BNP Paribas Ecosystem Restoration -rahasto tukee maapallon ekosysteemien kohentamista


Luonnon ekosysteemit tukevat kaikkea elämää planeetallamme. Mitä paremmin ekosysteemit voivat, sitä terveempi on planeettamme – ja sen asukkaat. Ekosysteemit kohtaavat tänä päivänä laaja-alaisia uhkia ympäri maailman, minkä vuoksi tarve ryhtyä toimenpiteisiin on juuri nyt ajankohtainen.

YK:n ”Ekosysteemien palauttamisvuosikymmen 2021-2030” pyrkii kääntämään ekosysteemien rappeutumiskehityksen jokaisella mantereella ja jokaisessa valtameressä. Ekosysteemien kohentuminen vähentää köyhyyttä, auttaa ilmastonmuutoksen hidastamisessa ja ehkäisee uhanalaisten lajien katoamista.

BNP Paribas Asset Management keskittyy entisestään luontoa ja ympäristöä tukeviin toimiin tuomalla markkinoille osakerahaston BNP Paribas Ecosystem Restoration. Rahaston päämääränä on sijoittaa yhtiöihin, jotka toiminnallaan edesauttavat ja tukevat globaaleja tavoitteita kohentaa ekosysteemejä niin maalla kuin merellä. Myös YK:n tavoitteena on osallistaa valtioita ja yksityistä sektoria toimiaan yhdessä luomalla yhteisiä tavoitteita ja hankkeita, joilla estämme globaaleja ekosysteemejä rappeutumasta ja palautamme niitä, jotka jo ovat kärsineet.

BNP Paribas Ecosystem Restoration -rahaston sijoitusuniversumi jakautuu kolmelle pääalueelle:

  1. Meret ja vesijärjestelmät

  2. Maa-alueet, metsät ja ruoka

  3. Kestävät kaupungit, rakennukset ja elinympäristöt

bnp paribas ecosystem restoration

Kuva 1. BNP Paribas Ecosystem Restoration -rahaston sijoitusuniversumi (Lähde: BNP Paribas Asset Management)

Rahaston kohdeyhtiöillä tulee olla vähintään 20 % liikevaihdosta, investoinneista tai tuloksesta suoraan kytkettynä liiketoimiin, jotka toimivat globaalien ekosysteemien hyväksi. Alustavan analyysin mukaan kohdeyhtiöillä tavoitteisiin on kytketty kuitenkin keskimäärin selvästi korkeampi osa liiketoimista.

bnp paribas ecosystem restoration

Kuva 2. BNP Paribas Ecosystem Restoration -rahaston sijoituskriteerien säännöt sekä YK:n vastuullisuustavoitteiden määrittely

BNP Paribas Ecosystem Restoration -rahastoa hallinnoi tuttu salkunhoitajakaksikko Ulrik Fugmann ja Edward Lees, jotka vastaavat BNP Paribasin Environmental Strategies -yksiköstä seitsemän hengen tiimillään. BNP Paribas Ecosystem Restoration -rahasto aloitti toimintansa 1.6.2021.

Mikael Palmgren

Mikael Palmgren
Asiakasvastuullinen johtaja, instituutioasiakkaat
Elite Alfred Berg