2019-06-04 - Sääntely ja verotus

Asiakasvarat siirtyivät talletussuojan piiriin


Sijoituspalveluyritysten asiakasvaratileillä olevat varat ovat siirtyneet sijoittajien korvausrahastosuojan piiristä talletussuojan piiriin. Samalla suojan määrä nousi 20 000 eurosta 100 000 euroon. Suoja kattaa asiakasvaratilille vastaanotetut ja tilille vielä kirjautumattomat maksujen välityksessä olevat saamiset. Suoja on asiakaskohtainen. Muutos ei edellytä asiakkailta mitään toimenpiteitä.

Talletussuojan kattavuus muuttui maaliskuussa 2019, kun sijoituspalvelun tarjoajan nimissä olevat asiakasvaratilit siirtyivät talletussuojan piiriin. Sijoituspalveluyrityksen asiakasvarojen tilillä olevat varat kuuluvat talletussuojarahastosta korvattaviin talletuksiin samalla tapaa kuin muutkin talletukset. Asiakasvaratilien korvattavuutta koskee nyt samat ehdot kuin muitakin talletuksia.


Pia Hiden
Johtaja, Legal & Compliance
Elite Alfred Berg