2021-05-07 - Elite Alfred Berg

Daniel Pasternack keskittyy EAB-konsernin vastuullisen pääomarahastotoiminnan kehittämiseen ja luopuu toimitusjohtajuudesta hänen seuraajansa nimityksen jälkeen


EAB Group Oyj:n toimitusjohtaja Daniel Pasternack on toivonut siirtoa toimitusjohtajan tehtävästä vastaamaan EAB-konsernin strategisesti tärkeästä pääomarahastotoiminnasta ja sopinut siirtymisestä yhtiön hallituksen kanssa. Pasternack johtaa jatkossa myös konsernin uusiutuvan energian ja kiertotalouden sijoitustiimiä.

Kauppatieteiden tohtori Pasternack on ollut EAB Group Oyj:n toimitusjohtaja vuodesta 2012 asti ja hän jatkaa toimitusjohtajana, kunnes hallitus on nimittänyt hänelle seuraajan ja tämä on aloittanut tehtävässään.

Yhtiö on käynnistänyt uuden toimitusjohtajan haun.

”Daniel Pasternack on johtanut EAB Group Oyj:tä lähes yhdeksän vuotta, ja tänä aikana yhtiö on tehnyt lukuisia yrityskauppoja, kasvanut liikevaihdoltaan 10-kertaiseksi ja asiakasvarojen määrällä mitattuna 20-kertaiseksi. Lisäksi yhtiö on listautunut vuonna 2015 First North Finland -listalle ja vuonna 2019 Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Pasternack astuu sivuun toimitusjohtajan tehtävästä saatettuaan menestyksekkäästi päätökseen yhtiön liiketoiminnan tehostamisohjelman ja tuloskäännöksen. Yhtiö on erityisen kiitollinen siitä sitoutuneisuudesta ja ammattitaidosta, joilla hän on johtanut tiimiään ja liiketoimintaamme”, hallituksen puheenjohtaja Therese Cedercreutz sanoo.

”Pääomilla ja aktiivisella omistamisella on tärkeä rooli kestävyyshaasteiden pysyvässä ratkaisussa. Uskon, että suurin vaikuttavuus ja parhaat tulokset niin sijoittajille kuin muillekin sidosryhmille saadaan ohjaamalla pääomia listatun markkinan ulkopuolisiin sijoituskohteisiin, jotka omalla toiminnallaan auttavat ratkaisemaan kestävyysongelmia ja siten auttavat estämään ilmastonmuutosta ja säilyttämään luonnon monimuotoisuutta. Oma intohimoni on keskittää kaikki voimavarat tähän työhön ja rakentaa Elite Alfred Bergille pääomarahastoliiketoiminta, joka keskittyy vastuullisiin vaihtoehtosijoituksiin, kuten uusiutuvaan energiaan, kiertotalouteen sekä muihin pörssin ulkopuolisiin vastuullisiin sijoituskohteisiin”, toimitusjohtaja Daniel Pasternack sanoo.

EAB Group Oyj tiedottaa uudesta toimitusjohtajasta, kun hallitus on nimittänyt Pasternackin seuraajan.