2022-02-11 - Elite Alfred Berg

EAB-konserni saavutti kaikkien aikojen parhaimman tuloksen


EAB-konserni saavutti kaikkien aikojen parhaimman tuloksen. Konsernin liiketoiminnan tuotot kasvoivat 19 % noin 22,2 miljoonaan euroon, liikevoitto 384 % noin 2,9 miljoonaan euroon ja tilikauden tulos peräti 733 % noin 2,1 miljoonaan euroon.

EAB-konsernin tulos tilikaudelta 2021 kasvoi 733 prosenttia 2,1 miljoonaan euroon, mikä on konsernin kaikkien aikojen paras tulos.


EAB-konsernin IFRS-liiketoiminnan tuotot tilikaudella 1.1.–31.12.2021 olivat 22,2 miljoonaa euroa (18,7 miljoonaa euroa vuonna 2020) ja tilikauden tulos 2,1 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa vuonna 2020). Konsernin liikevoitto oli 2,9 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa vuonna 2020). Rahastoista saatujen palkkiotuottojen osuus liiketoiminnan tuotoista oli 13,9 miljoonaa euroa (12,3 miljoonaa euroa), sisältäen tuottosidonnaisia palkkioita 0,9 miljoonaa euroa (2,2 miljoonaa euroa). Omaisuudenhoidon ja muiden sijoituspalvelutuottojen osuus oli 6,0 miljoonaa euroa (4,7 miljoonaa euroa). Palvelutoiminnan ja muun liiketoiminnan tuotot olivat yhteensä 2,3 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa).

Konsernin vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot kasvoivat 29 % edelliseen vuoteen verrattuna, ja konserni saavutti tavoitellut kulusäästöt, minkä lopputuloksena konserni ylsi kaikkien aikojen parhaaseen nettotulokseen (2,1 miljoonaa euroa), jossa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 733 %.

”Tulos on osoitus käänteen saavuttamiseksi tekemästämme pitkäjänteisestä työstä, joka alkaa nyt kantaa hedelmää. Kustannuksemme pysyivät hyvin kurissa ja tuottopuolen parannuksemme syntyi käytännössä vakaista liiketoiminnan tuotoista ilman merkittäviä tuottosidonnaisia eriä. Lisäksi toimme onnistuneesti markkinoille uusia tuotteita, joiden tulosvaikutus näkyy varsinaisesti vasta alkaneesta vuodesta eteenpäin”, sanoo toimitusjohtaja Daniel Pasternack tulostiedotteessa.

Rahastojen myynti sujui hyvin

EAB-konserni lanseerasi vuoden 2021 aikana useita uusia sijoitustuotteita, joista keskeisimpiä tulokkaita olivat alkuvuonna lanseerattu järjestyksessään toinen uusiutuvan energian pääomarahasto Elite Alfred Berg Renewable Energy Infrastructure Fund II Ky ja kolmas kiinteistökehitysrahasto EAB Value Added Fund III Ky.

”Molemmat uudet rahastot tekivät ensimmäiset sijoituksensa loppuvuonna. Sijoitussitoumusten kerääminen on sujunut hyvin ja jatkuu vielä alkuvuonna 2022. Lisäksi aloitimme vuoden lopussa EAB Private Equity -sijoitusyhtiön kautta aivan uudentyyppisen pääomasijoitustoiminnan, jossa sijoituksia kerätään kohdekohtaisesti yhteen uuteen sijoitukseen kerrallaan. Tässä konseptissa läpinäkyvyys poikkeaa merkittävästi perinteisestä, rahastomallisesta sijoittamisesta, jossa rahaston varat kerätään ennen kuin sijoituskohteet ovat sijoittajien tiedossa”, Pasternack kertoo.

Myös perinteisten UCITS-rahastojen sijoitusmenestys ja myynti sujuivat kuluneena vuonna hyvin. Niiden sijoituspääomat kasvoivat noin 100 miljoonaa euroa reiluun 700 miljoonaan euroon. Elite Alfred Berg Korko E ja Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus -rahastot saivat viidennen tähden Morningstarin rahastovertailussa, joka ottaa huomioon rahaston riskin ja toteutuneen tuoton yli ajan.

Sijoitustoiminnossa ESG-integraatio eteni vuoden aikana ja siten syvällisempi vastuullisen sijoittamisen prosessi sekä positiivinen seulonta kattavat nyt UCITS-rahastojen lisäksi konsernin infrastruktuuri- ja kiinteistörahastot.

”Etenemme vakaasti kohti tavoitteitamme.”

”Strateginen suuntamme on selkeä ja etenemme vakaasti kohti tavoitteitamme. Tarjontaamme on terävöitetty, ja nykyorganisaatio tukee sitä tehokkaasti. Kannattavuus kehittyy asetettujen tavoitteiden suuntaisesti, ja pääomasijoittamisesta on hyvää vauhtia muodostumassa toimintamme vankka tukijalka. Kiitän hallituksen kanssa koko henkilökuntaa hienosti tehdystä työstä”, Pasternack sanoo.

Lue lisää EAB Group Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 1.1.-31.12.2021.

Katso video, jossa Inderesin Sauli Vilen haastattelee Daniel Pasternackia.