Elite Alfred Berg Vuokratuotto

Erikoissijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus 

Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoissijoitusrahasto sijoittaa vuokra-asuntoihin pääkaupunkiseudulla sekä toimitilakiinteistöihin huolellisesti valituissa kasvukeskuksissa. 

Vuokra-asunnot tuovat rahastoon likviditeettiä, arvonnousupotentiaalia sekä kohtuullisen vuokratuoton. Toimitilakiinteistöt puolestaan tuovat vahvaa vuokratuottoa sekä mahdollistavat arvonnousupotentiaalin pitkällä aikavälillä. Näin sijoittaja saa yhden rahaston kautta parhaat puolet sekä vuokra-asunto- että toimitilasijoittamisesta. 

Tavoitteena on tarjota sijoittajalle vuotuista kassavirtaan perustuvaa tuottoa sekä kiinteistöjen arvonnousuun perustuvaa tuottoa. 

Kysy lisää

Vahvuudet 

  • Tavoittelee kassavirtaa ja arvonnousua 
  • Laaja hajautus 
  • Yhdistelmä vuokra-asunnoista ja toimitiloista 
  • Likvidi asuntosijoitusvaihtoehto 

Kenelle sopii? 

  • Kiinteistömarkkinan korkeaa tuottoa tavoittelevalle 
  • Kassavirtaa arvostavalle 
  • Vuokra-asuntojen ja toimitilojen välistä hajautusta arvostavalle 
  • Vaivatonta kiinteistösijoittamista hakevalle 

Elite Alfred Berg Vuokratuotto erikoissijoitusrahasto kvartaalikatsaus

Rahaston kvartaalikatsaus 31.3.2021

Vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana rahasto hankki kaksi uutta toimitilakohdetta. Näkyvällä paikalla Espoon Länsiväylän varrella sijaitseva Motorcenter-kiinteistö on rakennettu vuonna 2014 ja kohde tarjoaa kaikenkattavat autoalan palvelut. Maaliskuun lopussa rahasto osti myös Helsingin Sturenkadulla arvorakennuksessa sijaitsevan liikehuoneiston, joka on vuokrattu K-Marketille. Kumpikin hankinta tukee rahaston strategiaa vahvistaa kassavirtatuottoa nostamalla rahaston keskiarvon ylittävää tuottoa tarjoavien toimitilakohteiden osuutta salkussa. Kiinteistöjen arvot kehittyivät positiivisesti vuoden ensimmäisten kuukausien aikana, mikä näkyy myös rahaston tuoreissa tuottoluvuissa.  Lisäksi rahasto aloitti kiinteistön käyttömukavuutta parantavan ja arvoa luovan energiatehokkuushankkeen Turun Budget Sportin kiinteistössä.

Kvartaalin päättyessä rahaston varoista 53 % on sijoitettuna toimitiloihin, 41 % asuntoihin ja 6 % on käteisenä. Uusien toimitilakauppojen myötä toimitilat muodostavat salkusta tavoitteen mukaisesti yli 50 %:n osuuden. Seuraavasta toimitilakohteesta käydään jo aktiivisia neuvotteluja. Rahasto myös maksoi sijoittajilleen huhtikuussa vuoden 2020 tulokseen perustuvan tuotonmaksun, jonka määrä oli 5 euroa osuutta kohden.

Vuokratuotto sijoitusrahasto

Avaintiedot

Osuussarjat: A, C, D ja E
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Minimimerkintä: 5 000 000 € (D-sarja)
Aloituspäivä: 30.9.2016 (D-sarja)

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio: 0,8 % (D-sarja)
Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio: 20 % (D-sarja)

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on vaihtoehtorahaston hoitajista annetun lain mukainen vaihtoehtorahasto.  

Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoissijoitusrahasto