CDP tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden vaikuttaa – EAB tekee vaikuttamistyötä Fortumin kanssa


CDP:n vuosittainen tiedonantokampanja tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden olla aktiivisesti vaikuttamassa yhtiöihin, jotka ovat vastaanottaneet CDP-tiedonantopyynnön, mutta eivät ole vastanneet siihen. Kampanjan tavoitteena on lisätä yritysten avoimuutta ilmastonmuutoksen, metsäkadon ja vesiturvallisuuden suhteen.

Vesi-vesivoima-1200-628


Yli 260 sijoittajatahoa, joiden hoidettavina olevat varat ovat yhteensä noin 29 biljoonaa USA:n dollaria, on sitoutunut vuoden 2022 kampanjaan. Kasvua viime vuoden osallistujamäärään verrattuna on noin 56 %. Yhteensä kampanjassa kontaktoidaan 1 470 yhtiötä, mikä tarkoittaa yhtiömäärässä noin 11 %:n kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Jokainen sijoittajataho valitsee yhden tai useamman yhtiön, jonka raportointiin se pyrkii vaikuttamaan joko johtavassa tai avustavassa roolissa. CDP on erityisen tyytyväinen ympäristötietojen julkistamisen lisääntymisestä osa-alueilla, jotka eivät vielä ole niin vakiintuneessa asemassa ja joissa julkistamistaso on vielä alhaista. Metsä- ja vesiasioiden osalta yhtiöiden määrä on kasvanut merkittävästi, metsien osalta kasvua on 37 % ja veden osalta 51 %.

Yhtiöt, joilla on johtavassa roolissa oleva sijoittaja:

  • Ilmastonmuutos: 1 035

  • Metsät: 406

  • Vesi: 553

Elite Alfred Bergillä on johtava rooli vaikuttamistyössä Fortum Oyj:n kanssa vesiasioissa. Rooliin kuuluu johtaa vuoropuhelua Fortumin kanssa liittyen avoimuuden lisäämiseen Fortumin ympäristöraportoinnissa.

CDP edistää avointa raportointia ympäristövaikutuksista

Vuonna 2000 perustettu CDP on maailmanlaajuinen voittoa tavoittelematon yhteisö, joka ylläpitää ympäristöraportointijärjestelmää yrityksille, kaupungeille, osavaltioille ja alueille. CDP työskentelee yli 680 sijoittajan kanssa, jotka hallinnoivat yli 130 biljoonan dollarin varallisuutta. CDP oli ensimmäisiä toimijoita, joka hyödynsi pääomamarkkinoita motivoidakseen yrityksiä julkaisemaan tietoja niiden ympäristövaikutuksista sekä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, turvaamaan vesivaroja ja suojelemaan metsiä. Yli 10 000 organisaatiota ympäri maailmaa julkaisi tietoja CDP:n kautta vuonna 2020. Mukana oli yli 9 600 yritystä, joiden markkina-arvo on yli 50 % maailman osakemarkkina-arvosta, ja yli 940 kaupunkia, osavaltiota ja aluetta, joiden yhteenlaskettu väestö on yli 2,6 miljardia.

CDP:llä on maailman suurin täysin TCFD:n (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) mukainen ympäristötietokanta, ja CDP:n julkaisemia ympäristöpisteytyksiä käytetään laajalti investointi- ja hankintapäätösten ohjaamiseen kohti nollahiilistä, kestävää ja joustavaa taloutta.

Toni Iivonen, sijoitusjohtaja, Elite Alfred Berg

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg