Elite Alfred Berg Suomi Fokus

Sijoitusrahasto

Yleiskuvaus 

Rahaston varat sijoitetaan pääosin Suomessa noteerattuihin osakkeisiin. Salkunhoitaja pyrkii hyvällä osakevalinnalla ja aktiivisella salkunhoidolla hyvään tuottoon kulloisenkin talous- ja markkinatilanteen mukaan. Salkunhoitotyyli on kurinalainen ja pyrkii kohtuullisen matalalla riskitasolla tasaiseen indeksin ylittämiseen pitkällä aikavälillä. Rahaston vertailuindeksinä on Suomen osakemarkkinoiden keskimääräistä kehitystä kuvaava OMX Helsinki Cap GI-indeksi. Samoin kuin vertailuindeksissä, myös rahastossa yhden yhtiön enimmäispaino on rajoitettu 10 prosenttiin. Rahaston sijoitusaste pyritään pitämään lähellä 100 %.

 

Kuukausikatsaus 31.5.2020
A-osuussarja

Suomi Fokus

Vahvan huhtikuun jälkeen osakkeiden nousu jatkui myös toukokuussa. Voidaan todeta, että nyt nähtiin yli vuosikymmeneen tuottoisin toukokuu sekä USA:ssa että Euroopassa. Globaalia osakemarkkinaa kuvaava indeksi MSCI ACWI Net TR EUR päätyi +2,8 %:n nousuun. Markkinoiden elpymisen voimakkuutta kuvaa se, että teknologiapainotteinen osakeindeksi Nasdaq on jo ylittänyt tammikuun alun tasonsa. Vahvoja sektoreita informaatioteknologian lisäksi ovat olleet terveydenhuolto ja kulutustavarat. Kevään kuluessa koko vuoden 2020 tulosennusteita on vedetty alas kautta linjan, mutta kuukauden lopussa ennustelaskuissa nähtiin jo tasaantumista. Vuoden ensimmäisen kvartaalin osalta tuloskausi saatiin päätökseen ilman merkittävää dramatiikkaa. Markkinoilla spekuloidaan edelleen koronan mahdollista toista aaltoa ja sen todennäköisyyttä. Epävarmuutta lisäävät myös kauppasotaan liittyvät kysymykset. Vastavoimana ovat toistaiseksi onnistuneesti toimineet keskuspankkien ja valtioiden poikkeuksellisen voimakkaat elvytystoimet.

Yhdysvalloissa osakkeet nousivat muun maailman tahtiin, kun S&P 500 -indeksi nousi 3,0 % (euromääräisesti). USA:n makroluvut olivat kauttaaltaan melko rumia, mutta kuukauden lopussa nekin alkoivat tasoittua lähemmäksi odotuksia. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin mielestä koko koronapandemia on Kiinan syytä, ja tällaiset kommentit saivat markkinatunnelman tiivistymään. Trump haluaa purkaa rajoituksia voimakkaasti kiihdyttääkseen talouden toipumista. USA:ssa pienyritysten luottamus on vielä erittäin alhainen, mutta toisaalta kyselyyn osallistuneet yritykset odottavat shokin vaikutuksen olevan varsin lyhytaikainen. Eli Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin ja valtion tukeen luotetaan.

Euroopan keskuspankki (EKP) tarjosi lisätukia pankkien lainanantoon, mikä piristi selvästi koko finanssisektoria. Saksan talous ajautui toukokuussa taantumaan, mutta talouden tulevaisuutta kuvaava luottamusindikaattori oli odotuksia parempi. Joka tapauksessa koko Euroopan talouskuva on edelleen melkoisen synkkä. Tästä huolimatta osakkeet olivat positiivisella uralla, kun Stoxx 600 -indeksi päätyi koko kuukauden osalta 3,0 %:n nousuun.

Helsingin pörssissä nousu oli vieläkin rajumpaa lähinnä Sammon ja Nordean vetämänä. Päätökseen saatu tuloskausi oli kokonaisuudessaan melko positiivinen, mikä antoi tukea nousumarkkinalle. Yleisindeksi päätyi peräti 6,9 %:n nousuun.

Elite Alfred Berg Suomi Fokus -rahastossa vahvin toimiala oli teollisuustuotteet ja -palvelut. Heikointa tuottoa saatiin kommunikaatiopalveluista. Yhtiöistä parasta tuottoa tarjosi Neste, kun taas matalinta tuottoa saatiin Alma Mediasta. Ostolaidalla oltiin Fortumin kohdalla ja suhteellisesti eniten kevennettiin Konetta.

 

Avaintiedot

Osuussarja: A
ISIN: FI4000399928
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR
Minimimerkintä: 50 EUR
Aloituspäivä: 29.11.2019

Osuussarja: A Tuotto
ISIN: FI0008803556
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR
Minimimerkintä: 500 000 EUR
Aloituspäivä: 4.12.1992

Palkkiot

Lunastuspalkkio:
Osuussarja A: 0,00 %
Osuussarja A Tuotto: 0,75 %

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahastoosuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksia. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.