Elite Alfred Berg Osake

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus

Elite Alfred Berg Osake Sijoitusrahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille ja osakemarkkinasidonnaisiin arvopapereihin. 

Sijoitustoiminta kohdistuu laajasti kansainvälisille osakemarkkinoille, eivätkä indeksi-, toimiala- tai maantieteelliset rajoitteet ohjaa rahaston toimintaa. Rahasto hyödyntää johdannaisia sekä sijoitusten suojaamisessa että tuoton tavoittelussa osana sijoitusstrategiaa. ETF- ja indeksirahastojen avulla maksimoidaan tehokas sijoitustoiminta. 

Tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin saavuttaa tuotto, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin. 

Vahvuudet 

  • Maailmanlaajuinen hajautus 
  • Aktiivinen näkemys eri maantieteellisistä alueista 
  • Sijoituskohteina useiden eri toimijoiden rahastot 
  • Aktiivinen omaisuudenhoito osakemarkkinaan

Kenelle sopii?

  • Korkeaa tuottoa tavoittelevalle 
  • Maailmanlaajuiseen osakemarkkinaan sijoittavaa omaisuudenhoitoa hakevalle 
  • Hajautettua sijoitusratkaisua etsivälle 
  • Pitkäaikaiselle sijoittajalle

 

 

 

Kuukausikatsaus 30.9.2019

Syyskuussa tunnelma osakemarkkinoilla oli ehkä yllättävänkin positiivinen. Tämä siitäkin huolimatta, että kauppasota odottaa edelleen ratkaisuaan ja myös Brexit-sotku on selvittämättä. Osakemarkkinoita tuntuvat ajavan ylöspäin odotukset keskuspankkien loputtomista elvytystoimista. Globaalia osakemarkkinaa kuvaava indeksi MSCI ACWI Net TR EUR päätyi plussalle 3,1 %. Kuukauden aikana sijoittajat siirtyivät vaihteeksi suosimaan syklisiä toimialoja defensiivisten kustannuksella eli riski maistui. Vuoden kolmas kvartaali saatiin päätökseen syyskuussa ja alkamassa oleva yritysten tuloskausi osoittaa suuntaa loppuvuoden kehitykselle. Tulosodotukset vuodelle 2019 ovat maltillistuneet viimeisten viikkojen aikana, mutta vuoden 2020 ennusteet tuntuvat olevan edelleen turhan optimistisia.

Markkinat olivat nosteessa myös USA:ssa ja S&P500 osakeindeksi nousi selvästi päätyen 1,7 % plussalle. USA:n taloutta ylläpitävä yksityinen kulutus on pysytellyt hyvällä tasolla, vaikka kuluttajanluottamusluvut ovat olleet laskusuunnassa. Keskuspankki Fediltä saatiin odotettu ohjauskoron lasku, mutta kommentit korkopolitiikan tulevasta suunnasta olivat epäselviä eivätkä tyydyttäneet sijoittajia. Talouden tilaa kuvaavat tilastot ovat olleet varsin positiivista luettavaa ja USA:ssa makroyllätykset kulkevatkin tällä hetkellä selvästi eri suuntaan kuin Euroopassa.

Euroopassakin vauhti osakemarkkinoilla oli kovaa, kun Euro Stoxx 600 indeksi nousi kuukauden aikana 3,6 %. EKP:n toimet olivat lähes linjassa odotuksiin. Pankkisektori nousi vahvasti, koska EKP lupasi pankeille antaa paremmilla ehdoilla lainaa keskuspankista. Saksan taloustilanne on haastava ja se vetää alaspäin koko Euroopan kehitystä. Brexitin selvittämiselle haettaneen lisäaikaa, mikä kasvattaa vallitsevaa epävarmuutta markkinoilla. Helsingissä meno oli todella vahvaa, kun yleisindeksi nousi peräti 4,9 % pörssin suurten nimien vetämänä.

Elite Alfred Berg Osake -rahastossa vahvin toimiala syyskuussa oli rahoitus. Heikoimmin menestyi kiinteistösektori. Kuukauden aikana rahastossa lisättiin rahoitussektorin painoa ja samalla nostettiin Euroopan paino neutraaliin. Myös rahaston sijoitusastetta nostettiin muutamalla prosenttiyksiköllä.

Avaintiedot

Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: MSCI AC World -osaketuottoindeksi
Aloituspäivä: 28.05.2014

Osuussarjat

Rahastolla on 4 osuussarjaa. Viralliset asiakirjat löydät sivulta www.eabgroup.fi/rahastohallinto.

Osuussarja A
ISIN: FI4000096920
Minimimerkintä: 50 €

Osuussarja C
ISIN: FI4000260906
Minimimerkintä: 1 000 000 €

Osuussarja D
ISIN: FI4000260914
Minimimerkintä: 5 000 000 €

Osuussarja E
ISIN: FI4000260922
Minimimerkintä: 10 000 000 €

Kaikkien osuussarjojen kuukausikatsaukset

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto‐osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksia. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.