Hyväksytty neuvonantaja

EAB Group Oyj:n First North Nordic – Rulebook -säännöissä tarkoitettuna hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy.