Elite Alfred Berg Osake

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus

Elite Alfred Berg Osake Sijoitusrahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille ja osakemarkkinasidonnaisiin arvopapereihin. 

Sijoitustoiminta kohdistuu laajasti kansainvälisille osakemarkkinoille, eivätkä indeksi-, toimiala- tai maantieteelliset rajoitteet ohjaa rahaston toimintaa. Rahasto hyödyntää johdannaisia sekä sijoitusten suojaamisessa että tuoton tavoittelussa osana sijoitusstrategiaa. ETF- ja indeksirahastojen avulla maksimoidaan tehokas sijoitustoiminta. 

Tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin saavuttaa tuotto, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin. 

Vahvuudet 

  • Maailmanlaajuinen hajautus 
  • Aktiivinen näkemys eri maantieteellisistä alueista 
  • Sijoituskohteina useiden eri toimijoiden rahastot 
  • Aktiivinen omaisuudenhoito osakemarkkinaan

Kenelle sopii?

  • Korkeaa tuottoa tavoittelevalle 
  • Maailmanlaajuiseen osakemarkkinaan sijoittavaa omaisuudenhoitoa hakevalle 
  • Hajautettua sijoitusratkaisua etsivälle 
  • Pitkäaikaiselle sijoittajalle

 

 

Avaintiedot

Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: MSCI AC World -osaketuottoindeksi
Aloituspäivä: 28.05.2014

Osuussarjat

Rahastolla on 4 osuussarjaa. Viralliset asiakirjat löydät sivulta www.eabgroup.fi/rahastohallinto.

Osuussarja A
ISIN: FI4000096920
Minimimerkintä: 50 €

Osuussarja C
ISIN: FI4000260906
Minimimerkintä: 1 000 000 €

Osuussarja D
ISIN: FI4000260914
Minimimerkintä: 5 000 000 €

Osuussarja E
ISIN: FI4000260922
Minimimerkintä: 10 000 000 €

Kaikkien osuussarjojen kuukausikatsaukset

 

Kuukausikatsaus 31.5.2019

Toukokuussa osakkeiden alkuvuoden voittokulku katkesi, kun globaalia osakemarkkinaa kuvaava MSCI ACWI Net TR EUR indeksi laski 5,4%. Kuukauden alkupuolella presidentti Trump ilmoitti yllättäen korottavansa kiinalaistuotteiden tulleja 10 %:sta 25 %:iin. Hänen näkemyksensä mukaan kauppaneuvottelut eivät edenneet odotusten mukaisesti. Tämä uutinen sai Kiinan pörssit selvään laskuun, mikä tarttui myös muille markkinoille. Kiina vastasi Trumpille korottamalla tullimaksuja amerikkalaisille tuotteille. Kauppasotatarina sai lisämaustetta, kun USA ilmoitti puolen vuoden lykkäyksestä autotulleihin ja lisäksi, kun kauppaministeri sai valtuudet kieltää amerikkalaisia operaattoreita ostamasta tietyistä maista (lue: Kiina) tulevia verkkolaitteita. Toukokuun lopussa Kiina taas uhitteli asettavansa maametallien vientikiellon Yhdysvaltoihin. Heti perään Trump uhkasi Meksikoa tullimaksuilla, ellei laitonta maahanmuuttoa saataisi kuriin.

Yhdysvalloista saatiin toukokuussa erittäin vahvaa kuluttajaluottamusdataa. Keskuspankki Fedin kokouksen pöytäkirjoista ei ilmennyt mitään uutta, vaikka markkinat odottelevat jopa kahta koronlaskua tälle vuodelle. Toukokuun ostopäällikköindeksit olivat erittäin pehmeitä sekä teollisuuden että palvelualojen osalta. Q1 tuloskausi saatiin päätökseen kun S&P 500 yhtiöistä 57 % ylitti odotukset liikevaihdon kehityksen suhteen ja vastaavasti 77 % liiketuloksen osalta.

Euroopassa ollaan huolestuneita kauppasodasta, vaikkei se ole Euroopan ja USA:n välillä vielä alkanutkaan. Brexitin osalta tilanne sai uuden käänteen, kun pääministeri May ilmoitti erostaan. Myös Euroopasta tuli positiivista kuluttajaluottamusdataa, mutta toisaalta taas teollisuuden luottamus on erittäin alhaalla. Eurovaaleissa populistien menestys oli odotuksia vaisumpaa. Q1 tuloskausi päättyi, kun Stoxx 600 yhtiöistä 61 % ylitti odotukset liikevaihdon kehityksen suhteen ja vastaavasti 58 % liiketuloksen osalta.

Helsingin pörssin yleisindeksi päätyi toukokuun lopussa miinukselle 5,1 %. Paineessa olivat erityisesti metsäsektori ja konepajat kauppasotahuolien ajamana. Melko heikosti sujunut Q1 tuloskausi saatiin päätökseen, kun raportoineista yhtiöistä 44 % ylitti odotukset liikevaihdon kehityksen suhteen ja vastaavasti 32 % liiketuloksen osalta.

Elite Alfred Berg Osake rahastossa vahvin toimiala toukokuussa oli yleishyödylliset palvelut. Heikoimmin menestyi informaatioteknologia. Kuukauden aikana laskettiin sijoitusastetta markkinoilla vallitsevan epävarmuuden kasvaessa. Kokonaisallokaation osalta kehittyvien markkinoiden osuutta pudotettiin neutraalille tasolle. Kehittyvien markkinoiden sisällä lisättiin Intian painoa muiden alueiden kustannuksella.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista.