BNP Paribas Energy Transition: nouseva tähti BNP:n rahastoperheessä


BNP Paribas Energy Transition -rahasto on tuorein lisäyksemme fokusrahastojen listallemme. Rahastoa voi kuvailla sanoin ”vastuullisuutta potenssiin”. Rahasto sijoittaa lähitulevaisuuden merkittävän megatrendin yhtiöihin.

BNP Paribas Energy Transition -rahasto sijoittaa varansa yhtiöihin, jotka edesauttavat ja tukevat globaaleja tavoitteita vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja siirtyä puhtaan uusituvan energian aikakauteen. Nämä tavoitteet ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden kanssa, ja niillä pyritään rajoittamaan maapallon lämpeneminen enintään kahteen asteeseen vuoteen 2050 mennessä.

Tavoitteisiin pääseminen vaatii hiilidioksidipäästöjen vähentämistä jopa 70 prosentilla vuoteen 2050 mennessä sekä arviolta 30 biljoonan USA:n dollarin investointeja energian infrastruktuuriin, kuljetuksiin, varastointiin sekä uusiutuvan energian tuotantoon ja uusiin teknologioihin. Rahasto ei sijoita lainkaan esimerkiksi fossiilisia polttoaineita käyttäviin energiayhtiöihin, vaan yhtiöihin, jotka aidosti toteuttavat muutosta, jolla pääsemme edellä mainittuihin ilmastotavoitteisiin.

Energy Transition -rahasto on toiminut nykyisellä strategialla ja salkunhoitotiimillä hieman yli vuoden. Salkunhoitokaksikko Ulrik Fugmann ja Edward Lees ovat työskennelleet yli 20 vuotta uusiutuvan energian parissa ja suurimman osan työuristaan yhdessä muun muassa Goldman Sachsilla ja sen jälkeen perustamassaan sijoitusyhtiössä North Shore Partnersissa. BNP Paribas’lle siirtymisensä myötä he vastaavat yhdessä BNP Paribas Asset Managementin Environmental Strategies -tiimistä ja -sijoituksista.

bnp annual energy-related co2 emissions

Kuva: Pariisin ilmastotavoitteiden saavuttamisen edellytykset
(Lähde: IRENA (International Renewable Energy Agency) Perspectives for the Energy Transition, Investment needs for a Low-Carbon Energy System, March 2017)

Rahaston kehitys on ollut erittäin vahvaa

Uuden salkunhoitotiimin myötä rahaston kehitys on ollut erittäin vahvaa. Rahaston C-osuussarja on noussut huimat 68,80 % vuoden 2020 alusta, kun vertailuindeksi MSCI AC World on 2,97 % miinuksella (per 30.9.2020). Rahasto tavoittelee pitkällä aikavälillä 4 %:n vuotuista ylituottoa suhteessa vertailuindeksiin.*

Näkemyksemme on, että uusiutuvan energian megatrendi jatkuu vielä pitkään, mikä luo runsaasti mahdollisuuksia aktiivisesti hoidetulle rahastolle. Rahaston hallinnoimat varat ovat tällä hetkellä noin 540 miljoonaa euroa rahaston kapasiteetin ollessa 3 miljardia euroa. Kiinnostus rahastoa kohtaan on ollut kansainvälisesti erittäin suurta. Olethan yhteydessä, jos haluat kuulla rahastosta lisää, vielä kun kapasiteettia riittää.Mikael Palmgren

Mikael Palmgren
Asiakasvastuullinen johtaja, instituutioasiakkaat
Elite Alfred Berg


Haluatko kuulla lisää? Olethan yhteydessä Elite Alfred Bergin instituutiotiimiin.


*) Historiallinen tuotto tai tuottotavoite eivät ole takeita tulevasta arvonkehityksestä. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoitetun pääoman voi menettää kokonaan.