BNP Paribas Nordic Small Cap tarjoaa sijoittajalle pääsyn houkutteleviin pohjoismaisiin pienyhtiöihin


Pohjoismaat ovat monella tapaa mielenkiintoinen kohde vastuullisuutta ja hyvää tuottopotentiaalia arvostavalle sijoittajalle. Vakaa poliittinen ja taloudellinen ympäristö tarjoaa yhtiöille erinomaiset kasvuedellytykset ja parantaa merkittävällä tavalla ennakoitavuutta liiketoiminnan toteuttamisessa. Pohjoismaiset yhtiöt ovat tunnettuja innovatiivisuudestaan, korkeasta kilpailukyvystään ja eettisten arvojen kunnioittamisesta.

Pohjoismaista löytyy monia yhtiöitä, joilla on johtava asema uusissa merkittävissä innovaatioissa, jotka liittyvät muun muassa puhtaaseen energiaan ja terveysteknologiaan. Korkea teknologiaosaamisen taso näkyy myös siinä, että esimerkiksi Tukholmassa on ohjelmistoyhtiöitä suhteessa väkilukuun eniten Euroopassa ja toiseksi eniten koko maailmassa, heti Piilaakson jälkeen. Pohjoismaisesta pienyhtiökentästä onkin kasvanut monta globaalisti tunnettua menestystarinaa. Näistä hyviä esimerkkejä ovat esimerkiksi Spotify, Rovio, Skype ja Klarna.

bnp paribas nordic small cap pohjoismaat-alue


Lähde: BNP Paribas Asset Management

BNP Paribas Nordic Small Cap -rahasto tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden sijoittaa yhteen maailman dynaamisimmista ja eteenpäin katsovimmista maantieteellisistä alueista. Pienyhtiöt ovat usein edelläkävijöitä uusien teknologioiden ja palvelujen kehittämisessä. Pienyhtiöihin fokusoituminen mahdollistaa siis pääsyn aidosti innovatiivisiin ja vahvan kasvupotentiaalin omaaviin yhtiöihin, joilla on jo osalla menestyksekkäät aikaisemmat näytöt.

Rahaston arvonluonti perustuu aktiiviseen salkunhoitotyöhön, jossa kiinnitetään huomiota erityisesti yhtiöiden kilpailukykyyn ja kasvumahdollisuuksiin, vahvaan taloudelliseen tilanteeseen, tehokkaaseen riskienhallintaan sekä syvälliseen analyysiin yhtiöistä, joilla on vähän tai ei ollenkaan analyytikkoseurantaa. Rahaston fokusteemoina ovat tällä hetkellä muun muassa kestävä ympäristö, vaihtoehtoiset energiaratkaisut, 5G ja pilvipalvelut sekä terveydenhuoltoteknologia.

Rahaston kumulatiivinen tuotto (5 vuotta), 26.2.2016 – 26.2.2021:

bnpp nordic small cap kumulatiivinen tuotto 5 v 2016-2021
bnpp nordic small cap kumulatiivinen tuotto 5 v 2016-2021-b


Lähde: BNP Paribas Asset Management, Institutional Share Class,
Vertailuindeksi Carnegie Small Cap Nordic (EUR) RI

Rahaston historiallinen tuottokehitys on ollut vakuuttava ja rahasto on aidosti kyennyt tuottamaan sijoittajille lisäarvoa aktiivisen salkunhoidon keinoin. Pienyhtiöihin sijoittaessa aktiivisen jalkatyön merkitys korostuu ja tämä onkin tärkeässä asemassa rahaston salkunhoitotyössä. Rahaston salkunhoidosta vastaa paikallinen kokenut tiimi Oslossa ja Tukholmassa.

Yhteyshenkilösi Elite Alfred Bergillä kertoo mielellään rahastosta lisää. Ole yhteydessä!

Eerik Hartzell

Eerik Hartzell
Asiakasvastaava, instituutioasiakkaat
Elite Alfred Berg


Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tuotto voi joko nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan.