Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit

Sijoitusrahasto

Yleiskuvaus 

Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit Sijoitusrahasto sijoittaa pohjoismaisiin (pois lukien Islanti) yrityksiin. Yritysvalinta tehdään neljän ominaisuuden (faktorin) perusteella, jotka täydentävät toisiaan markkinasyklin eri vaiheissa.

Rahastoon valitaan Helsingin, Kööpenhaminan, Oslon tai Tukholman pörsseissä listattuja osakkeita, jotka täyttävät parhaiten tavoitellut ominaisuudet: arvo, hintavakaus, laatu ja kurssinousu. Faktorisijoittamisessa osakevalinta pohjautuu systemaattiseen malliin sekä markkina-arvopainotetusta osakeindeksistä poikkeavaan hajautukseen.

Salkunhoito on aktiivista, ja osakevalinnat tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Tavoitteena on tuottaa Rahaston osuudenomistajille mahdollisimman hyvä tuotto.

Vahvuudet

  • Yhtiövalinnat tehdään erittäin laajasta sijoitusavaruudesta
  • Ei ennalta määrättyjä painotuksia maihin tai sektoreihin
  • Yhtiövalinnat perustuvat toisiaan täydentäviin ominaisuuksiin
  • Aktiivinen ja järjestelmällinen sijoitusstrategia.

Kenelle sopii?

  • Korkeaa tuottoa pitkällä aikavälillä tavoittelevalle
  • Hajautushyötyä ja tasaista tuottoa arvostavalle
  • Aktiivista ja indeksistä poikkeavaa näkemykstä hakevalle

 

 

Kuukausikatsaus 31.8.2019
A-osuussarja

Elokuu alkoi sijoittajien kannalta varsin mollivoittoisissa merkeissä, kun Trump määräsi Kiinasta tuotaville tavaroille lisätulleja. Merkittävää tässä oli erityisesti se, että tullit kohdistuivat enenevissä määrin yksityisiin kuluttajiin, jotka pitävät yllä USA:n talouskasvua. Liike oli siis kova kolaus odotuksille talouskasvun suhteen. Kiina tietysti vastasi omilla toimillaan Trumpille ja samalla Kiinan valuutta CNY heikkeni selvästi Yhdysvaltain dollaria vastaan. Myöhemmin USA kuitenkin peruutteli hieman ja ilmoitti muun muassa lykkäävänsä osaa tullikorotuksista. Turbulenssi osakemarkkinoilla siis jatkui ja kuukauden aikana globaalia osakemarkkinaa kuvaava indeksi MSCI ACWI Net TR EUR päätyi, vahvasta loppukuusta huolimatta, pakkaselle 1,3 %. Epävarmuus markkinoilla on selvästi kasvattanut defensiivisten osakkeiden suosiota.

USA:sta saatiin heikkoja talouslukuja, kun teollisuuden ostopäällikköindeksi ja luottamusluvut olivat odotuksia heikompia. Myös kuluttajanluottamus notkahti. Markkinatilanne oli siis haastava myös USA:ssa ja S&P500 osakeindeksi laski selvästi päätyen 1,8 %:n alamäkeen.

Euroopan taloustilanne ei näyttänyt elpymisen merkkejä, vaan päinvastoin. Lisäksi, Brexit-vääntö jatkui entistä kiivaampana ja Italian hallitus hajosi. Saksalaissijoittajien talousluottamusta kuvaava ZEW-indeksi oli erittäin heikko. Samalla odotukset EKP:n elvytyksestä nousivat selvästi, kun Olli Rehn indikoi keskuspankin kertovan merkittävistä toimista syyskuun kokouksen yhteydessä. Tällä hetkellä markkinat odottavat konkreettisia toimia toteutettavaksi. Jos EKP ei näitä odotuksia tule lunastamaan, niin markkinoilla nähdään takuuvarmasti melkoista romurallia. Euro Stoxx 600 osakeindeksi laski elokuussa 1,6 %.

Helsingin pörssissä osakekurssit olivat myös laskussa. Päättynyt tuloskausi oli jälleen pettymys eikä loppuvuodellekaan ole ladattu suuria odotuksia. Yleisindeksi jäikin selvästi miinukselle päätyen 2 %:n laskuun.

Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit -rahastossa yhtiökokoonpanoon ei tehty muutoksia. Tuottoisin osake elokuussa oli Tokmanni 25 %. Heikoimmin menestyi Mycronic AB -19 %.

 

Avaintiedot

Osuussarja: A
ISIN: FI4000359682
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: MSCI Nordic TR Net EUR
Minimimerkintä: 50 EUR
Aloituspäivä: 28.12.2018

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio: 2 %

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio: 25 % Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio peritään tuoton siitä osasta, joka ylittää vertailutuoton 90 päivän ajanjaksolla.

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.