Asuntorahastoon sijoittaminen


Asuntoihin voi sijoittaa ostamalla sijoitusasuntoja, sijoittamalla asuntorahastoihin tai omistamalla pörssilistattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden osakkeita. Mitä asuntosijoittamisessa kannattaa ottaa huomioon?

Rahastojen ja pörssiyhtiöiden kautta asuntoihin sijoittamisessa on monia etuja yksittäisen vuokra-asunnon suoraan omistamiseen verrattuna. Ammattisijoittajat pääsevät valitsemaan sijoituskohteet ammattisijoittajien markkinasta ja pystyvät hajauttamaan riskiä siitä, että asukkaat vaihtuisivat usein, asunnot olisivat tyhjillään tai vuokrat jäisivät saamatta. Suuri merkitys toteutuvaan tuottoon on myös sillä, että asuntojen asukasvalinta, vuokrausmarkkinointi, sopimukset ja vuokran laskutus hoidetaan ammattimaisesti. Lisäksi kokonaisia asuinrakennuksia omistava taho pystyy hakemaan säästöjä ylläpitokuluissa, mikä parantaa edelleen tuottoja.

Asuntorahasto

Mitä eroa on listattuun kiinteistösijoitusyhtiöön tai asuntorahastoon sijoittamisen välillä?

Rahasto-osuuksia omistamalla omistaa välillisesti asuntoja, kuten kiinteistösijoitusyhtiön osakkeitakin omistamalla. Asuntorahasto on likvidi tapa sijoittaa asuntoihin. Rahastot ovat yleensä avoinna uusille merkinnöille useita kertoja vuodessa, samoin rahasto-osuuksien lunastaminen. Asuntosijoittaminen on siten mahdollista pienemmillä summilla ja useammin kuin yksittäisten asuntojen ostaminen olisi. Tarvittaessa sijoituksen realisoiminen kokonaan tai osittain on myös mahdollista kaikille rahaston sijoittajille.

Arvo ei perustu pörssin liikkeisiin vaan asuntomarkkinoiden kehitykseen

Rahasto raportoi läpinäkyvästi tuloksestaan ja kuluistaan. Rahasto-osuuden arvo määritellään suoraan riippumattoman kiinteistöarvioijan toimesta ja osuuksia lunastettaessa maksettava lunastushinta muodostuu suoraan kiinteistöjen arvon perusteella – täten arvo ei perustu pörssin liikkeisiin vaan asuntomarkkinoiden kehitykseen. Tuottoa maksetaan sijoittajille vuosittain todelliseen kassavirtaan perustuen eli vain toteutuneista myyntivoitoista ja vuokratuloista. Lisäksi rahaston taloushallinto on yksinkertaisempaa, koska siltä ei edellytetä IFRS-tilinpäätöstä. Kevyemmällä hallinnolla voidaan alentaa toiminnan kiinteitä kuluja.

Rahastoyhtiöiden tarjoamiin asuntorahastoihin sijoittamisen suosio on ollut kasvussa jo vuosia. Asuntorahastot alkavat olla myös varsin merkittävä toimija Suomen vuokra-asuntomarkkinoilla. Siten ne ovat varteenotettava vaihtoehto, kun harkitsee kiinteistöihin sijoittamista. Asuntorahastoa valitessa kannattaa perehtyä kulujen lisäksi rahaston tuotto-odotukseen sekä siihen, miten paljon rahasto maksaa tuloksestaan osuudenomistajille ja miten ammattimaisesti rahaston asuntoja hoidetaan.

Kirjoittaja työskentelee Elite Varainhoito Oyj:n kiinteistövarainhoidosta vastaavana johtajana. Hänen vastuullaan on muun muassa Erikoissijoitusrahasto Elite Vuokratuotto, jonka strategiana on sijoittaa noin puolet pääomista asuntoihin.


Jaakko Ristola
Johtaja, kiinteistövarainhoito
Elite Varainhoito Oyj