Aina on oikea aika suunnitella perintöään


Jäämistöoikeudellinen järjestelmämme on monin kohdin yllätyksellinen eivätkä sen perusratkaisut useinkaan istu tämän päivän perhesuhteisiin tai omaisuustyyppeihin. Helposti omaan perintöön liittyvien asioiden järjestely ja suunnittelu jää liian myöhäiseksi, vaikka ennakointi tässä asiassa on tärkeää. Hyvä suunnittelu ja lakimiehen tuki auttavat välttämättään pahimmat sudenkuopat. Tarvittavat asiakirjat tulisi hoitaa ajoissa kuntoon.

Vastoin yleisiä mielikuvia jäämistöoikeuden merkitys ei yhteiskunnassamme ole vähenemään päin. Vuosi vuodelta jo kertyneen varallisuuden merkitys on oleellisempi: perinnöt suurenevat. Perintöjä koskevat riidat ja lakitekniset muodollisuudet muodostavat aidon yhteiskunnallisen haasteen. Tämä ongelma ei koske pelkästään omaisuuteen oikeutettuja henkilöitä vaan myös itse omaisuuserää. Vuosia kestävien selvitystilojen jäljiltä omaisuus on saattanut paikoin menettää kuranttiutensa: kiinteistöt ränsistyvät ja omaisuutta makaa tuottamattomana. Pahimmillaan kokonainen elämäntyö voi valua hukkaan epäonnistuneen tai epäonnisen prosessin takia.

Kuinka voin ennakoida asiassa?

Perinnön kohtalo voi määräytyä joko perintökaaren tai testamentin perusteella. Oman määräytymisperusteensa muodostaa lisäksi henkivakuutus. Muodollisesti ottaen henkivakuutuksen kohdalla on kuitenkin puhe vakuutuskorvauksesta eikä enää perinnöstä. Omaisuus siirtyy vakuutusehtojen mukaisesti vakuutusyhtiöltä edunsaajalle.

Perintökaaren mukainen perimisjärjestys on paikoin epälooginen ja ennen kaikkea jäykkä. Se ei aina vastaa perittävän tahtoa. Lisäksi kaikilla ei ole läheisiä sukulaisia, joille omaisuus luontevasti siirtyisi lain mukaan. Perintökaaren määräykset voidaan kuitenkin ohittaa testamentilla. Tyypillisesti testamentilla esimerkiksi vahvennetaan lesken oikeuksia ja ennakoidaan perintöveroja. Verotuksellisesti tehokkaita suunnittelukeinoja ovat muun muassa hallintaoikeusvähennykset sekä omaisuuden jyvittäminen useille testamentinsaajille veroprogression pienentämiseksi.

Henkivakuutuksilla on mahdollista tuottaa testamenttiakin radikaalimpia jäämistöratkaisuita. Toisaalta vakuutusinstrumentit käyttäytyvät toisinaan epäennakoitavasti yhdistettynä perintökaareen, testamenttiin ja avio-oikeuteen.

Onko olemassa vielä tehokkaampi tapa perintösuunnittelulle?

Edellä kerrottu koskee tilanteita, joissa jäämistö on jo muodostunut. Tämä on kuitenkin vain suunnittelun toinen puoli: kaikkein tehokkainta suunnittelua on nimittäin jäämistön koon hallinnointi.

Perinnön kasvaessa myös riitojen ja hankaluuksien todennäköisyys kasvaa. Perillisten valpastuessa valvomaan omia intressejään lakimiestensä tuella pienenevät ripeän sopimusjaon mahdollisuudet. Esimerkiksi perintöverot tulevat maksettavaksi, saadaan perintö jaettua tai ei.

Oleellista olisikin tehdä riittävän ennakoivia toimenpiteitä. Omaisuutta voidaan siirtää eteenpäin jo elinaikana lahjoituksilla ja kaupoilla. Kaupan osalta oma mahdollisuutensa on lisäksi alihintainen kauppa, jolloin useimmiten vältytään lahjaverolta. Verovapaasti voidaan myös huolehtia omien perillisten elatuksesta.

Yritysten ja maatilojen luovutuksiin soveltuvat merkittävät perintö- ja lahjaverotuksen sukupolvenvaihdoshuojennukset, jotka on syytä selvittää etukäteen. Mikäli sukupolvenvaihdosluovutusta ei ehditä tekemään, voi lopputuloksena olla kokonaisuuden sirpaloituminen ja täysimääräinen perintöverotus.

Paitsi että jäämistöoikeus on yllätyksellistä, niin ennen kaikkea sitä on todellisuus, jossa elämme. Työni perhevarallisuusoikeuden parissa on osoittanut, että yllätyksiä tulee. Järkevällä ennakoinnilla ainakin pahimmat karikot onnistutaan kiertämään.

Riku Teräväinen
Lakimies
PreLex