Elite Alfred Berg Suomi Fokus

Sijoitusrahasto

Yleiskuvaus 

Rahaston varat sijoitetaan pääosin Suomessa noteerattuihin osakkeisiin. Salkunhoitaja pyrkii hyvällä osakevalinnalla ja aktiivisella salkunhoidolla hyvään tuottoon kulloisenkin talous- ja markkinatilanteen mukaan. Salkunhoitotyyli on kurinalainen ja pyrkii kohtuullisen matalalla riskitasolla tasaiseen indeksin ylittämiseen pitkällä aikavälillä. Rahaston vertailuindeksinä on Suomen osakemarkkinoiden keskimääräistä kehitystä kuvaava OMX Helsinki Cap GI-indeksi. Samoin kuin vertailuindeksissä, myös rahastossa yhden yhtiön enimmäispaino on rajoitettu 10 prosenttiin. Rahaston sijoitusaste pyritään pitämään lähellä 100 %.

 

Kuukausikatsaus 30.9.2019
A-osuussarja

Syyskuussa tunnelma osakemarkkinoilla oli ehkä yllättävänkin positiivinen. Tämä siitäkin huolimatta, että kauppasota odottaa edelleen ratkaisuaan ja myös Brexit-sotku on selvittämättä. Osakemarkkinoita tuntuvat ajavan ylöspäin odotukset keskuspankkien loputtomista elvytystoimista. Globaalia osakemarkkinaa kuvaava indeksi MSCI ACWI Net TR EUR päätyi plussalle 3,1 %. Kuukauden aikana sijoittajat siirtyivät vaihteeksi suosimaan syklisiä toimialoja defensiivisten kustannuksella eli riski maistui. Vuoden kolmas kvartaali saatiin päätökseen syyskuussa ja alkamassa oleva yritysten tuloskausi osoittaa suuntaa loppuvuoden kehitykselle. Tulosodotukset vuodelle 2019 ovat maltillistuneet viimeisten viikkojen aikana, mutta vuoden 2020 ennusteet tuntuvat olevan edelleen turhan optimistisia.

Markkinat olivat nosteessa myös USA:ssa ja S&P500 osakeindeksi nousi selvästi päätyen 1,7 % plussalle. USA:n taloutta ylläpitävä yksityinen kulutus on pysytellyt hyvällä tasolla, vaikka kuluttajanluottamusluvut ovat olleet laskusuunnassa. Keskuspankki Fediltä saatiin odotettu ohjauskoron lasku, mutta kommentit korkopolitiikan tulevasta suunnasta olivat epäselviä eivätkä tyydyttäneet sijoittajia. Talouden tilaa kuvaavat tilastot ovat olleet varsin positiivista luettavaa ja USA:ssa makroyllätykset kulkevatkin tällä hetkellä selvästi eri suuntaan kuin Euroopassa.

Euroopassakin vauhti osakemarkkinoilla oli kovaa, kun Euro Stoxx 600 indeksi nousi kuukauden aikana 3,6 %. EKP:n toimet olivat lähes linjassa odotuksiin. Pankkisektori nousi vahvasti, koska EKP lupasi pankeille antaa paremmilla ehdoilla lainaa keskuspankista. Saksan taloustilanne on haastava ja se vetää alaspäin koko Euroopan kehitystä. Brexitin selvittämiselle haettaneen lisäaikaa, mikä kasvattaa vallitsevaa epävarmuutta markkinoilla. Helsingissä meno oli todella vahvaa, kun yleisindeksi nousi peräti 4,9 % pörssin suurten nimien vetämänä.

Elite Alfred Berg Suomi Fokus -rahastossa vahvin toimiala oli perusteollisuus. Heikointa tuottoa saatiin päivittäistavaroista. Yhtiöistä parasta tuottoa tarjosi Nordea, jonka menoa siivitti koko eurooppalaisen pankkisektorin nousu. Matalinta tuottoa saatiin negatiivisen tulosvaroituksen antaneesta Wärtsilästä. Merkittävimmät ostot tehtiin Nordean ja Kemiran kohdalla. Nokian Renkaiden painoa rahastossa kevennettiin.

 

Avaintiedot

Osuussarja: A
ISIN: FI0008803556
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR
Minimimerkintä: 1 EUR
Aloituspäivä: 4.12.1992

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio
Osuussarja A: 1,8 %
Osuussarja B: 1,8 %

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahastoosuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksia. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.