EAB Group on julkaissut vuosikertomuksen sekä ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa


EAB Group on julkaissut vuosikertomuksen sekä vastuullisuusraportin vuodelta 2020. Molemmat raportit löytyvät verkkosivuilta www.eabgroup.fi/sijoittajat/talousraportit-ja-esitykset.

Vuosikertomus2020

Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Vastuullisuusraportti on EAB-konsernin ensimmäinen, ja siinä kuvataan konsernin roolia vastuullisena toimijana suhteessa sen sidosryhmiin sekä ympäröivään yhteiskuntaan. Vastuullisuusraportti noudattaa konsernin toiminnan kannalta olennaisin osin Nasdaq Nordicin vuonna 2019 julkaisemaa listatuille ja listaamattomille yhtiöille suunnattua ESG-raportointiopasta (ESG Reporting Guide 2.0 – A Support Resource for Companies).

Konserni julkaisi samaan aikaan myös vuoden 2020 palkitsemisraportin sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.