Ajatusvirheet tuoton esteenä ja kuinka ne voi välttää


Perinteinen sijoittaja sortuu usein ajatusvirheisiin, jotka haittaavat päätöksentekoa ja heikentävät sijoitusten tuottoa. Yhtä tällaisista virheistä kutsutaan ankkuroinniksi. Otetaan esimerkiksi yhtiön arvostustaso tai ostohinta, jolla osakkeita on ostettu. Kun sijoittaja on kerran ostanut osakkeita johonkin tiettyyn tasoon, vääristyy tulkinta kyseisestä yhtiöstä, jos analyysi suhteutetaan jatkossa tähän tasoon pohjautuen. Tälläkin hetkellä moni sijoittaja sortuu ankkurointiin pitäessään osakkeiden hintoja korkeina tai yrittäessään tehdä historian perusteella analyysia siitä, jatkuuko kurssinousu vielä pitkään.

Faktorisijoittaminen on ratkaisu, jolla päästään eroon ajatusvirheistä ja helpotetaan sijoituspäätösten tekoa. Yksinkertaisimmillaan se on sitä, että valitaan joukko yhtiöitä, joita halutaan seurata, ja tämän jälkeen tarkastellaan tunnuslukuja suhteutettuna toisiinsa. Esimerkiksi sadan ”kalliin” yhtiön joukosta ostetaan edullisimpia huolimatta siitä, mikä niiden arvostustaso on. Eli ei ankkuroida yhtiöiden edullisuutta niiden omaan historiaan vaan suhteutetaan osakehinnat muiden yhtiöiden hintoihin. Tätä kautta huomioidaan paremmin nykyinen talousympäristö ja verrokkijoukko. Jos halutaan sijoittaa Suomeen, voi verrokkijoukko olla esimerkiksi suurimmat yhtiöt, sillä Suomessa eri sektorin sisällä toimivia yhtiöitä on vähäinen määrä.

Koivut-talvi

Elite Suomi Faktorit Erikoissijoitusrahasto on ollut toimintansa aikana yksi parhaita suomalaisiin yhtiöihin sijoittavia rahastoja.* Tähän rahastoon olemme valinneet osakkeita, joita kuvaa historiassa kolme hyvää tuottoa tehnyttä faktoria. Prosessimme perusteella rahastoon päätyy suhteessa edullisimmin hinnoitellut yhtiöt, joilla on paras kurssikehitys ja maltillisin kurssiheilunta. Faktorisijoittamisessa myös salkku halutaan pitää valittujen faktoreiden mukaisena. Eliten faktorisijoittamiseen pohjautuvat rahastot päivitetään neljä kertaa vuodessa. Viimeisimmässä, marraskuun päivityksessä myimme pois Cramon, Nordean ja Outokummun. Vaikka nuo yhtiöt ovat edullisesti arvostettuja, on niiden kurssikehitys alkanut kääntyä heikohkoksi ja heilunta lisääntynyt. Tilalle ostimme niin ikään edullisesti hinnoiteltuja, mutta paremman ja tasaisemman kurssikehityksen omaavia yhtiöitä: Sampoa, Olvia ja Technopolista.

*) Puolueettomaan rahastovertailuun keskittyneen Morningstarin rahastoluokassa ’Suomi osakkeet’ Elite Suomi Faktorit Erikoissijoitusrahasto on parhaiten tuottanut rahasto 6, 3 ja 1 kuukauden tuotoissa (13.12.2017).


Simo Rahikainen
Myyntijohtaja, yksityisasiakasliiketoiminta
Elite Varainhoito Oyj