Elite Alfred Berg Suomi Faktorit

Erikoissijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus 

Elite Alfred Berg Suomi Faktorit Erikoissijoitusrahasto sijoittaa suomalaisiin yrityksiin. Yritysvalinta tehdään kolmen ominaisuuden (faktorin) perusteella, jotka täydentävät toisiaan markkinasyklin eri vaiheissa.

Rahastoon valitaan 11 yhtiötä, jotka täyttävät parhaiten tavoitellut ominaisuudet: arvo, hintavakaus ja kurssinousu. Faktorisijoittamisessa osakevalinta pohjautuu systemaattiseen malliin sekä markkina-arvopainotetusta osakeindeksistä poikkeavaan hajautukseen.

Salkunhoito on aktiivista, ja osakevalinnat tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Tavoitteena on vertailuindeksiä korkeampi ja tasaisempi tuotto.

Vahvuudet

  • Tuttu kotimarkkina
  • Ei ennalta määrättyjä painotuksia sektoreihin
  • Yhtiövalinnat perustuvat toisiaan täydentäviin ominaisuuksiin
  • Aktiivinen ja järjestelmällinen sijoitusstrategia 

Kenelle sopii? 

  • Korkeaa tuottoa pitkällä aikavälillä tavoittelevalle
    Hajautushyötyä ja tasaista tuottoa arvostavalle
  • Aktiivista ja indeksistä poikkeavaa näkemystä hakevalle 

 

Avaintiedot

Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: OMX Helsinki CAP GI
Aloituspäivä: 29.1.2016

Osuussarjat

Rahastolla on 4 osuussarjaa. Viralliset asiakirjat löydät sivulta www.eabgroup.fi/rahastohallinto.

Osuussarja A
ISIN: FI4000236559
Minimimerkintä: 50 EUR

Osuussarja B
ISIN: FI4000236567
Minimimerkintä: 500 000 EUR

Kaikkien osuussarjojen kuukausikatsaukset

 

 

 

 

 

 

 


Osuussarja D
ISIN: FI4000260880
Minimimerkintä: 5 000 000 EUR

Osuussarja E
ISIN: FI4000260898
Minimimerkintä: 10 000 000 EUR

 

Kuukausikatsaus 31.5.2019
A-sarja

Toukokuussa osakkeiden alkuvuoden voittokulku katkesi, kun globaalia osakemarkkinaa kuvaava MSCI ACWI Net TR EUR indeksi laski 5,4 %. Kuukauden alkupuolella presidentti Trump ilmoitti yllättäen korottavansa kiinalaistuotteiden tulleja 10 %:sta 25 %:iin. Hänen näkemyksensä mukaan kauppaneuvottelut eivät edenneet odotusten mukaisesti. Tämä uutinen sai Kiinan pörssit selvään laskuun, mikä tarttui myös muille markkinoille. Kiina vastasi Trumpille korottamalla tullimaksuja amerikkalaisille tuotteille. Kauppasotatarina sai lisämaustetta, kun USA ilmoitti puolen vuoden lykkäyksestä autotulleihin ja lisäksi, kun kauppaministeri sai valtuudet kieltää amerikkalaisia operaattoreita ostamasta tietyistä maista (lue: Kiina) tulevia verkkolaitteita. Toukokuun lopussa Kiina taas uhitteli asettavansa maametallien vientikiellon Yhdysvaltoihin. Heti perään Trump uhkasi Meksikoa tullimaksuilla, ellei laitonta maahanmuuttoa saataisi kuriin.

Yhdysvalloista saatiin toukokuussa erittäin vahvaa kuluttajaluottamusdataa. Keskuspankki Fedin kokouksen pöytäkirjoista ei ilmennyt mitään uutta, vaikka markkinat odottelevat jopa kahta koronlaskua tälle vuodelle. Toukokuun ostopäällikköindeksit olivat erittäin pehmeitä sekä teollisuuden että palvelualojen osalta. Q1 tuloskausi saatiin päätökseen kun S&P 500 yhtiöistä 57 % ylitti odotukset liikevaihdon kehityksen suhteen ja vastaavasti 77 % liiketuloksen osalta.

Euroopassa ollaan huolestuneita kauppasodasta, vaikkei se ole Euroopan ja USA:n välillä vielä alkanutkaan. Brexitin osalta tilanne sai uuden käänteen, kun pääministeri May ilmoitti erostaan. Myös Euroopasta tuli positiivista kuluttajaluottamusdataa, mutta toisaalta taas teollisuuden luottamus on erittäin alhaalla. Eurovaaleissa populistien menestys oli odotuksia vaisumpaa. Q1 tuloskausi päättyi, kun Stoxx 600 yhtiöistä 61 % ylitti odotukset liikevaihdon kehityksen suhteen ja vastaavasti 58 % liiketuloksen osalta.

Helsingin pörssin yleisindeksi päätyi toukokuun lopussa miinukselle 5,1 %. Paineessa olivat erityisesti metsäsektori ja konepajat kauppasotahuolien ajamana. Melko heikosti sujunut Q1 tuloskausi saatiin päätökseen, kun raportoineista yhtiöistä 44 % ylitti odotukset liikevaihdon kehityksen suhteen ja vastaavasti 32 % liiketuloksen osalta.

Elite Alfred Berg Suomi Faktorit rahaston tuottoa rasitti haastavan toukokuun aikana eniten Valmet -15,7 %. Parhaiten tuotti Neste +2,8 %. Rahaston kokoonpanoon tehtiin muutamia muutoksia. Salkusta myytiin pois mm. Kesko ja uutena ostettiin mm. Huhtamäki.

 

Elite Alfred Berg Suomi Faktorit Erikoisijoitusrahasto aloitti toimintansa 1.2.2017. Kurssikäyrä indeksoitu arvoon 100 Rahaston aloituspäivälle. Aiempi kurssikäyrä esittää samalla strategialla toimineen Elite Suomi Osakestrategia -korin arvon kehitystä sijoituskorin toiminnan ajalta. Kuvaajassa on huomioitu molempien tuotteiden palkkioiden vaikutus. Kuvaajan tulkinnassa on otettava huomioon, että palkkiot eivät ole olleet täysin yhtenevät (* katso kohta Palkkiot).

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole kehotus merkitä sijoitusrahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei myöskään ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta ja laskea, eivätkä sijoittajat välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun erikoissijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista. Erikoissijoitusrahasto voi poiketa sijoitusrahastolain yleisesti sijoitusrahastoja koskevista säännöistä ja rajoituksista.