Elite Alfred Berg Vuokratuotto

Erikoissijoitusrahasto

 

 

Yleiskuvaus 

Elite Alfred Berg Vuokratuotto sijoittaa vuokra-asuntoihin pääkaupunkiseudulla sekä toimitilakiinteistöihin huolellisesti valituissa kasvukeskuksissa. 

Vuokra-asunnot tuovat rahastoon likviditeettiä, arvonnousupotentiaalia sekä kohtuullisen vuokratuoton. Toimitilakiinteistöt puolestaan tuovat vahvaa vuokratuottoa sekä mahdollistavat arvonnousupotentiaalin pitkällä aikavälillä. Näin sijoittaja saa yhden rahaston kautta parhaat puolet sekä vuokra-asunto- että toimitilasijoittamisesta. 

Tavoitteena on tarjota sijoittajalle vuotuista kassavirtaan perustuvaa tuottoa sekä kiinteistöjen arvonnousuun perustuvaa tuottoa. 

Vahvuudet 

  • Tavoittelee kassavirtaa ja arvonnousua 
  • Laaja hajautus 
  • Yhdistelmä vuokra-asunnoista ja toimitiloista 
  • Likvidi asuntosijoitusvaihtoehto 

Kenelle sopii? 

  • Kiinteistömarkkinan korkeaa tuottoa tavoittelevalle 
  • Kassavirtaa arvostavalle 
  • Vuokra-asuntojen ja toimitilojen välistä hajautusta arvostavalle 
  • Vaivatonta kiinteistösijoittamista hakevalle 

Rahaston kvartaalikatsaus 31.12.2018

Katsauskauden päättyessä rahaston varoista 60 % on sijoitettuna toimitilapuolelle, 34 % asuntokohteisiin ja loput ovat käteisenä. Rahasto osti joulukuussa kaksi uutta ravintolakohdetta. Kumpikin perinteikäs ravintola sijaitsee Helsingissä ja entinen omistaja jatkaa tiloissa vuokralaisena pitkillä vuokrasopimuksilla. Kohteiden hankintaan ei nostettu uutta lainarahoitusta. Rahaston seuraavien hankintojen yhteydessä on kuitenkin tarkoitus korottaa myös vieraan pääoman osuutta. Syksyn aikana on panostettu myös asuntokohteiden vuokrattavuuteen toteuttamalla useampia huoneistoremontteja. Kun remontoidut asunnot saadaan vuokralle, on myös asuntojen vuokrausaste hyvällä tasolla. Joulukuun hankintojen jälkeen rahastossa on seitsemän toimitilakohdetta, jotka ovat täyteen vuokrattuja. Kvartaalin lopussa kirjattiin arvonnousua sekä asuntojen että toimitilakohteiden puolella.

Syksyn aikana olemme kartoittaneet jatkuvasti rahastoon sopivia potentiaalisia ostokohteita ja muutaman kohteen tarkemmat neuvottelut jatkuvat alkuvuoden aikana.

Avaintiedot

Osuussarjat: A, C, D ja E
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Rahastoyhtiö Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Minimimerkintä: 5 000 €
Aloituspäivä: 30.9.2016

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on vaihtoehtorahaston hoitajista annetun lain mukainen vaihtoehtorahasto.