Asiakasesittelyssä: Temet Oy


Temet Oy:ssä uskotaan, että järkevästi rakennetulla palkkiojärjestelmällä vaikutetaan yhtiön tulokseen ja kilpailukykyyn. Samalla lisätään henkilöstön motivaatiota ja sitoutumista.

Temet Oy:ssä työskentelee noin 100 oman alansa huippuasiantuntijaa. Yhtiössä on vuodesta 2011 alkaen ollut käytössä palkkiojärjestelmä, jolla kannustetaan henkilöstöä hyviin suorituksiin ja jaetaan osa yhtiön taloudellisesta menestyksestä henkilöstölle. Vuonna 2016 Temet Oy kehitti palkkiojärjestelmäänsä edelleen kytkemällä Palkkiorahaston osaksi palkitsemisen kokonaisuutta.

Palkkiorahasto tarkoittaa Temet Oy:n henkilöstölle vaihtoehtoista tapaa saavutettujen palkkioerien vastaanottamiseen. Henkilöstö voi päättää, ottaako saavuttamansa palkkiot käteiseränä vai säästääkö niitä osin tai kokonaan yhtiöön perustettuun Palkkiorahastoon. Rahastoitaessa yhtiö säästää palkkioeriin kohdistuvat lakisääteiset henkilösivukulut, mutta antaa muodostuvan säästön työntekijöiden hyväksi. Rahastoitaessa siis maksetaan aikaisempaa suurempia palkkioeriä kasvattamatta yhtiön kokonaiskustannuksia. Palkkioiden rahastointiin liittyy lisäksi työntekijöiden osalta merkittäviä verotuksellisia etuja.

Temet Oy:n Palkkiorahaston erityispiirteenä on, että jokainen rahaston jäsen pääsee itse valitsemaan Palkkiorahastosijoitustensa riskitason. Samalla kun työntekijä päättää vuosittain palkkionsa rahastoinnista, hän voi valita sijoituksilleen varovaisen, neutraalin tai tuottohakuisen sijoitussalkun.

Elite Palkitsemispalvelut Oy on Temet Oy:n yhteistyökumppani Palkkiorahaston perustamisessa ja sen hallinnoinnissa. Palkitsemisjärjestelmän piirissä on koko henkilöstö tehtaan työntekijöistä ylimpään johtoon. Järjestelmässä seurataan tuloskuntoa, toimintavarmuutta, työn tuottavuutta ja toiminnan kehittymistä. Tavoitteiden asetannalla ja niiden jatkuvalla seurannalla pyritään suuntaamaan koko henkilöstön tekemistä yhtiön menestyksen kannalta olennaisiin asioihin.

Järkevästi rakennetulla palkkiojärjestelmällä vaikutetaan yhtiön tulokseen ja kilpailukykyyn.
Samalla lisätään henkilöstön motivaatiota ja sitoutumista.

Kellarikopista maailman kartalle

Temet Oy sai alkunsa kahden miehen, Launo Laakkosen ja Erkki Nykvistin, vahvasta yrittäjähalusta. He käynnistivät metallipajatoiminnan pienessä ja pimeässä helsinkiläisessä kellarissa, josta käytettiin nimeä Kamakuoppa. Ensimmäiset omat tuotteet olivat voimistelusalien välineitä ja telineitä sekä erityyppisiä kuljetusvälineitä. Vuonna 1953 yritys perustettiin virallisesti ja se sai nimekseen Teräs- ja Metallityöt Oy. Varsin nopeasti turhat kirjaimet päätettiin pudottaa pois, ja näin Temet Oy oli syntynyt.

Vuonna 1963 yritys keskittyi täysipainoisesti väestönsuojelutuotteiden valmistukseen. Vahva teknologia- ja tuotekehitysosaaminen johtivat siihen, että yritykselle avautui reitti myös kansainvälisille väestönsuojamarkkinoille 1970-luvun alussa.

Nykyisin Temetin tuotteilla varustetut väestönsuojat ovat johtavassa asemassa eri puolilla maailmaa - vientikohdemaita on jo 25. Jatkuva tuotekehitys sekä henkilöstön aina ajantasainen asiantuntemus ja tietotaito takaavat maailman johtavat suojateknologiatuotteet ja -palvelut myös tulevaisuudessa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Lue lisää Palkkiorahaston tarjoamista eduista

Lue lisää Temet Oy:stä