Varainhoito

Elite Alfred Berg tarjoaa korkealaatuista, asiakkaan tarpeet huomioivaa varainhoitopalvelua instituutioasiakkailleen osakkeissa, korkoinstrumenteissa, vaihtoehtoisissa omaisuusluokissa sekä pääomasijoituksissa. Varainhoito voidaan toteuttaa asiakkaan tavoitteista riippuen suorilla osake- ja korkoinstrumenteilla, kustannustehokkailla ETF:illä tai sijoitusrahastoilla.

Tarjoamme yksilöllistä varainhoitopalvelua sekä täydellä valtakirjalla että konsultatiivisesti. Asiakas saa meiltä kattavan salkkuanalyysin nykyisestä sijoitussalkustaan, yhdessä asiakkaan kanssa määritellyt varainhoidon tavoitteet sekä asiakkaan kuhunkin sijoitustarpeeseen sopivan ratkaisun. Päämääränämme on tuottaa asiakkaalle lisäarvoa alati muuttuvilla markkinoilla, ja siksi panostamme jatkuvasti tuotteidemme ja palvelumme kehittämiseen. Asiakkaan tavoitteiden toteutuminen on paras tapa taata asiakastyytyväisyys.

Rahastot

Voit sijoittaa Elite Alfred Bergin sijoitusrahastoihin helposti ja vaivattomasti. Valikoimastamme löydät osake-, korko- ja kiinteistörahastot sekä vaihtoehtoiset sijoitusratkaisut. Tarjoamme asiakkaillemme omien rahastoratkaisujemme lisäksi valittujen yhteistyökumppaneidemme noin 3 000 kansainvälistä aktiivista rahastoa maailmanlaajuisesti. Tarjoamme asiakkaillemme myös BNP Paribas Asset Managementin kattavan ja kansainvälisen tuoteperheen yksinoikeudella Suomessa.

Rahastosijoittajan ei tarvitse seurata markkinoiden ja yhtiöiden tapahtumia yhtä aktiivisesti kuin esimerkiksi suoran osakesijoittajan, sillä rahastojen asiantuntijat tekevät sijoituksiin tarvittavat muutokset. Rahastosijoittaminen on hyvä keino hajauttaa sijoituksia helposti esimerkiksi ulkomaille tai kohteisiin, joihin sijoittaminen muutoin olisi työlästä tai kustannustehotonta.

Pääomasijoitukset

Pääomasijoittamisella tarkoitetaan sijoittamista listattujen markkinoiden ulkopuolisiin osake- tai korkoinstrumentteihin. Kohdistamalla osa salkusta pääomasijoituksiin voidaan salkun riskiä hajauttaa enemmän. Pääomasijoitukset ovat lukuisten tutkimusten perusteella kasvattaneet merkittävästi salkun tuotto-odotusta lisäämättä välttämättä kuitenkaan salkun riskitasoa. Elite Alfred Bergin vahvuutena on kyky valita parhaat tiimit hoitamaan yksittäisiä pääomasijoitusratkaisuja. Nämä ratkaisut voivat olla oman tai vieraan pääoman ehtoisia asiakkaan tarpeen ja tavoitteiden mukaan. Pääomasijoitukset toteutetaan yleensä rahastomuotoisina, mutta on mahdollista rakentaa myös yksilöllisiä osto-ohjelmia erilaisiin pääomasijoitusluokkiin.

Lisätietoja  pääomasijoitusratkaisuistamme saat ottamalla yhteyttä asiantuntijoihimme