Elite Alfred Berg Trendi

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus 

Elite Alfred Berg Trendi Sijoitusrahastossa varat sijoitetaan osake- ja korkomarkkinoille maailmanlaajuisesti hajauttaen. 

Riskitasoa säädetään aktiivisesti sijoitusten osakepainoa muuttamalla. Osakepainon säätelyssä apuna käytetään matemaattista mallia, jonka tavoitteena on hyötyä osake-markkinoiden pitkäkestoisista nousuista ja välttää suuret arvonlaskut vähentämällä osakepainoa osakemarkkinoiden laskukausien aikana. Osake- ja korkosijoitusten sisäiset painotukset valitaan salkunhoitajan markkinanäkemyksen perusteella. Sijoitukset toteutetaan aina tarkoitukseen sopivimmilla ratkaisuilla käyttäen esimerkiksi aktiivisia sijoitusrahastoja sekä kustannustehokkaita indeksirahastoja ja johdannaisia.

Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä hyvä ja tasainen tuotto. 

Vahvuudet 

  • Osake- ja korkosijoitusten aktiivinen omaisuudenhoito 
  • Maailmanlaajuinen hajautus 
  • Sijoituskohteina useiden eri toimijoiden rahastot 
  • Malliin perustuva osakepainon säätö 

Kenelle sopii? 

  • Hyvää tuottoa tavoittelevalle 
  • Maailmanlaajuista osake- ja korkomarkkinaan sijoittavaa omaisuudenhoitoa hakevalle 
  • Aktiivista omaisuudenhoitoa arvostavalle 

 

Kuukausikatsaus 31.8.2019

Elokuu alkoi sijoittajien kannalta varsin mollivoittoisissa merkeissä, kun Trump määräsi Kiinasta tuotaville tavaroille lisätulleja. Merkittävää tässä oli erityisesti se, että tullit kohdistuivat enenevissä määrin yksityisiin kuluttajiin, jotka pitävät yllä USA:n talouskasvua. Liike oli siis kova kolaus odotuksille talouskasvun suhteen. Kiina tietysti vastasi omilla toimillaan Trumpille ja samalla Kiinan valuutta CNY heikkeni selvästi Yhdysvaltain dollaria vastaan. Myöhemmin USA kuitenkin peruutteli hieman ja ilmoitti muun muassa lykkäävänsä osaa tullikorotuksista. Turbulenssi osakemarkkinoilla siis jatkui ja kuukauden aikana globaalia osakemarkkinaa kuvaava indeksi MSCI ACWI Net TR EUR päätyi, vahvasta loppukuusta huolimatta, pakkaselle 1,3 %. Epävarmuus markkinoilla on selvästi kasvattanut defensiivisten osakkeiden suosiota.

USA:sta saatiin heikkoja talouslukuja, kun teollisuuden ostopäällikköindeksi ja luottamusluvut olivat odotuksia heikompia. Myös kuluttajaluottamus notkahti. Markkinatilanne oli siis haastava myös USA:ssa ja S&P500 osakeindeksi laski selvästi päätyen 1,8 %:n alamäkeen.

Euroopan taloustilanne ei näyttänyt elpymisen merkkejä, vaan päinvastoin. Lisäksi Brexit-vääntö jatkui entistä kiivaampana ja Italian hallitus hajosi. Saksalaissijoittajien talousluottamusta kuvaava ZEW-indeksi oli erittäin heikko. Samalla odotukset EKP:n elvytyksestä nousivat selvästi, kun Olli Rehn indikoi keskuspankin kertovan merkittävistä toimista syyskuun kokouksen yhteydessä. Tällä hetkellä markkinat odottavat konkreettisia toimia toteutettavaksi. Jos EKP ei näitä odotuksia tule lunastamaan, niin markkinoilla nähdään takuuvarmasti melkoista romurallia. Euro Stoxx 600 osakeindeksi laski elokuussa 1,6 %.

Helsingin pörssissä osakekurssit olivat myös laskussa. Päättynyt tuloskausi oli jälleen pettymys, eikä loppuvuodellekaan ole ladattu suuria odotuksia. Yleisindeksi jäikin selvästi miinukselle päätyen 2 %:n laskuun.

Yhdysvaltojen 10 vuoden Treasury-lainan korko laski voimakkaasti elokuussa. Laskua kertyi massiiviset 52 korkopistettä ja pitkä korko päätyi lopulta tasolle 1,50 %. Saksan 10 vuoden valtionlainan korko laski myös globaalien talouskasvu- ja inflaatiohuolien myötä merkittävät 26 korkopistettä päätyen jälleen uudelle historiallisen alhaiselle tasolle -0,7 %.

Heikon luottoluokituksen yrityslainojen riskipreemiot heiluivat kuukauden aikana selvästi johtuen markkinatunnelman heikentymisestä. Riskimarkkinan kehitykseen heijastuivat myös odotuksia heikommat USA:n talousluvut, kuten teollisuuden ostopäällikköindeksi, ja jälleen kerran heikentyneet toiveet kauppasovun löytämiseksi. Kaikesta huolimatta markkina korjasi kuukauden loppua kohden, kun Valkoisen talon edustajat kiirehtivät toteamaan, että keskustelut jatkuvat kiinalaisten kanssa ja heidän odotetaan saapuvan Washingtoniin. Tarkkaa ajankohtaa tälle tapaamiselle ei osattu tosin sanoa. Riskitunnelma kohentui lopulta ja alhaisen luottoluokituksen euromääräisten yrityslainojen riskilisät kaventuivat 12 korkopistettä tasolle 336 korkopistettä ja kuukausituotoksi muodostui indeksitasolla 0,78 %. Korkeamman luottoluokituksen euromääräisten yrityslainojen riskilisät kasvoivat kahdeksan korkopistettä tasolle 108 korkopistettä. Korkotason lasku toi niin sanotuille investment grade -yrityslainoille 0,64 %:n indeksituoton.

Elokuussa ei tehty merkittäviä muutoksia Elite Alfred Berg Trendi -rahaston osakeallokaatioon.

Sijoitustoiminnassa hyödynnetään johdannaissopimuksia. Tästä johtuen nettosijoitusaste voi ylittää 100 %.

Avaintiedot

Osuussarja: C
ISIN: FI4000052576
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: Euribor 3 Month Euro 50 % + MSCI World NR
Minimimerkintä: 5 000 000 EUR
Aloituspäivä: 20.12.2012

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio: 3 %

 

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto‐osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksia. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.