2019-08-28 - Elite Alfred Berg

EAB-konsernin alkuvuoden liikevaihto laski ja tulos jäi tappiolle


EAB-konsernin IFRS-liikevaihto ja vertailukelpoinen nettoliikevaihto laskivat tammi–kesäkuussa 2019 neljä prosenttia ja kauden tulos jäi 0,8 miljoonaa euroa tappiolle.

EAB-konsernin IFRS-liikevaihto katsauskaudella 1.1.–30.6.2019 oli 9,3 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa 1.1.–30.6.2018) ja katsauskauden tulos -0,8 miljoonaa euroa (1,2 milj. euroa 1.1.–30.6.2018). Konsernin liikevoitto oli -0,8 miljoonaa euroa (1,4 milj. euroa 1.1.–30.6.2018).

Rahastoista saatujen palkkiotuottojen osuus liikevaihdosta oli 5,2 miljoonaa euroa (5,7 milj. euroa) sisältäen tuottosidonnaista palkkiota 0,9 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa). Omaisuudenhoidosta ja muista sijoituspalveluista saatavien tuottojen osuus oli 3,7 miljoonaa euroa (3,5 milj. euroa). Palvelutoiminnan ja muun liiketoiminnan tuotot olivat yhteensä 0,5 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa).

”Alkuvuoden markkinatilanne oli haastava koko toimialalle. Markkinakehityksen ja sijoitusrotaation aiheuttaman liikevaihtopettymyksen sekä listautumisesta, henkilöstöä koskevasta uudelleenjärjestelystä ja yksittäisestä saatavan alaskirjauksesta aiheutuneiden kertaluonteisten lisäkustannusten (yhteensä noin 0,9 miljoonaa euroa) vuoksi EAB-konsernin alkuvuoden tulos painui tappiolle. Ilman kertaluonteisia eriä tulos olisi ollut lievästi positiivinen”, toimitusjohtaja Daniel Pasternack sanoo tulostiedotteessa.

”Teimme alkuvuonna merkittävää kehitystyötä, jonka myötä tarkoituksenamme on lanseerata lähiaikoina useampi uusi pääomarahasto. Yhdistettynä toteuttamiimme säästötoimenpiteisiin uudet rahastot antavat yhtiölle mahdollisuuden kirittää tulosvauhtiaan loppuvuonna. Kannattavuutta parantaa loppuvuonna ja seuraavina vuosina myös se, että kutsumme asiakkaiden jo antamia noin 90 miljoonan euron sijoitussitoumuksia kiinteistökehitysrahastoon sijoituksia varten.”

Konsernin seuraavat pääomarahastohankkeet keskittyvät listaamattomaan velkamarkkinaan, kansainväliseen kiinteistömarkkinaan sekä uusiutuvan energian infrastruktuurisijoituksiin.

”Näille omaisuusluokille on vahvaa kysyntää sekä ammatti- että yksityissijoittajien keskuudessa, ja uskomme kysynnän pysyvän vahvana ainakin keskipitkällä aikavälillä, kun elvyttävä keskuspankkipolitiikka pitää korkotason matalana”, Daniel Pasternack kertoo.

Haastavasta alkuvuodesta huolimatta tulevaisuuteen katsotaan luottavaisesti

Konserni arvioi koko vuoden tuloksen jäävän tappiolliseksi siitä huolimatta, että se arvioi kannattavuuden paranevan loppuvuonna. Myös kokonaisliikevaihdon odotetaan laskevan hieman vuoden 2018 tasosta, sillä tuottosidonnaisten palkkioiden arvioidaan jäävän edellisvuotta alhaisemmiksi.

Turbulentista markkinatilanteesta ja haastavasta alkuvuodesta huolimatta konsernissa katsotaan luottavaisesti tulevaisuuteen.

”Uskomme, että jo tekemämme ja jatkuvat toimenpiteemme erityisesti kulukurissa, tehokkuudessa ja uusissa pääomarahastolanseerauksissa ovat parantaneet ja parantavat merkittävästi yhtiön kannattavuuspotentiaalia tuleville vuosille”, Pasternack sanoo.

Lue lisää EAB-konsernin puolivuosikatsauksesta