Elite Alfred Berg Vuokratuotto

Erikoissijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus 

Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoissijoitusrahasto sijoittaa vuokra-asuntoihin pääkaupunkiseudulla sekä toimitilakiinteistöihin huolellisesti valituissa kasvukeskuksissa. 

Vuokra-asunnot tuovat rahastoon likviditeettiä, arvonnousupotentiaalia sekä kohtuullisen vuokratuoton. Toimitilakiinteistöt puolestaan tuovat vahvaa vuokratuottoa sekä mahdollistavat arvonnousupotentiaalin pitkällä aikavälillä. Näin sijoittaja saa yhden rahaston kautta parhaat puolet sekä vuokra-asunto- että toimitilasijoittamisesta. 

Tavoitteena on tarjota sijoittajalle vuotuista kassavirtaan perustuvaa tuottoa sekä kiinteistöjen arvonnousuun perustuvaa tuottoa. 

Kysy lisää

Vahvuudet 

  • Tavoittelee kassavirtaa ja arvonnousua 
  • Laaja hajautus 
  • Yhdistelmä vuokra-asunnoista ja toimitiloista 
  • Likvidi asuntosijoitusvaihtoehto 

Kenelle sopii? 

  • Kiinteistömarkkinan korkeaa tuottoa tavoittelevalle 
  • Kassavirtaa arvostavalle 
  • Vuokra-asuntojen ja toimitilojen välistä hajautusta arvostavalle 
  • Vaivatonta kiinteistösijoittamista hakevalle 

Elite Alfred Berg Vuokratuotto erikoissijoitusrahasto kvartaalikatsaus

Rahaston kvartaalikatsaus 31.12.2020

Kesäkauden 2020 jälkeen koronatilanne osoitti helpottumisen merkkejä ja rahaston toiminta ja tuottoluvut kipusivat jo lähelle tavoitetasoja. Vuoden lopulla pitkittynyt koronatilanne ja sen mukanaan tuoma epävarmuus sekä keskustelut mahdollisista lisärajoituksista painoivat kuitenkin jälleen toimitilakiinteistöjen arvostuksia alaspäin, mikä oli suurin syy edellistä kvartaalia matalammille kvartaalituotoille. Vuoden lopulla rahasto toteutti myös useampia suurempia kohdeinvestointeja sekä vuokralaismuutostöitä. Uusien vuokrausten myötä rahaston osuus Kauppakeskus Granista saatiin vuokrattua täyteen ja Tikkurilan aseman vieressä sijaitsevassa toimistokohteessa aloitti uusi vakaa vuokralainen keskipitkällä vuokrasopimuksella. Tällä hetkellä rahaston toimitilat ovat täyteen vuokrattuina yhtä tilaa lukuun ottamatta. Rahasto toteutti myös vuokratonttien lunastuksia asuntokohteissaan.


Kvartaalin päättyessä rahaston varoista 48 % on sijoitettuna toimitiloihin, 44 % asuntoihin ja 8 % on käteisenä. Rahasto keskittyy edelleen aktiivisesti toimitilakohteiden painon nostamiseen ja rahaston seuraavista kohteista käydään neuvotteluja.

Vuokratuotto sijoitusrahasto

Avaintiedot

Osuussarjat: A, C, D ja E
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Minimimerkintä: 5 000 000 € (D-sarja)
Aloituspäivä: 30.9.2016 (D-sarja)

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio: 0,8 % (D-sarja)
Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio: 20 % (D-sarja)

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on vaihtoehtorahaston hoitajista annetun lain mukainen vaihtoehtorahasto.  

Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoissijoitusrahasto