2021-08-06 - Elite Alfred Berg

EAB-konsernin liiketoiminnan tuotot kasvoivat 21 % ja kauden tulos parani 1,6 miljoonaa euroa


Tammi-kesäkuussa 2021 EAB-konsernin liiketoiminnan tuotot kasvoivat 21 % ja tulos parani 1,6 miljoonaa euroa vertailukaudesta (0,8 miljoonan euron tulos H1/2021 ja 0,75 miljoonan euron tappio H1/2020). Hyvä tulos oli seurausta liiketoiminnan tuottojen kasvusta ja aiemmin toteutetuista tehostamistoimista.

Konsernin IFRS liiketoiminnan tuotot katsauskaudella 1.1.–30.6.2021 olivat 10,5 miljoonaa euroa (8,7 milj. euroa 1.1.–30.6.2020) ja katsauskauden tulos 0,8 miljoonaa euroa (-0,8 milj. euroa). Konsernin liikevoitto oli 1,1 miljoonaa euroa (-0,8 milj. euroa). Konsernin jatkuvat liiketoiminnan tuotot jatkoivat vahvaa kasvua (25 %) ja olivat 8,7 miljoonaa euroa (6,9 milj. euroa).

Rahastoista saatujen palkkiotuottojen osuus liiketoiminnan tuotoista oli 6,3 miljoonaa euroa (5,6 milj. euroa) sisältäen tuottosidonnaista palkkiota 0,3 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa). Omaisuudenhoidosta ja muista sijoituspalveluista saatavien tuottojen osuus oli 3,2 miljoonaa euroa (2,3 milj. euroa). Palvelutoiminnan ja muun liiketoiminnan tuotot olivat yhteensä 1,1 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa).

Asiakas- ja vakuutusvarojen määrä, sisältäen sijoitussitoumukset pääomarahastoihin, kasvoi 26 prosenttia ja oli 3 799 miljoonaa euroa 30.6.2021 (3 008 miljoonaa euroa 30.6.2020).

Omaisuusarvojen nousu ja uusien tuotteiden hyvä myynti kasvattivat tuottoja

”EAB-konsernin vuoden 2021 alkupuolisko sujui hyvin, ja tarkistimme kesäkuussa koko vuoden tulosohjeistustamme aiempaa positiivisemmaksi. Arvioimme tuolloin, että koko vuoden 2021 tulos on selvästi positiivinen olettaen, että markkinatilanne säilyy ennallaan, kuten se on tähän saakka tehnyt”, toimitusjohtaja Daniel Pasternack kertoo.

”Tulosparannuksemme johtui sekä hyvästä kulupidosta että liiketoiminnan tuottojen kasvusta. Kulupuolella kahden vuoden ajan määrätietoisesti toteuttamamme tehostamistoimet paransivat kannattavuutta. Organisaatio on nyt selvästi aiempaa virtaviivaisempi, ja entistä suurempi osuus henkilöstöstä toimii suoraan asiakasrajapinnassa tukemassa strategiamme mukaisesti erinomaista asiakaspalvelukokemusta. Samaan aikaan tuottopuolella sekä omaisuusarvojen nousu että erityisesti uusien tuotteiden hyvä myynti kasvattivat tuottoja.”

Suurin vaikuttavuus ja parhaat tulokset saadaan ohjaamalla pääomia listatun markkinan ulkopuolisiin sijoituskohteisiin, jotka auttavat ratkaisemaan kestävyysongelmia.”

Alkuvuonna Elite Alfred Berg lanseerasi järjestyksessään toisen uusiutuvan energian pääomarahaston ja kolmannen kiinteistökehitysrahaston. EAB Renewable Energy Infrastructure Fund II Ky hankkii valmiita tai luvan saaneita rakennusvalmiita aurinko- ja tuulivoimalaitoksia. Kolmas kiinteistökehitysrahasto EAB Value Added Fund III Ky jalostaa tai rakennuttaa nykyaikaisia ja ympäristöystävällisiä toimitila-, liike- ja logistiikkakiinteistöjä. Molemmissa rahastoissa pidetään lisäksi erityistä huolta korkeatasoisesta sosiaalisesta vastuusta ja hyvästä hallinnosta.

Konserni käynnisti keväällä myös kehittyvien markkinoiden osakerahaston, jonka salkkua hoidetaan pohjoismaisessa yhteistyössä Alfred Bergin kanssa. Kehittyvien markkinoiden rahaston myötä Elite Alfred Bergin valikoimasta löytyy nyt oma tuote kaikille keskeisille osakemarkkinoille. UCITS-rahastojen menekki ja sijoitusmenestys jatkuivat hyvänä. Alkuvuoden nettomerkinnät olivat noin 17 miljoonaa euroa positiiviset.

”Uskon, että suurin vaikuttavuus ja parhaat tulokset niin sijoittajille kuin muillekin sidosryhmille saadaan ohjaamalla pääomia listatun markkinan ulkopuolisiin sijoituskohteisiin, jotka auttavat ratkaisemaan kestävyysongelmia ja siten estämään ilmastonmuutosta ja säilyttämään luonnon monimuotoisuutta”, Pasternack sanoo.

Lue lisää EAB Group Oyj:n puolivuosikatsauksesta 1-6/2021. 

Katso Inderesin haastattelu, jossa Daniel Pasternack kertoo EAB-konsernin alkuvuoden tuloksesta.