BNP Paribas Energy Transition -rahasto tukee ilmastomuutostavoitteita – megatrendi on vasta aluillaan


BNP Paribas Energy Transition -rahasto sijoittaa yrityksiin, jotka ovat aidosti osa energiamurroksen ratkaisua ja mahdollistavat siirtymisen kohti vähäfossiilisempaa ja vähäpäästöisempää tulevaisuutta. Rahasto on myös ESG-rahasto, josta julkaistaan vuosineljänneksittäin erillinen ilmasto- ja ESG-raportti.

Rahastoon sijoittamalla voi tukea Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita. Näin maailmaa ohjataan kohti puhtaampaa ja vähäpäästöisempää tulevaisuutta.

BNP Paribas Energy Transition -rahaston sijoitusuniversumi perustuu laajaan ja syvälliseen analyysiin siitä, mille toimialoille vaadittavat investoinnit tulevat kohdistumaan seuraavien vuosikymmenten aikana, jotta Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin päästään. Alla oleva kuva havainnollistaa investointien kohdistumista jakamalla sijoitusuniversumi kolmeen segmenttiin ja niihin kuuluviin toimialoihin.

bnp paribas energy transition sijoitusuniversumi

Kuva 1: BNP Paribas Energy Transition -rahaston sijoitusuniversumi (Lähde: BNP Paribas Asset Management, syyskuu 2020)

BNP Paribas Energy Transition -rahaston sijoitustyyli on hyvin aktiivinen, ja rahaston rakenne poikkeaa vertailuindeksistä melko paljon. Sijoitusstrategian mukaisesti rahasto voi sijoittaa yhtiöihin, joiden liikevaihdosta, investoinneista tai tuloksesta vähintään 20 prosenttia tulee liiketoiminnasta, joka edistää ilmastopoliittisia tavoitteita. Alan suurten toimijoiden lisäksi rahasto sijoittaa myös pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin, koska suuri osa teknologioista ja palveluista on uusia, ja pienemmät yhtiöt ovat avainasemassa niiden kehittämisessä.

Yksi maailman tuottavimpia rahastoja

BNP Paribas Energy Transition -rahasto on ollut tuottokehitykseltään yksi tämän vuoden parhaimpia rahastoja maailmassa1. Rahasto on noussut huimat 134 prosenttia vuoden alusta2. Rahasto otti kunnon harppauksen ylöspäin vielä Joe Bidenin voitettua USA:n presidentinvaalit, minkä ansiosta myös yleinen markkina on noussut reilusti.

bnp energy transition tuottokehitys

Kuva 2: Rahaston tuottokehitys verrattuna vertailuindeksiin 1.9.2019 alkaen, jolloin nykyinen salkunhoitotiimi on ottanut rahaston sijoitustoiminnan vastuulleen (Lähde: BNP Paribas Asset Management)

Tulevaa kehitystä ennakoidessa on hyvä huomata, että energiatoimialan murros ja megatrendi ovat vasta aluillaan. Lukujen valossa voidaan havaita, että olemme vasta pääsemässä vauhtiin, mitä tulee uusiutuvan energian tuotantoon osana energian kokonaistuotantoa maailmassa. Tänään uusiutuvan energian tuotannon osuus maailman energiatuotannosta on noin 25 % ja vuonna 2050 luvun tulisi olla 85 %3. Tämä antaa vahvan pohjan odottaa, että alan yhtiöillä on edessään poikkeuksellisen hyvät kasvun ja kannattavuuden vuodet.

BNP Paribas Energy Transition -rahaston hallinnoimat varat ovat nousseet merkittävästi loppuvuoden aikana: rahaston koko oli lokakuun lopussa 540 miljoonaa euroa ja tällä hetkellä jo 1,5 miljardia euroa. Kansainvälisten institutionaalisten sijoittajien kiinnostus teemaa kohtaan on siten erittäin suurta. Rahaston maksimikapasiteetiksi on määritelty 3 miljardia euroa, joten tässä kohtaa on varmasti hyvä hetki harkita mukaan lähtemistä.

Mikael Palmgren

Mikael Palmgren
Asiakasvastuullinen johtaja, instituutioasiakkaat
Elite Alfred Berg


Lue myös aiempi artikkeli: ”BNP Paribas Energy Transition: nouseva tähti BNP:n rahastoperheessä”.


Haluatko kuulla lisää? Olethan yhteydessä Elite Alfred Bergin instituutiotiimiin.

1) Lähde: AMWatchin vertailu artikkelissa ”Turnaround: Green duo hurls global asset manager's thematic fund into 99th percentile in one year”, 22.09.2020.
2) Historiallinen tuotto tai tuottotavoite ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan.
3) Lähde: BNP Paribas Energy Transition Presentation, December 2020.