Elite Alfred Berg Suomi Faktorit

Erikoissijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus 

Elite Alfred Berg Suomi Faktorit Erikoissijoitusrahasto sijoittaa suomalaisiin yrityksiin. Yritysvalinta tehdään kolmen ominaisuuden (faktorin) perusteella, jotka täydentävät toisiaan markkinasyklin eri vaiheissa.

Rahastoon valitaan 11 yhtiötä, jotka täyttävät parhaiten tavoitellut ominaisuudet: arvo, hintavakaus ja kurssinousu. Faktorisijoittamisessa osakevalinta pohjautuu systemaattiseen malliin sekä markkina-arvopainotetusta osakeindeksistä poikkeavaan hajautukseen.

Salkunhoito on aktiivista, ja osakevalinnat tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Tavoitteena on vertailuindeksiä korkeampi ja tasaisempi tuotto.

Vahvuudet

  • Tuttu kotimarkkina
  • Ei ennalta määrättyjä painotuksia sektoreihin
  • Yhtiövalinnat perustuvat toisiaan täydentäviin ominaisuuksiin
  • Aktiivinen ja järjestelmällinen sijoitusstrategia 

Kenelle sopii? 

  • Korkeaa tuottoa pitkällä aikavälillä tavoittelevalle
    Hajautushyötyä ja tasaista tuottoa arvostavalle
  • Aktiivista ja indeksistä poikkeavaa näkemystä hakevalle 

 

Avaintiedot

Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: OMX Helsinki CAP GI
Aloituspäivä: 29.1.2016

Osuussarjat

Rahastolla on 4 osuussarjaa. Viralliset asiakirjat löydät sivulta www.eabgroup.fi/rahastohallinto.

Osuussarja A
ISIN: FI4000236559
Minimimerkintä: 50 EUR

Osuussarja B
ISIN: FI4000236567
Minimimerkintä: 500 000 EUR

Kaikkien osuussarjojen kuukausikatsaukset

 

 

 

 

 

 

 


Osuussarja D
ISIN: FI4000260880
Minimimerkintä: 5 000 000 EUR

Osuussarja E
ISIN: FI4000260898
Minimimerkintä: 10 000 000 EUR

 

Kuukausikatsaus 31.12.2018
A-sarja

Joulukuun alussa osakemarkkinat nousivat selvästi, kun USA:n ja Kiinan väliseen kauppasotakeskusteluun saatiin jatkoaikaa. Tilanne muuttui kuitenkin nopeasti, kun markkinoiden epäilykset positiivisesta lopputulemasta heräsivät. Samalla alkoi osakkeiden voimakas kurssiheilunta, joka jatkui koko joulukuun ajan. Huomioitavaa oli, että myös päivänsisäiset liikkeet olivat hyvinkin merkittäviä, mikä kasvatti entisestään sijoittajien keskuudessa vallinnutta epävarmuutta.

Yhdysvalloissa keskuspankki Fed nosti odotetusti ohjauskorkoaan. Fedin kommentit tulevan korkopolun osalta eivät tyydyttäneet sijoittajia ja hermoilu osakemarkkinoilla sai jatkoa. Kun USA:n hallinto vielä suljettiin osittain, niin S&P 500 osakeindeksi päätyi joulukuussa euromääräisesti hieman yli 10 %:n laskuun.

Euroopassa kamppailtiin Brexit-sopimuksen aikaansaamiseksi. Britannian pääministeri Theresa May voitti puolueensa epäluottamusäänestyksen, mutta vääntö asian tiimoilta jatkuu tammikuussa ja britit varautuvat jo ”hard brexitiin”. EU:n taholta on tehty selväksi, että sopimusta ei avata uudestaan. EKP päätti odotetusti elvyttävän osto-ohjelman ja indikoi samalla, että ohjauskorko pysyy ennallaan ensi syksyyn saakka. Markkinoilla koron uskotaan pysyvän näillä tasoilla jopa pidempäänkin. Talousongelmista kärsivä Italia tinki hieman budjetin alijäämään liittyvästä tavoitteestaan ja sai aikaan epävirallisen budjettisopimuksen EU:n kanssa vuodelle 2019. Eurooppalainen osakeindeksi Stoxx 600 päätyi kuukauden lopuksi 5,5 %:n laskuun.

Kiinasta saatiin kuukauden aikana odotuksia heikompia talouslukuja, jotka painoivat koko Aasian osakekursseja. Vaikka kehittyvillä markkinoilla osakkeiden arvostustasot ovat varsin alhaiset suhteessa muuhun maailmaan, niin huolet kauppasodasta painavat vaakakupissa enemmän ja sijoittajat pysyvät varovaisina.

Helsingin pörssissä kuljettiin muun maailman kanssa samaan suuntaan. Vaikka Suomi edustaa reunamarkkinoita, niin silti alamäki oli hieman loivempaa kuin USA:ssa ja Euroopassa. Yleisindeksi päätyi 3,4 prosenttia miinukselle Nokian antaessa positiivista tukea.

Elite Alfred Berg Suomi Faktorit Erikoissijoitusrahastossa metsäyhtiöt olivat paineessa. Valopilkkuna oli Fortum, joka nousi kuukauden aikana lähes 4 prosenttia. Rahaston kokoonpanoon ei tehty muutoksia.

 

Elite Alfred Berg Suomi Faktorit Erikoisijoitusrahasto aloitti toimintansa 1.2.2017. Kurssikäyrä indeksoitu arvoon 100 Rahaston aloituspäivälle. Aiempi kurssikäyrä esittää samalla strategialla toimineen Elite Suomi Osakestrategia -korin arvon kehitystä sijoituskorin toiminnan ajalta. Kuvaajassa on huomioitu molempien tuotteiden palkkioiden vaikutus. Kuvaajan tulkinnassa on otettava huomioon, että palkkiot eivät ole olleet täysin yhtenevät (* katso kohta Palkkiot).

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole kehotus merkitä sijoitusrahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei myöskään ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta ja laskea, eivätkä sijoittajat välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun erikoissijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista. Erikoissijoitusrahasto voi poiketa sijoitusrahastolain yleisesti sijoitusrahastoja koskevista säännöistä ja rajoituksista.