Elite Alfred Berg Vuokratuotto

Erikoissijoitusrahasto

 

 

Yleiskuvaus 

Elite Alfred Berg Vuokratuotto sijoittaa vuokra-asuntoihin pääkaupunkiseudulla sekä toimitilakiinteistöihin huolellisesti valituissa kasvukeskuksissa. 

Vuokra-asunnot tuovat rahastoon likviditeettiä, arvonnousupotentiaalia sekä kohtuullisen vuokratuoton. Toimitilakiinteistöt puolestaan tuovat vahvaa vuokratuottoa sekä mahdollistavat arvonnousupotentiaalin pitkällä aikavälillä. Näin sijoittaja saa yhden rahaston kautta parhaat puolet sekä vuokra-asunto- että toimitilasijoittamisesta. 

Tavoitteena on tarjota sijoittajalle vuotuista kassavirtaan perustuvaa tuottoa sekä kiinteistöjen arvonnousuun perustuvaa tuottoa. 

Vahvuudet 

  • Tavoittelee kassavirtaa ja arvonnousua 
  • Laaja hajautus 
  • Yhdistelmä vuokra-asunnoista ja toimitiloista 
  • Likvidi asuntosijoitusvaihtoehto 

Kenelle sopii? 

  • Kiinteistömarkkinan korkeaa tuottoa tavoittelevalle 
  • Kassavirtaa arvostavalle 
  • Vuokra-asuntojen ja toimitilojen välistä hajautusta arvostavalle 
  • Vaivatonta kiinteistösijoittamista hakevalle 

Rahaston kvartaalikatsaus 30.9.2018

Rahasto osti syyskuun lopussa Jyväskylästä keskeiseltä sijainnilta uudehkon liikekiinteistön. Kohde on vuokrattu keskipitkällä sopimuksella tasokkaalle ravintolatoimijalle. Rahasto ei nostanut vierasta pääomaa hankinnan yhteydessä, vaan osto rahoitettiin käteisvaroilla. Vantaan Tikkurilassa sijaitsevaan Kuriirinmuurin toimistokiinteistöön toteutettiin olemassa olevien vuokralaisten viihtyvyyttä parantava energiatehokkuushanke, joka laski samalla kiinteistön hoitokuluja. Asuntojen arvo ei muuttunut olennaisesti kvartaalin aikana, kun taas Tikkurilan toimitilakohteessa kirjattiin arvonnousua uusien vuokrausten johdosta.

Rahastoon on tullut myös tällä katsauskaudella tasaisesti uusia merkintöjä. Syyskuun lopussa 56 % varoista on sijoitettuna toimitilakiinteistöihin, 36 % asuntoihin ja 8 % on käteisenä. Rahasto etsii aktiivisesti uusia, hyvän kassavirran tuovia, sijoituskohteita vähentääkseen rahaston käteispainoa. Uusien hankintojen pääpainotus on syksyn aikana edelleen toimitilapuolella. Elite Alfred Bergin kiinteistötiimi arvioi ainakin yhden toimitilakaupan toteutuvan vielä ennen vuodenvaihdetta.

 

Avaintiedot

Osuussarjat: A, C, D ja E
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Rahastoyhtiö Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Minimimerkintä: 5 000 €
Aloituspäivä: 30.9.2016

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on vaihtoehtorahaston hoitajista annetun lain mukainen vaihtoehtorahasto.