Elite Alfred Berg Suomi Fokus

Sijoitusrahasto

Yleiskuvaus 

Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sijoitusrahaston varat sijoitetaan pääosin Suomessa noteerattuihin osakkeisiin. Salkunhoitaja pyrkii hyvällä osakevalinnalla ja aktiivisella salkunhoidolla hyvään tuottoon kulloisenkin talous- ja markkinatilanteen mukaan. Salkunhoitotyyli on kurinalainen ja pyrkii kohtuullisen matalalla riskitasolla tasaiseen indeksin ylittämiseen pitkällä aikavälillä. Rahaston vertailuindeksinä on Suomen osakemarkkinoiden keskimääräistä kehitystä kuvaava OMX Helsinki Cap GI -indeksi. Samoin kuin vertailuindeksissä, myös rahastossa yhden yhtiön enimmäispaino on rajoitettu 10 prosenttiin. Rahaston sijoitusaste pyritään pitämään lähellä 100 %.

 

Kuukausikatsaus 31.8.2020

Elokuussa osakemarkkinat vaihtoivat isommalle vaihteelle ja tietyt indeksit saavuttivat taas ennätystasojaan. Globaalia osakemarkkinaa kuvaava indeksi MSCI ACWI Net TR EUR päätyi +4,9 % nousuun. Positiivista sentimenttiä ajoi edelleen eräänlainen elvytysoptimismi. Varsinkin kuukauden viimeinen viikko oli supervahva, mikä sai sijoittajat miettimään nousun kestävyyttä. Odotuksissa onkin jo markkinoiden heilahtelun lisääntyminen. Toimialoista teknologia on ollut kuukaudesta toiseen vahvin nousija. Elokuussa oli kuitenkin jo havaittavissa lievää rotaatiota myös muihin toimialoihin. Koronatartunnat olivat vaihteeksi nousussa Euroopassa erityisesti Espanjassa ja Ranskassa. Tämän seurauksena esim. matkailuala tulee kärsimään tilanteesta ensimmäisten joukossa.

Yhdysvalloissa S&P500 indeksi nousi +5,6 % (euromääräisesti). USA:ssa elokuu oli vahvin osakkeille sitten vuoden 1984. Marraskuun presidentinvaaleja ajatellen, Bidenin johto Trumpiin on tasoittunut ja kisasta odotetaan perinteisen tiukkaa. Trump puhuu mm. keskituloisten veronkevennyksistä ja kalastelee ääniä tälläkin tavoin. Keskuspankki FED:in kommentit sen nykyisestä inflaatiotavoitteesta indikoivat korkojen pysyvän alhaisena ennakoituakin pidempään, mikä suosii osakkeita jatkossakin.

Euroopassa Stoxx 600 indeksi päätyi koko kuukauden osalta +2,9 % nousuun. Euroopan talousdata oli elokuussa vaisua ja erityisesti heikot ostopäällikköindeksit, varsinkin palvelusektorin osalta, kertovat orastavan talousnousun hyytymisestä. Vientivetoisen Euroopan taloutta kurittaa selvästi myös euron vahvistuminen USA:n dollaria vastaan.

Helsingin pörssissä näkyi päätökseen saatu erinomainen tuloskausi. Yleisindeksi päätyi peräti +6,1 % nousuun. Toimialoja tarkasteltaessa, tällä kertaa vetovuorossa olivat energia ja perusteollisuus. Yhtiötasolla esiin nousivat Neste ja metsäyhtiöt. Loppuvuoden osalta ehkä suurin mielenkiinto kohdistuu kotimaiseen konepajasektoriin ja sen tilauskertymiin.

Elite Alfred Berg Suomi Fokus -rahastossa vahvin toimiala oli perusteollisuus. Heikointa tuottoa saatiin kiinteistösektorilta. Yhtiöistä parasta tuottoa tarjosi Neste. Matalinta tuottoa saatiin Valmetin osalta. Aivan uutena yhtiönä salkkuun ostettiin QT Group. Suhteellisesti eniten kevennettiin Elisaa.

OSUUSSARJA A TUOTTO KUUKAUSIKATSAUS

OSUUSSARJA A TUOTTO VERKKOPALVELUSSA

 

Avaintiedot

Osuussarja: A
ISIN: FI4000399928
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR
Minimimerkintä: 50 EUR
Aloituspäivä: 29.11.2019

Osuussarja: A Tuotto
ISIN: FI0008803556
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR
Minimimerkintä: 500 000 EUR
Aloituspäivä: 4.12.1992

Palkkiot

Lunastuspalkkio:
Osuussarja A: 0,00 %
Osuussarja A Tuotto: 0,75 %

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahastoosuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksia. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.