Hallitus

EAB Group Oyj:n ("Yhtiö") hallitus vastaa Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesti järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä.

Hallituksen valinta

Hallituksen tehokkaan toiminnan kannalta on tärkeää, että se koostuu riittävän monesta jäsenestä ja että jäsenillä on riittävän pitkä, monipuolinen ja toisiaan täydentävä osaaminen ja kokemus. Hallituksen kokoonpanon monipuolisuutta on myös se, että jäseninä on molempia sukupuolia. Hallituksen jäseniksi valittavien henkilöiden etsiminen ja ehdokkaiden kokemuksen ja kykyjen kartoittaminen ennen päätösehdotusta yhtiökokoukselle on jatkuva ja pitkäjänteinen prosessi. Yhtiön merkittävimmät omistajat ovat sitoutuneet ammattitaitoisen ja monimuotoisen hallituksen kokoonpanon edistämiseen.

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet, ja hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalien jälkeisen ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, ellei yhtiökokous päätä toimikauden päättymisestä aiemmin. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavasta palkkiosta.

Hallituksen tehtävät

Osakeyhtiölain mukaan hallitus huolehtii Yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja vastaa muista hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muualla säädetyistä tehtävistä. Hallitus vahvistaa Yhtiön strategiaa, investointeja, organisaatiota, sisäistä tarkastusta, riskienhallintaa ja rahoitusta koskevat periaatteet sekä nimittää Yhtiön toimitusjohtajan.

Hallitus kokoontuu niin usein kuin on tarpeellista sen velvollisuuksien hoitamiseksi. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallitus voi perustaa valiokuntia, mikäli Yhtiön toiminnan laajuus tai hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen tätä edellyttää. Hallitus ei ole perustanut valiokuntia, eikä erillistä riskikomiteaa. 

Hallituksen kokoonpano

EAB Group Oyj:n hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt:

Kari Juurakko, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2012 lähtien

 • Juurakko on yksi Elite Alfred Bergin perustajista ja ollut Elite Alfred Bergin hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2012 lähtien.
 • Aiemmin Juurakko on toiminut hallituksen puheenjohtajana Elite Alfred Bergin edeltäjäyhtiössä Elite Pankkiiriliike Oy:ssä vuosina 2009–2013, Elite Life Oy:ssä vuosina 2001–2009 sekä ulkopuolisena hallituksen jäsenenä Seinäjoen KTK Oy:ssä vuosina 2012–2018 ja Fixura Ab Oy:ssä vuosina 2011–2015.
 • Juurakko on koulutukseltaan tekniikan ylioppilas.

Pasi Kohmo, hallituksen jäsen vuodesta 2018 lähtien

 • Kohmo aloittaa Indoor Group Oy:n toimitusjohtajana vuoden 2019 aikana.
 • Kohmo on toiminut Silmäasema Oyj:ssä toimitusjohtajana vuosina 2013–2018, mitä ennen hän toimi yhtiössä liiketoimintajohtajana vuosina 2011–2012.
 • Kohmo on myös toiminut kaupallisena johtajana Erätukku Oy:ssä vuosina 2009–2011, valikoimajohtajana SOK-yhtymässä vuosina 2006–2009, hankinta- ja logistiikkajohtajana HOK-Elannossa / SOK-yhtymässä vuosina 2002–2006 ja useissa johtotehtävissä HOK-Elannossa / SOK-yhtymässä vuosina 1997–2001.
 • Lisäksi hän on toiminut hallituksen jäsenenä Lääkäripalveluyritykset ry:ssä vuodesta 2017 lähtien ja NÄE ry:ssä vuodesta 2014 lähtien.
 • Kohmo on koulutukseltaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri.

Rami Niemi, hallituksen jäsen vuodesta 2013 lähtien

 • Niemi on toiminut Elite Alfred Bergin yksityisasiakasliiketoiminnon liiketoimintajohtajana vuodesta 2017 lähtien, mitä ennen hän toimi myyntijohtajana vuosina 2012–2017.
 • Aiemmin Niemi on toiminut FIM Pankki Oyj:ssä yhteyspäällikkönä vuosina 2007–2012, OMX Oyj:ssä myyntipäällikkönä vuonna 2007 ja avainasiakaspäällikkönä vuosina 2004–2006, HEX Oyj:ssä liiketoiminnan kehityspäällikkönä vuosina 2001–2004 sekä Suomen Arvopaperikeskus Oyj:ssä projektipäällikkönä vuosina 1999–2001.
 • Niemi on koulutukseltaan tekniikan ylioppilas.

Janne Nieminen, hallituksen jäsen vuodesta 2012 lähtien

 • Nieminen on yksi Elite Alfred Bergin perustajista ja ollut Elite Alfred Bergin hallituksen jäsen vuodesta 2012 alkaen.
 • Nieminen on toiminut Nousukaari Oy:ssä hallituksen jäsenenä vuodesta 2007 lähtien ja hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2012 lähtien.
 • Aiemmin Nieminen on toiminut toimitusjohtajana Elite Alfred Bergin edeltäjäyhtiöissä Eufex Pankki Oy:ssä 2013–2014 ja Elite Pankkiiriliike Oy:ssä vuosina 2009–2012 sekä SEK Finland Oy:ssä 2001–2009.
 • Nieminen on suorittanut Suomen ylioppilastutkintoa vastaavan oppimäärän.

Vincent Trouillard-Perrot, hallituksen jäsen vuodesta 2017 lähtien

 • Trouillard-Perrot on toiminut Affiliate Network -liiketoimintalinjan varajohtajana BNP Paribas Asset Managementissa vuodesta 2017 lähtien.
 • Trouillard-Perrot on myös toiminut Alfred Bergin toimitusjohtajana vuosina 2011–2017 sekä BNP Paribas Asset Managementissa (aiemmin BNP Paribas Investment Partners) Aasian ja Hong Kongin alueen toimitusjohtajana ja Aasian ja Tyynenmeren alueen johtajana vuosina 2010–2011, Aasian alueen toimitusjohtajana vuosina 2007–2010 ja Japanin toimitusjohtajana ja presidenttinä vuosina 2003–2007. Sitä ennen hän on toiminut BNP Paribas Private Bankin varajohtajana ja Pohjois-Aasian operatiivisena johtajana vuosina 1999–2003 sekä BNP Paribasissa General Inspection -tehtävässä vuosina 1996–1999.
 • Trouillard-Perrot’lla on MBA-koulutus.

Juha Tynkkynen, hallituksen jäsen vuodesta 2014 lähtien

 • Tynkkynen on toiminut T&T Enterprises Oy:ssä toimitusjohtajana, hallituksen jäsenenä ja osakkaana vuodesta 1990 lähtien sekä T&T Idealist Oy:ssä hallituksen jäsenenä ja myöhemmin hallituksen puheenjohtajana vuodesta 1999 lähtien ja toimitusjohtajana vuodesta 2011 lähtien. Tynkkynen on Idealist Groupin perustaja ja toiminut sen toimitusjohtajana vuodesta 2009 lähtien.
 • Lisäksi Tynkkynen on toiminut hallituksen jäsenenä useissa yhtiöissä.
 • Tynkkynen on koulutukseltaan humanististen tieteiden kandidaatti.