Elite Alfred Berg Suomi Faktorit

Erikoissijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus 

Elite Alfred Berg Suomi Faktorit Erikoissijoitusrahasto sijoittaa suomalaisiin yrityksiin. Yritysvalinta tehdään kolmen ominaisuuden (faktorin) perusteella, jotka täydentävät toisiaan markkinasyklin eri vaiheissa.

Rahastoon valitaan 11 yhtiötä, jotka täyttävät parhaiten tavoitellut ominaisuudet: arvo, hintavakaus ja kurssinousu. Faktorisijoittamisessa osakevalinta pohjautuu systemaattiseen malliin sekä markkina-arvopainotetusta osakeindeksistä poikkeavaan hajautukseen.

Salkunhoito on aktiivista, ja osakevalinnat tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Tavoitteena on vertailuindeksiä korkeampi ja tasaisempi tuotto.

Vahvuudet

  • Tuttu kotimarkkina
  • Ei ennalta määrättyjä painotuksia sektoreihin
  • Yhtiövalinnat perustuvat toisiaan täydentäviin ominaisuuksiin
  • Aktiivinen ja järjestelmällinen sijoitusstrategia 

Kenelle sopii? 

  • Korkeaa tuottoa pitkällä aikavälillä tavoittelevalle
    Hajautushyötyä ja tasaista tuottoa arvostavalle
  • Aktiivista ja indeksistä poikkeavaa näkemystä hakevalle 

 

Avaintiedot

Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: OMX Helsinki CAP GI
Aloituspäivä: 29.1.2016

Osuussarjat

Rahastolla on 4 osuussarjaa. Viralliset asiakirjat löydät sivulta www.eabgroup.fi/rahastohallinto.

Osuussarja A
ISIN: FI4000236559
Minimimerkintä: 50 EUR

Osuussarja B
ISIN: FI4000236567
Minimimerkintä: 500 000 EUR

Kaikkien osuussarjojen kuukausikatsaukset

 

 

 

 

 

 

 


Osuussarja D
ISIN: FI4000260880
Minimimerkintä: 5 000 000 EUR

Osuussarja E
ISIN: FI4000260898
Minimimerkintä: 10 000 000 EUR

 

Kuukausikatsaus 31.3.2019
A-sarja

Maaliskuussa osakkeet jatkoivat alkuvuoden vahvaa nousutrendiä ylöspäin, kun globaalia osakemarkkinaa kuvaava MSCI ACWI Net TR EUR indeksi nousi 2,7 %. Markkinaa nostivat pääasiassa USA:n ja Kiinan välisissä kauppasotaneuvotteluissa nähty positiivinen vire. Lisäksi, keskuspankkien kommentointi elvyttävämmästä rahapolitiikasta antoi tukea sijoittajien optimismille.

Yhdysvalloissa keskuspankki Fed käänsi takkinsa ja poisti tämän vuoden agendalta koronnostot. Ensi vuoden osalta tilanne näyttää samalta eli koronnostot olisivat tältä erää kokonaan ohi. Fed alensi myös kuluvan vuoden talouskasvuennustetta 2,1 %:iin. USA:ssa 10 v ja 3 kk valtionlainojen korkoeron kääntyminen negatiiviseksi toi sijoittajille lisää pohdittavaa taantumaa ennustavana signaalina.

Euroopassa keskuspankki EKP indikoi nykyisen korkotason pysyvän ennallaan aikaisempaakin arviota pidempään ja tämä oli tietysti negatiivinen uutinen eurooppalaiselle pankkisektorille. Samalla EKP laski euroalueen talouskasvuodotuksia merkittävästi lähelle 1 %:n tasoa. Brittien Brexit-sekoilu jatkui ja tilanne alkoi mutkistua entisestään mitä lähemmäksi huhtikuun takarajaa tultiin. Negatiivista uutisvirtaa saatiin myös euroalueen ostopäällikköindekseistä, jotka teollisuuden osalta putosivat rajusti päätyen selvästi alle 50 tason. Yksittäisistä maista suurimman pettymyksen tarjosi Saksa.

Kiinasta saatiin maaliskuun osalta ostopäällikkölukuja, jotka olivat selvästi odotuksia vahvempia. Tämä kertoo siitä, että Kiinan hallinnon aikaisemmin indikoimat elvytystoimenpiteet ovat alkaneet toimia ja antavat lisätukea talouden kohentumiselle. Tämä on positiivinen uutinen myös koko kehittyvälle Aasian alueelle.

Helsingin pörssin yleisindeksi kulki maaliskuussa melkoista vuoristorataa. Kuukauden puolivälissä indeksi kävi lähes 5 %:n nousussa päätyen kuitenkin -1,7 %:n laskuun. Laskuvetureina toimivat pörssin suuret nimet, kuten Nordea ja Nokia.

Elite Alfred Berg Suomi Faktorit Erikoissijoitusrahaston kirkkaimpia tähtiä maaliskuussa oli Neste. Kuukauden aikana useampikin analyysitalo nosti suositustaan ja/tai tavoitehintaansa Nesteen osakkeelle. Rahastosta myytiin Nordea ja tilalle ostettiin Valmet.

Elite Alfred Berg Suomi Faktorit Erikoisijoitusrahasto aloitti toimintansa 1.2.2017. Kurssikäyrä indeksoitu arvoon 100 Rahaston aloituspäivälle. Aiempi kurssikäyrä esittää samalla strategialla toimineen Elite Suomi Osakestrategia -korin arvon kehitystä sijoituskorin toiminnan ajalta. Kuvaajassa on huomioitu molempien tuotteiden palkkioiden vaikutus. Kuvaajan tulkinnassa on otettava huomioon, että palkkiot eivät ole olleet täysin yhtenevät (* katso kohta Palkkiot).

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole kehotus merkitä sijoitusrahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei myöskään ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta ja laskea, eivätkä sijoittajat välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun erikoissijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista. Erikoissijoitusrahasto voi poiketa sijoitusrahastolain yleisesti sijoitusrahastoja koskevista säännöistä ja rajoituksista.