Elite Alfred Berg USA Fokus

Sijoitusrahasto

Yleiskuvaus

Elite Alfred Berg USA Fokus Sijoitusrahaston varat sijoitetaan pääosin Yhdysvalloissa noteerattuihin osakkeisiin. Rahaston salkunhoitotyyli on aktiivinen ja se pyrkii kohtalaisella riskitasolla ylittämään MSCI USA TR Net (USD) -vertailuindeksin tuoton pitkällä aikavälillä. Sijoitusstrategia on kurinalainen ja perustuu laajaan sijoitustutkimukseen laskennallisia menetelmiä hyödyntäen ja mukautuu kulloisenkin talous- ja markkinatilanteen mukaan. Varat sijoitetaan sellaisten yhtiöiden osakkeisiin, jotka omaavat positiivisen kurssikehityksen ja tuloskehityksen, vahvat talous- ja tunnusluvut, kuten houkuttelevan arvostustason suhteessa kannattavuusnäkymiin, sekä alhaisen osakekurssin kurssivaihtelun suhteessa yleiseen markkinaan. Sijoitusstrategia on laajasti hajautettu yhtiö- ja toimialatasolla.

OSUUSSARJA C VERKKOPALVELUSSA

OSUUSSARJA D VERKKOPALVELUSSA

OSUUSSARJA E VERKKOPALVELUSSA

Vahvuudet  

  • Aktiivinen sijoittaminen yhdysvaltalaisiin osakkeisiin 
  • Sijoituskohteena positiivisen kurssikehityksen ja tuloskehityksen sekä vahvat talous- ja tunnusluvut omaavat yhtiöt 
  • Dynaaminen faktorirahasto, joka mukautuu markkinatilanteen mukaan 

Kenelle sopii? 

  • Yhdysvaltalaisista osakkeista kiinnostuneille  
  • Hyvää tuottoa tavoittelevalle  
  • Pitkäaikaiselle sijoittajalle 

Avaintiedot

Osuussarja: C
ISIN: FI4000441654
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: MSCI USA TR Net (USD)
Minimimerkintä: 1 MEUR
Aloituspäivä: 30.9.2020


 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksia. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.