Elite Alfred Berg Trendi

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus 

Elite Alfred Berg Trendi Sijoitusrahastossa varat sijoitetaan osake- ja korkomarkkinoille maailmanlaajuisesti hajauttaen. 

Riskitasoa säädetään aktiivisesti sijoitusten osakepainoa muuttamalla. Osakepainon säätelyssä apuna käytetään matemaattista mallia, jonka tavoitteena on hyötyä osake-markkinoiden pitkäkestoisista nousuista ja välttää suuret arvonlaskut vähentämällä osakepainoa osakemarkkinoiden laskukausien aikana. Osake- ja korkosijoitusten sisäiset painotukset valitaan salkunhoitajan markkinanäkemyksen perusteella. Sijoitukset toteutetaan aina tarkoitukseen sopivimmilla ratkaisuilla käyttäen esimerkiksi aktiivisia sijoitusrahastoja sekä kustannustehokkaita indeksirahastoja ja johdannaisia.

Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä hyvä ja tasainen tuotto. 

Vahvuudet 

  • Osake- ja korkosijoitusten aktiivinen omaisuudenhoito 
  • Maailmanlaajuinen hajautus 
  • Sijoituskohteina useiden eri toimijoiden rahastot 
  • Malliin perustuva osakepainon säätö 

Kenelle sopii? 

  • Hyvää tuottoa tavoittelevalle 
  • Maailmanlaajuista osake- ja korkomarkkinaan sijoittavaa omaisuudenhoitoa hakevalle 
  • Aktiivista omaisuudenhoitoa arvostavalle 

 

Kuukausikatsaus 31.10.2019

Aivan lokakuun alku oli varsin mollivoittoinen osakemarkkinoilla, kun kauppasotahuolet painoivat sijoittajien tunnelmia. Sentimentti muuttui kuitenkin varsin pian positiivisemmaksi, kun kauppaneuvotteluissa saatiin otettua edistysaskelia ja samalla heräsi myös toivo Brexitin edistymisestä. Myönteisen uutisvirran saattelemana edettiin kuukauden loppuun saakka. Globaalia osakemarkkinaa kuvaava indeksi MSCI ACWI Net TR EUR päätyi lokakuussa niukasti plussalle 0,4 %. Indeksi teki myös huppulukemansa kuukauden aikana. Vuoden kolmannen kvartaalin tuloskausi saatiin käyntiin, mikä toi oman mausteensa markkinoille.

Myös USA:ssa osakkeet liikkuivat sivuttaissuunnassa, kun S&P500-osakeindeksi laski lievästi päätyen miinukselle 0,2 % (euromääräisesti). USA:n ja Kiinan väliset neuvottelut etenivät niin sanottuun ensimmäiseen vaiheeseen, mikä tarkoittaa kuitenkin sopimuksen olevan aivan alkutekijöissään. Keskuspankki Fed laski odotetusti ohjauskorkoaan, joka antoi lievän piristysruiskeen osakkeille. USA:n kuluttajaluottamus oli vahvalla tasolla ja nousi edellisen kuukauden notkahduksen jälkeen. Lokakuussa 72 % S&P500 yhtiöistä ehti raportoimaan tuloksensa ja näistä positiivisia yllätyksiä oli liikevaihdon osalta 61 prosentilla ja liiketuloksen osalta 80 prosentilla.

Euroopassa osakemarkkinat olivat hieman pirteämmät, kun Euro Stoxx 600 -indeksi nousi kuukauden aikana 0,9 %. EU antoi Brexitille lisäaikaa ja Britannian pääministeri Johnson sai aikaiseksi uudet parlamenttivaalit joulukuuksi. Euroalueen teollisuustuotanto on edelleen heikkoa. Saksassa sekä sijoittajien että yritysten luottamus talouden nykyhetkeen on erittäin alhaalla. Lokakuussa 59 % Stoxx600-yhtiöistä ehti raportoida tuloksensa ja näistä positiivisia yllätyksiä oli liikevaihdon osalta 61 prosentilla ja liiketuloksen osalta 55 prosentilla.

Helsingissä 64 prosenttia yleisindeksin yhtiöistä ehti raportoida tuloksensa ja näistä positiivisia yllätyksiä oli liikevaihdon osalta 49 prosentilla ja liiketuloksen osalta 47 prosentilla. Yleisindeksi nousi maltillisesti 0,3 %. Merkittävimmän miinuksen kehitykseen toi Nokian kurssiromahdus heikon ohjeistuksen seurauksena.

Yhdysvaltojen 10 vuoden Treasury -lainan korko päätyi kuukauden aikana nähtyjen varsin suurien liikkeiden jälkeen ainoastaan kolme korkopistettä korkeammalle tasolle 1,69 %, kun pitkä korko kääntyi laskuun Fedin korkokokouksen päätteeksi. Fed laski odotetusti ohjauskorkoa 25 korkopisteellä 1,5–1,75 prosentin vaihteluväliin globaaleista epävarmuustekijöistä ja heikosta inflaatiosta johtuen. Fed kuitenkin indikoi markkinoille koronlaskun taukoamisen puolesta ja viestitti tarkkailevansa talouskehitystä korkopäätöksiä tehdessään. Pääjohtaja Powell totesi, että inflaation pitäisi kiihtyä merkittävästi, jotta keskuspankki harkitsisi koronnostoja. Saksan 10 vuoden valtionlainan korko nousi lokakuussa selvästi enemmän, joten USA:n ja Saksan korkoero kaventui entisestään. Saksan pitkä korko nousi lopulta 16 korkopistettä päätyen tasolle -0,41 %.

Lokakuussa Elite Alfred Berg Trendi -rahaston osakeallokaatiossa kevennettiin terveydenhuoltosektoria ja kasvatettiin teknologiasektorin painoa.

Sijoitustoiminnassa hyödynnetään johdannaissopimuksia. Tästä johtuen nettosijoitusaste voi ylittää 100 %.

Avaintiedot

Osuussarja: C
ISIN: FI4000052576
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: Euribor 3 Month Euro 50 % + MSCI World NR
Minimimerkintä: 5 000 000 EUR
Aloituspäivä: 20.12.2012

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio: 3 %

 

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto‐osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksia. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.