Johdon liiketoimet

Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimien ilmoittaminen EAB Group Oyj:lle.

Pyydämme Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisia EAB Group Oyj:n johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriään noudattamaan alla olevia ohjeita liiketoimien ilmoittamisessa:

Ilmoitukset on tehtävä kahdelle eri taholle:

  1. EAB Group Oyj:lle ja
  2. Finanssivalvonnalle

molemmille erikseen välittömästi ja viimeistään kahden (2) työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä. Kolmas työpäivä on varattu EAB Group Oyj:lle pörssitiedotteen tekemistä varten. Mikäli liiketoimikokonaisuus koostuu useammasta liiketoimesta, jokainen liiketoimi on ilmoitettava erikseen. EAB Groupin on julkistettava liiketoimi-ilmoitus viimeistään kolmantena työpäivänä liiketoimen toteuttamisesta.

Esimerkki: Ostaessasi EAB Groupin osaketta kolmessa erässä, ma-ke-pe, on kaikki kolme kauppaa ilmoitettava erikseen ja jokaiselle on oma kolmen päivän määräaika. Jokaisesta kolmesta kaupasta on tehtävä erillinen ilmoitus EAB Group Oyj:lle JA Finanssivalvonnalle.

Ohjeet liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen

Tämä ohjeen mukaan voit ilmoittaa EAB Group Oyj:n osakkeella tehdyistä kaupoista. 

1. Täytä liiketoimien ilmoittamista koskeva lomake

Lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja:

  • EAB Group Oyj:n LEI-tunnus: 743700B4GXTH5JBZ6318
  • EAB Group Oyj:n osakkeiden kaupankäyntitunnus: EAB
  • EAB Group Oyj:n osakkeen ISIN-koodi: FI4000157441
  • Viitenumero: Ei tarvitse täyttää (generoituu automaattisesti tallentaessasi tiedoston)


2. Lähetä täytetty lomake sähköpostin liitteenä sekä yhtiölle että Finanssivalvonnalle välittömästi liiketoimen tekemisen jälkeen. Huomaa, että ilmoitusvelvollisen vastuulla on lähettää lomake molemmille erikseen.

Lähetä lomake aina sähköpostitse.

Lomake lähetetään Finanssivalvonnalle ja EAB Groupille seuraavasti: 

Lähetys Finanssivalvonnalle: 

Lähetys EAB Group Oyj:lle:

  • Lähetä lomake sähköpostin liitteenä osoitteeseen: johdonkaupat@eabgroup.fi
  • Ilmoita sähköpostissa myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa, mikäli EAB Groupille tulee ilmoitukseen liittyen kysyttävää.
  • Ongelmatilanteissa ole yhteydessä osoitteeseen compliance@eabgroup.fi.


EAB Group Oyj julkaisee saamansa ilmoituksen pörssitiedotteena viipymättä ilmoituksen saatuaan.


Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksiin liittyvästä sääntelystä saat muun muassa osoitteesta:

https://www.finanssivalvonta.fi/paaomamarkkinat/liikkeeseenlaskijat-ja-sijoittajat/johtohenkiloiden-liiketoimet/