Elite Alfred Berg Vuokratuotto

Erikoissijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus 

Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoissijoitusrahasto sijoittaa vuokra-asuntoihin pääkaupunkiseudulla sekä toimitilakiinteistöihin huolellisesti valituissa kasvukeskuksissa. 

Vuokra-asunnot tuovat rahastoon likviditeettiä, arvonnousupotentiaalia sekä kohtuullisen vuokratuoton. Toimitilakiinteistöt puolestaan tuovat vahvaa vuokratuottoa sekä mahdollistavat arvonnousupotentiaalin pitkällä aikavälillä. Näin sijoittaja saa yhden rahaston kautta parhaat puolet sekä vuokra-asunto- että toimitilasijoittamisesta. 

Tavoitteena on tarjota sijoittajalle vuotuista kassavirtaan perustuvaa tuottoa sekä kiinteistöjen arvonnousuun perustuvaa tuottoa. 

Vahvuudet 

  • Tavoittelee kassavirtaa ja arvonnousua 
  • Laaja hajautus 
  • Yhdistelmä vuokra-asunnoista ja toimitiloista 
  • Likvidi asuntosijoitusvaihtoehto 

Kenelle sopii? 

  • Kiinteistömarkkinan korkeaa tuottoa tavoittelevalle 
  • Kassavirtaa arvostavalle 
  • Vuokra-asuntojen ja toimitilojen välistä hajautusta arvostavalle 
  • Vaivatonta kiinteistösijoittamista hakevalle 

Elite Alfred Berg Vuokratuotto erikoissijoitusrahasto kvartaalikatsaus

Rahaston kvartaalikatsaus 30.06.2020

Kiinteistösijoitustoimintaan liittyvä epävarmuus ja varovaisuus lisääntyivät kevään aikana. Rahaston liiketiloista parhaiten koronaviruksen kanssa ovat pärjänneet päivittäistavarakaupat, kun taas erikoisliikkeet ja ravintolat ovat kärsineet tilanteesta eniten. Tämä heijastuu myös rahaston alkuvuoden lukuihin. Kesän edetessä palveluiden käyttäjät ovat kuitenkin taas pikku hiljaa aktivoituneet ja odotamme myös kiinteistöjen transaktiomarkkinan vilkastuvan kohti syksyä.
Kvartaalin aikana rahasto ei hankkinut uusia toimitiloja, vaan viimeistelimme loput viime vuoden puolella allekirjoitetuista asuntokaupoista. Suurin osa uusista asunnoista sijaitsee Kauniaisissa Koivuhovin aseman läheisyydessä. Kauppojen myötä asuntojen paino salkussa nousi ja kvartaalin lopussa varoista on sijoitettuna 47 % asuntoihin, 45 % toimitiloihin ja 8 % on käteisenä. Loppuvuoden keskitymmekin ainoastaan toimitilapuolen kasvattamiseen. Koronasta huolimatta olemme kartoittaneet uusia kohdehankintoja aktiivisesti ja kahden seuraavan toimitilakohteen kauppaneuvottelut ovat jo pitkällä. Kuten aiemmin mainittu, rahasto maksoi huhtikuussa myös vuoden 2019 tulokseen perustuvan tuotonmaksun, jonka määrä oli 5 euroa osuutta kohden.

Avaintiedot

Osuussarjat: A, C, D ja E
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Minimimerkintä: 5 000 000 € (D-sarja)
Aloituspäivä: 30.9.2016 (D-sarja)

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio: 0,8 % (D-sarja)
Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio: 20 % (D-sarja)

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on vaihtoehtorahaston hoitajista annetun lain mukainen vaihtoehtorahasto.  

Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoissijoitusrahasto