Elite Alfred Berg Trendi

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus 

Elite Alfred Berg Trendi Sijoitusrahastossa varat sijoitetaan osake- ja korkomarkkinoille maailmanlaajuisesti hajauttaen. 

Riskitasoa säädetään aktiivisesti sijoitusten osakepainoa muuttamalla. Osakepainon säätelyssä apuna käytetään matemaattista mallia, jonka tavoitteena on hyötyä osake-markkinoiden pitkäkestoisista nousuista ja välttää suuret arvonlaskut vähentämällä osakepainoa osakemarkkinoiden laskukausien aikana. Osake- ja korkosijoitusten sisäiset painotukset valitaan salkunhoitajan markkinanäkemyksen perusteella. Sijoitukset toteutetaan aina tarkoitukseen sopivimmilla ratkaisuilla käyttäen esimerkiksi aktiivisia sijoitusrahastoja sekä kustannustehokkaita indeksirahastoja ja johdannaisia.

Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä hyvä ja tasainen tuotto. 

Vahvuudet 

  • Osake- ja korkosijoitusten aktiivinen omaisuudenhoito 
  • Maailmanlaajuinen hajautus 
  • Sijoituskohteina useiden eri toimijoiden rahastot 
  • Malliin perustuva osakepainon säätö 

Kenelle sopii? 

  • Hyvää tuottoa tavoittelevalle 
  • Maailmanlaajuista osake- ja korkomarkkinaan sijoittavaa omaisuudenhoitoa hakevalle 
  • Aktiivista omaisuudenhoitoa arvostavalle 

 

Kuukausikatsaus 28.2.2019

Osakemarkkinoiden meno jatkui myös helmikuussa vahvana, tosin hieman tasaantuen tammikuun rallista. Globaalia osakemarkkinaa kuvaava MSCI ACWI Net TR EUR -indeksi nousi 3,5 % ja myös USA:ssa S&P 500 -indeksi nousi 3,6 %. Keskustelut ja spekulaatiot kauppasodan ratkaisusta olivat jälleen vahvasti esillä. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ilmoitti kuukauden puolivälin jälkeen sallivansa kauppaneuvottelujen venymisen yli aiemmin asetetun takarajan (1.3.2019). Tämän jälkeen markkinoille levisi huhu, että kauppasopimus olisi valmis allekirjoitettavaksi jo maaliskuun puolessavälissä. Erityisesti Kiinan osakemarkkinat saivat voimakasta nostetta Trumpin kommenteista ja markkinahuhuista.

Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin kokouspöytäkirjoista oli tulkittavissa, että jäsenistön mielipiteet koronnostopolitiikasta ovat jakautuneet entisestään. Koronnostoindikaatioita tullaan todennäköisesti laskemaan ja samalla päättyy taseen alasajo. Tuloskausi oli helmikuussa loppusuoralla, kun S&P 500 -indeksin yhtiöistä 95 % ehti raportoida tuloksensa. Näistä 59 % ylitti odotukset liikevaihdon kehityksen osalta ja 72 % liiketuloksen osalta.

Euroopassa Brexit oli vahvasti edustettuna uutisvirrassa. Britannian pääministeri Theresa May sai aikaan uuden äänestyksen Brexit-sopimuksesta. Parlamentin odotetaan kumoavan uuden esityksen ja koko Brexitin lykkääntyminen näyttää yhä todennäköisemmältä. Myös Euroopassa tuloskausi kääntyi loppusuoralle, kun Stoxx 600 -yhtiöistä 75 % ehti raportoida tuloksensa. Näistä 64 % ylitti odotukset liikevaihdon kehityksen osalta ja 49 % liiketuloksen osalta.

Aivan kuukauden lopussa saatiin Kiinan teollisuuden tilaa kuvaava Caixinin ostopäällikköindeksi, joka yllättäen kääntyi vahvaan nousuun. Tämä, yhdessä kauppasotaneuvottelujen positiivisen vireen kanssa, tuki merkittävästi Kiinan osakemarkkinoita.

Helsingin pörssin yleisindeksi nousi helmikuussa 2 %. Kuukauden aikana tuloskausi saatiin hyvään vauhtiin, kun tuloksestaan ehti kertoa yli 80 % raportoivista yhtiöistä. Näistä 49 % ylitti odotukset liikevaihdon kehityksen osalta ja 35 % liiketuloksen osalta.

Helmikuu starttasi vahvoilla USA:n talousluvuilla, kun työllisyyttä ja teollisuuden tilaa kuvaavat tammikuun luvut olivat selvästi odotuksia vahvempia, mikä nosti USA:n 10 vuoden Treasury-korkoa huomattavasti. Kuukauden alkupuolella keskuspankkien retoriikka sekä huoli kauppasovun syntymisestä ja talouskasvusta painoivat USA:n Treasury-koron, mutta myös Saksan 10 vuoden valtionlainan koron, tasolle 0,08 %. Korko liikkui kymmenen korkopisteen molemmin puolin kuukauden loppua kohden, kunnes kääntyi lopulta nousuun. Saksan 10 vuoden valtionlainan korko nousi kuukausitasolla lopulta vain kolme korkopistettä päätyen tasolle 0,18 %. Saksan viiden vuoden valtionlainan korolle kertyi nousua neljä korkopistettä, ja se päätyi tasolle -0,28 %.

Eurooppalaisten alhaisen luottoluokituksen yrityslainojen riskipreemiot kaventuivat lähes yhtä paljon kuin edellisen kuukauden aikana eli 59 korkopistettä (tasolle 375 korkopistettä) muodostaen matalan luottoluokituksen yrityslainojen indeksituotoksi 1,9 %. Korkeamman luottoluottoluokituksen yrityslainojen riskilisät kaventuivat helmikuussa 15 korkopistettä (tasolle 127 korkopistettä) ja niiden kuukausituotoksi muodostui indeksitasolla 0,7 %.

Elite Alfred Berg Trendi Sijoitusrahastossa kasvatettiin kehittyvien markkinoiden osakepainoa, johtuen mm. Fedin varovaisemmasta viestinnästä tulevan ohjauskoron nostopolun suhteen, mikä vahvistaa kehittyvien maiden valuuttoja USA:n dollaria vastaan.

Sijoitustoiminnassa hyödynnetään johdannaissopimuksia. Tästä johtuen nettosijoitusaste voi ylittää 100 %.

Dokumentit

Kuukausikatsaus PDF

Avaintietoesite PDF (osuussarja C)

Säännöt PDF

Rahastoesite PDF

Lisää virallisia asiakirjoja

Muiden osuussarjojen kuukausikatsaukset

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä onnoudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei oletae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoidenmukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä taisen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonkasijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmattiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa https://www.elitevarainhoito.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot saatavilla suomen kielellä.