Vastuullisuus

Vastuullisuus on keskeinen osa Elite Alfred Bergin sijoitustoimintaa ja sijoitusten riskienhallintaa. Olemme vastuussa eri sidosryhmillemme, kuten asiakkaillemme ja omistajillemme. Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa sitä, että huomioimme yhteiskuntavastuukysymykset sijoituspäätöksiä tehdessämme. Pyrimme tällä varmistamaan sijoitustemme pitkäaikaisen tuoton ja arvonkehityksen sekä harjoittamaan vastuullista sijoitustoimintaa. Vastuullisuus on sekä lainsäädännön ja hyvien markkinakäytäntöjen noudattamista että sitoutumista YK:n vastuullisen sijoittamisen UNPRI-periaatteisiin (United Nations Principles of Responsible Investment). Periaatteet käsittelevät ympäristöön ja yhtiöiden hallintotapaan liittyvien tekijöiden sekä sosiaalisten tekijöiden huomioonottamista sijoittamisessa.

UNPRI:n allekirjoittaja sitoutuu seuraaviin asioihin:

  • Liittämään vastuullisen sijoittamisen periaatteet osaksi sijoitusprosesseja
  • Toimimaan aktiivisena omistajana ja sisällyttämään vastuullisuusasiat omistajakäytäntöihinsä
  • Edistämään sijoituskohteidensa asianmukaista vastuullisuusraportointia
  • Edistämään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönottoa sijoitustoimialalla
  • Edistämään vastuullista sijoittamista yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa
  • Raportoimaan toimistaan ja vastuullisen sijoittamisen edistymisestä.

Vastuullisuus Elite Alfred Bergillä 

Vastuulliset toimintatavat kuvastuvat selkeistä sijoitusprosesseista, laadukkaasta sijoituskohteiden analysoinnista ja sisäisestä valvonnasta. Sijoituskohteina ovat sekä yksittäiset arvopaperit, ETF:t että rahastot. Vastuullisuus on yksi kriteereistämme, koska uskomme, että vastuulliset toimijat menestyvät pitkällä tähtäimellä parhaiten. Omistajaohjauksen merkitys vastuullisessa sijoittamisessamme on toistaiseksi pieni, koska suurin osa sijoituksistamme kohdistuu muuhun kuin suoriin osakesijoituksiin. Edistämme vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönottoa edellyttämällä UNPRI-periaatteiden allekirjoitusta niiltä varainhoitajilta, joiden rahastoihin sijoitamme. Raportoimme vuosittain vastuullisen sijoittamisen toimista UNPRI:n kautta.