminnan tuotot kasvoivat 41 % – alkuvuoden tuloksesta kaikkien aikojen paras


Tammi–kesäkuussa 2022 EAB-konsernin liiketoiminnan tuotot kasvoivat 41 % ja tulos parani 308 % vertailukaudesta liiketoiminnan tuottojen kasvun seurauksena. Konsernin jatkuvat liiketoiminnan tuotot jatkoivat kasvuaan haastavasta markkinatilanteesta huolimatta ja olivat 9,0 miljoonaa euroa (8,7 miljoonaa euroa 1.1.–30.6.2021).

Kalliot 1200-628

EAB-konsernin IFRS liiketoiminnan tuotot katsauskaudella 1.1.–30.6.2022 olivat 14,8 miljoonaa euroa (10,5 milj. euroa) ja katsauskauden tulos 3,3 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa). Konsernin liikevoitto oli 4,2 miljoonaa euroa (1,1 milj. euroa). Rahastoista saatujen palkkiotuottojen osuus liiketoiminnan tuotoista oli 10,6 miljoonaa euroa (6,3 milj. euroa) sisältäen tuottosidonnaisia palkkioita 4,4 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa). Omaisuudenhoidosta ja muista sijoituspalveluista saatavien tuottojen osuus oli 3,0 miljoonaa euroa (3,2 milj. euroa). Palvelutoiminnan ja muun liiketoiminnan tuotot olivat yhteensä 1,3 miljoonaa euroa (1,1 milj. euroa).

”Vuoden 2022 alkupuolisko oli monin tavoin hyvin poikkeuksellinen. Venäjän ja Ukrainan kriisi alkoi kiristyä tammikuussa, ja koko maailman tyrmistykseksi se eskaloitui täysimittaiseksi hyökkäyssodaksi helmikuun lopussa. Ukrainalaisten mittaamattoman inhimillisen kärsimyksen ja omaisuuden tuhoutumisen lisäksi sodalla on suuria haittavaikutuksia maailmantalouteen ja finanssimarkkinoihin. Tähän mennessä se on heilutellut omaisuusarvoja ja kiihdyttänyt energian hinnan nousua, millä on voimakkaita kerrannaisvaikutuksia monien hyödykkeiden tarjontaan ja koko kansantalouden hintakehitykseen”, toimitusjohtaja Daniel Pasternack sanoo.

”Tätä taustaa vasten EAB:n alkuvuosi sujui erittäin hyvin. Luovuimme kaukaa viisaasti kehittyvien markkinoiden rahastomme suorista Venäjän sijoituksista jo helmikuussa ennen sodan alkua, ja pitkäaikainen panostuksemme uusiutuvan energian tuotantoon on saanut markkinakehityksestä odottamatonta vetoapua. Euroopan halu tulla omavaraiseksi energiantuotannossa kiihdyttää nyt trendiä, jossa olemme yhtiönä olleet vahvasti mukana jo pitkän aikaa. Tämä näkyy luonnollisesti energiamurroksesta hyötyvien yhtiöiden arvostuksessa ja sijoituskohteiden kysynnässä”, Pasternack jatkaa.

Kulujen kasvu hyvin maltillista verrattuna liiketoiminnan kasvuun

EAB-konserni tarkisti kesäkuussa koko vuoden tulosohjeistustaan aiempaa positiivisemmaksi. Konsernin liiketoiminta on jatkanut alkuvuoden aikana hyvää kehitystä sekä jatkuvan liiketoiminnan että tiettyjen kiinteistörahastojen kohteista tapahtuneiden irtautumisten seurauksena. Kulupuolella konsernin viimeisten vuosien ajan määrätietoisesti toteuttama kulukuri on edesauttanut pitämään kulujen kasvun hyvin maltillisena verrattuna liiketoiminnan kasvuun.

”Menneen vuosipuoliskon tulos oli 3,3 miljoonaa euroa ja siten selvästi kaikkien aikojen parhaamme. Edellinen ennätyksemme oli 1,3 miljoonaa euroa viime vuoden jälkipuoliskolta.”

”Menneen vuosipuoliskon tulos oli 3,3 miljoonaa euroa ja siten selvästi kaikkien aikojen parhaamme. Edellinen ennätyksemme oli 1,3 miljoonaa euroa viime vuoden jälkipuoliskolta. Huima tulosparannus johtui osittain merkittävistä irtautumisista eräissä kiinteistörahastoissa. Samalla kuitenkin liiketoimintamme jatkuvat tuotot olivat korkeammalla tasolla kuin koskaan ennen, ja onnistuimme myös ylläpitämään suunnitellun kustannustason”, Pasternack kommentoi.

”Raportointijaksolla valmistelimme myös sulautumisemme Evlin kanssa, ja suunnitelma hyväksyttiin molempien yhtiöiden osalta 14.7.2022 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Olemme aktiivisesti ja avoimin mielin hakeneet parhaita vaihtoehtoja kasvattaa liiketoimintaamme ja tuottaa omistaja-arvoa. Tähän lopputulokseen olemme erittäin tyytyväisiä. Yhtiöt muodostavat liiketoiminnoiltaan toinen toistaan täydentävän ja arvoiltaan harmonisen kokonaisuuden. Vastuullinen sijoittaminen ja kestävä kehitys ovat meidän molempien toiminnan kulmakiviä. Resurssien ja valikoiman kasvun sekä synergioiden myötä yhdistyminen palvelee erinomaisesti niin asiakkaidemme kuin osakkeenomistajiemme etua”, Pasternack sanoo.