2019-02-28 - Elite Alfred Berg

EAB-konserni teki historiansa parhaimman tuloksen


Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta EAB-konserni teki vuonna 2018 historiansa parhaimman tuloksen. Konsernin vertailukelpoinen nettoliikevaihto kasvoi 23 prosenttia ja asiakasvarojen määrä 8 prosenttia.

Vuonna 2018 konsernin IFRS-liikevaihto kasvoi 11 % noin 19,6 miljoonaan euroon edellisvuoden 17,6 miljoonasta eurosta. Vertailukelpoinen nettoliikevaihto kasvoi 23 % noin 19,4 miljoonaan euroon edellisvuoden 15,8 miljoonasta eurosta. Liikevoitto kohosi noin 1,8 miljoonaan euroon edellisvuoden -2,6 miljoonasta eurosta ja tilikauden tulos noin 1,4 miljoonaan euroon edellisvuoden -2,3 miljoonasta eurosta. Lisäksi konsernin vakavaraisuus parani 17,2 prosenttiin edellisvuoden 12,6 prosentista.

Toimitusjohtaja Daniel Pasternack arvioi vuoden 2018 olleen Elite Alfred Bergille kokonaisuutena tyydyttävä. Vaikka konserni ei täysin yltänyt tavoitteeseensa, se teki historiansa parhaimman tuloksen aiempaa huomattavasti vaikeammassa markkinatilanteessa.

”Vuonna 2018 saimme päätökseen Alfred Bergin Suomen toimintojen integraation ja otimme käyttöön nimen Elite Alfred Berg. Valmistelimme hakeutumista Helsingin Pörssin päälistalle vahvistamalla organisaatiotamme ja siirtymällä kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) käyttöön. Listautumisella tavoittelemme parempaa tunnettavuutta, likviditeettiä ja pääsyä rahoitukseen, joka edistää kannattavaa kasvua strategiamme mukaisesti. Tavoitteenamme on kaksinkertaistaa liikevaihtomme viidessä vuodessa”, Pasternack sanoo.

Vuoden 2018 aikana konserni tutki asiakaskuntansa tarpeita ja tarkensi sen perusteella kehityssuunnitelmiaan. Jatkossa tavoitteena on tutkia ja tukea asiakastyytyväisyyttä entistä tiiviimmin ja järjestelmällisemmin. Asiakaslähtöisen palvelun lisäksi vastuullisuudella on yhä keskeisempi ja virallisempi rooli konsernin toiminnassa.

”Olemme vastikään kirjanneet konkreettiset rahastokohtaiset toimintaperiaatteet osaksi salkunhoidon ohjeita. Hyödynnämme sijoituskohteiden analysoinnissa muun muassa osakkaamme BNP Paribasin kattavaa vastuullisuustutkimusta ja suosimme tuotekehityksessä sijoituskohteita, jotka tuottavat taloudellisen tuoton ohella muitakin hyötyjä, kuten päästövähennyksiä”, Pasternack kertoo.

”Haluan kiittää lämpimästi asiakkaitamme, sijoittajiamme ja muita sidosryhmiämme erinomaisesta yhteistyöstä sekä EAB-konsernin henkilökuntaa omistautuneesta panoksesta vuonna 2018”, Pasternack lisää.

Lue lisää EAB-konsernin tilinpäätöstiedotteesta