Elite Alfred Berg Suomi Fokus

Sijoitusrahasto

Yleiskuvaus 

Rahaston varat sijoitetaan pääosin Suomessa noteerattuihin osakkeisiin. Salkunhoitaja pyrkii hyvällä osakevalinnalla ja aktiivisella salkunhoidolla hyvään tuottoon kulloisenkin talous- ja markkinatilanteen mukaan. Salkunhoitotyyli on kurinalainen ja pyrkii kohtuullisen matalalla riskitasolla tasaiseen indeksin ylittämiseen pitkällä aikavälillä. Rahaston vertailuindeksinä on Suomen osakemarkkinoiden keskimääräistä kehitystä kuvaava OMX Helsinki Cap GI-indeksi. Samoin kuin vertailuindeksissä, myös rahastossa yhden yhtiön enimmäispaino on rajoitettu 10 prosenttiin. Rahaston sijoitusaste pyritään pitämään lähellä 100 %.

 

Kuukausikatsaus 31.10.2019
A-osuussarja

Aivan lokakuun alku oli varsin mollivoittoinen osakemarkkinoilla, kun kauppasotahuolet painoivat sijoittajien tunnelmia. Sentimentti muuttui kuitenkin varsin pian positiivisemmaksi, kun kauppaneuvotteluissa saatiin otettua edistysaskelia ja samalla heräsi myös toivo Brexitin edistymisestä. Myönteisen uutisvirran saattelemana edettiin kuukauden loppuun saakka. Globaalia osakemarkkinaa kuvaava indeksi MSCI ACWI Net TR EUR päätyi lokakuussa niukasti plussalle 0,4 %. Indeksi teki myös huppulukemansa kuukauden aikana. Vuoden kolmannen kvartaalin tuloskausi saatiin käyntiin, mikä toi oman mausteensa markkinoille.

Myös USA:ssa osakkeet liikkuivat sivuttaissuunnassa, kun S&P500-osakeindeksi laski lievästi päätyen miinukselle 0,2 % (euromääräisesti). USA:n ja Kiinan väliset neuvottelut etenivät niin sanottuun ensimmäiseen vaiheeseen, mikä tarkoittaa kuitenkin sopimuksen olevan aivan alkutekijöissään. Keskuspankki Fed laski odotetusti ohjauskorkoaan, mikä antoi lievän piristysruiskeen osakkeille. USA:n kuluttajaluottamus oli vahvalla tasolla ja nousi edellisen kuukauden notkahduksen jälkeen. Lokakuussa 72 % S&P500 yhtiöistä ehti raportoimaan tuloksensa ja näistä positiivisia yllätyksiä oli liikevaihdon osalta 61 prosentilla ja liiketuloksen osalta 80 prosentilla.

Euroopassa osakemarkkinat olivat hieman pirteämmät, kun Euro Stoxx 600 -indeksi nousi kuukauden aikana 0,9 %. EU antoi Brexitille lisäaikaa ja Britannian pääministeri Johnson sai aikaiseksi uudet parlamenttivaalit joulukuuksi. Euroalueen teollisuustuotanto on edelleen heikkoa. Saksassa sekä sijoittajien että yritysten luottamus talouden nykyhetkeen on erittäin alhaalla. Lokakuussa 59 % Stoxx600-yhtiöistä ehti raportoimaan tuloksensa ja näistä positiivisia yllätyksiä oli liikevaihdon osalta 61 prosentilla ja liiketuloksen osalta 55 prosentilla.

Helsingissä 64 prosenttia yleisindeksin yhtiöistä ehti raportoimaan tuloksensa ja näistä positiivisia yllätyksiä oli liikevaihdon osalta 49 prosentilla ja liiketuloksen osalta 47 prosentilla. Yleisindeksi nousi maltillisesti 0,3 %. Merkittävimmän miinuksen kehitykseen toi Nokian kurssiromahdus heikon ohjeistuksen seurauksena.

Elite Alfred Berg Suomi Fokus -rahastossa vahvin toimiala oli perusteollisuus. Heikointa tuottoa saatiin informaatioteknologiasta. Yhtiöistä parasta tuottoa tarjosi Neste. Matalinta tuottoa saatiin negatiivisen tulosvaroituksen antaneesta Nokiasta, joka veti koko toimialan miinukselle. Merkittävimmät ostot tehtiin Kemirassa. Huhtamäen painoa rahastossa kevennettiin.

 

 

Avaintiedot

Osuussarja: A
ISIN: FI0008803556
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR
Minimimerkintä: 1 EUR
Aloituspäivä: 4.12.1992

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio
Osuussarja A: 1,8 %
Osuussarja B: 1,8 %

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahastoosuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksia. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.