Talousraportit ja esitykset


EAB Group Oyj tiedottaa taloudellisesta tuloksestaan Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) sääntöjen mukaisesti säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa julkaisemalla konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsauksen. Yhtiö tiedottaa tämän lisäksi kaikista merkittävistä muutoksista ja olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä yhtiön taloudelliseen asemaan.

EAB Group Oyj:n taloushallinto vastaa konsernitilinpäätöksen ja puolivuosikatsauksen tietojen kokoamisesta. Konsernitilinpäätös laaditaan kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) ja sijoituspalveluyrityksiä koskevan erityissääntelyn mukaisesti.

EAB Group Oyj yhdistyi Evli Oyj:hin 1. lokakuuta 2022.

Vastuullisuusraportti

Elite Alfred Bergin vastuullisuusraportti 2021Evli and EAB Group Plc Vision for a Combination Merger

Evli and EAB Group Plc Vision for a Combination Merger


Investor presentation 22.04.2022

Uusimmat pörssitiedotteet