EAB Group Oyj:n liiketoiminta kehittyi suotuisasti ja suunnitelmien mukaan


EAB Group Oyj:n liiketoiminta kehittyi vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana suotuisasti ja suunnitelmien mukaan.

- Asiakasvarat kasvoivat yli 12 prosenttia erityisesti uusien pääomarahastojen lanseerausten sekä yleisesti hyvän instituutiomyynnin myötä. Vuodenvaihteessa voimaan tulleen MiFID II -sääntelyn edellyttämät muutokset myyntiprosessiin hidastivat varainhankintaa yksityisasiakkailta alkuvuonna, mutta sittemmin myynti on kiihdyttänyt vauhtia, toimitusjohtaja Daniel Pasternack kertoo.

Alfred Bergin Suomen toimintojen integraatio on saatettu pääpiirteissään menestyksekkäästi loppuun.

- Muun muassa järjestelmien integraatio vei muutaman kuukauden odottamaamme pidempään ja aiheutti noin 0,5 miljoonaa euroa ylimääräisiä lisenssi- ja palvelukustannuksia. Toukokuusta 2018 lähtien integraatiokulut eivät enää rasita tulostamme, Pasternack sanoo.

Hänen mukaansa EAB Group Oyj:n aiempaa suurempi koko sekä palveluiden kehittämiseen ja digitalisaatioon tekemät satsaukset mahdollistavat aiempaa nopeamman orgaanisen kasvun ja paremman kannattavuuden keskipitkällä aikavälillä. Tämä näkyy myös hallituksen vahvistamissa päivitetyissä taloudellisissa tavoitteissa.

Taloudelliset tavoitteet seuraaville 3-5 vuodelle:

  • Keskimääräinen liikevaihdon orgaaninen kasvu 15 %/vuosi

  • Keskimääräinen liikevaihdon ei-orgaaninen kasvu 10 %/vuosi

  • Yhteensä liiketoiminnan kaksinkertaistaminen 5 vuoden aikana liikevaihdolla mitattuna

  • Kannattavuuden kasvattaminen yli 35 %:iin vertailukelpoisesta liikevaihdosta (nyt 20-25 %) konserniliikearvon poistoilla oikaistulla tuloksella mitattuna.

Avainluvut tammi-kesäkuulta 2018:

tulos-tammi-kesakuu-2018-avainluvut

* Vertailukelpoinen liikevaihto perustuu ulkoisten kumppanien puolesta hallinnoitujen rahastojen osalta nettopalkkioihin, kun taas raportoitu liikevaihto kuvaa bruttopalkkioita.

Lue tarkemmin EAB Group Oyj:n puolivuosikatsauksesta.