2022-03-17 - Elite Alfred Berg

EAB Group on julkaissut vuosikertomuksen ja vastuullisuusraportin


EAB Group Oyj on julkaissut vuoden 2021 vuosikertomuksen ja vastuullisuusraportin. Raportit löytyvät verkkosivulta www.eabgroup.fi/sijoita-meihin/raportit-ja-esitykset. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja vastuullisuusraportin.

Vuosikertomus2021


EAB Group Oyj:n vastuullisuusraportti 2021 on julkaistu myös erillisenä raporttina verkkosivuilla www.eabgroup.fi/sijoita-meihin/raportit-ja-esitykset ja www.eabgroup.fi/vastuullisuus/vastuullisuus-elite-alfred-bergilla. Vastuullisuusraportissa kuvataan EAB-konsernin roolia vastuullisena toimijana suhteessa sen sidosryhmiin ja ympäröivään yhteiskuntaan. Raportti noudattaa konsernin toiminnan kannalta olennaisin osin Nasdaq Nordicin vuonna 2019 julkaisemaa sekä listatuille että listaamattomille yhtiöille suunnattua globaalia ESG-raportointiopasta (ESG Reporting Guide 2.0 – A Support Resource for Companies).

Myös selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2021 on julkaistu erillisenä raporttina. Selvitys on saatavilla suomeksi verkkosivulla www.eabgroup.fi/sijoita-meihin/hallinnointi/selvitys-hallinto-ja-ohjausjarjestelmasta.

Lisäksi EAB Group Oyj on julkaissut toimielinten palkitsemisraportin 2021 sekä päivitetyn palkitsemispolitiikan. Ne ovat saatavilla verkkosivulla www.eabgroup.fi/sijoita-meihin/hallinnointi/palkitseminen.