Elite Alfred Berg Vuokratuotto

Erikoissijoitusrahasto

 

 

Yleiskuvaus 

Elite Alfred Berg Vuokratuotto sijoittaa vuokra-asuntoihin pääkaupunkiseudulla sekä toimitilakiinteistöihin huolellisesti valituissa kasvukeskuksissa. 

Vuokra-asunnot tuovat rahastoon likviditeettiä, arvonnousupotentiaalia sekä kohtuullisen vuokratuoton. Toimitilakiinteistöt puolestaan tuovat vahvaa vuokratuottoa sekä mahdollistavat arvonnousupotentiaalin pitkällä aikavälillä. Näin sijoittaja saa yhden rahaston kautta parhaat puolet sekä vuokra-asunto- että toimitilasijoittamisesta. 

Tavoitteena on tarjota sijoittajalle vuotuista kassavirtaan perustuvaa tuottoa sekä kiinteistöjen arvonnousuun perustuvaa tuottoa. 

Vahvuudet 

  • Tavoittelee kassavirtaa ja arvonnousua 
  • Laaja hajautus 
  • Yhdistelmä vuokra-asunnoista ja toimitiloista 
  • Likvidi asuntosijoitusvaihtoehto 

Kenelle sopii? 

  • Kiinteistömarkkinan korkeaa tuottoa tavoittelevalle 
  • Kassavirtaa arvostavalle 
  • Vuokra-asuntojen ja toimitilojen välistä hajautusta arvostavalle 
  • Vaivatonta kiinteistösijoittamista hakevalle 

Rahaston kvartaalikatsaus 30.06.2019

Vuoden toisen neljänneksen aikana rahasto hankki useita uusia kohteita. Kesäkuussa toteutimme kaupan noin 1300 neliön pitkäaikaisella vuokrasopimuksella vuokratuista toimistotiloista, jotka sijaitsevat hyvällä paikalla Helsingin ydinkeskustassa osoitteessa Bulevardi 10. Lisäksi rahasto allekirjoitti sopimuksen Kuopion Porttiin kuuluvan pysäköintitalon hankinnasta. Aiemmin tänä vuonna rahasto hankki samasta korttelista liike- ja toimistotiloja. Kauppa viedään loppuun vuoden 2020 alussa, kun kohde valmistuu. Rahasto hankki myös 16 asuntoa ja 10 autopaikkaa Espoosta kolmesta eri uudiskohteesta. Kauppojen yhteydessä rahaston lainoitusaste nostettiin vastaamaan rahaston tavoitetilaa ja myös aiemmin hankittuihin kohteisiin kohdistettiin lainarahoitusta.


Katsauskauden päätteeksi rahasto kirjasi selvää arvonnousua asunnoissa ja toimitiloissa. Arvonkehitykseen vaikuttivat yleinen markkinatilanne sekä se, että alkuvuodesta ostettu kauppakeskus Grani on nyt täyteen vuokrattu. Aktiivinen uusien kohteiden kartoitus jatkuu edelleen syksyllä ja uusia kauppoja on odotettavissa kolmannella kvartaalilla. Katsauskauden päätöshetkellä ennen uusien merkintävarojen vahvistamista on rahaston varoista 64 % sijoitettuna toimitiloihin, 32 % asuntoihin ja 4 % on käteisenä.

 

Avaintiedot

Osuussarjat: A, C, D ja E
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Rahastoyhtiö Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Minimimerkintä: 5 000 €
Aloituspäivä: 30.9.2016

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on vaihtoehtorahaston hoitajista annetun lain mukainen vaihtoehtorahasto.