Elite Alfred Berg Osake

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus

Elite Alfred Berg Osake Sijoitusrahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille ja osakemarkkinasidonnaisiin arvopapereihin. 

Sijoitustoiminta kohdistuu laajasti kansainvälisille osakemarkkinoille, eivätkä indeksi-, toimiala- tai maantieteelliset rajoitteet ohjaa rahaston toimintaa. Rahasto hyödyntää johdannaisia sekä sijoitusten suojaamisessa että tuoton tavoittelussa osana sijoitusstrategiaa. ETF- ja indeksirahastojen avulla maksimoidaan tehokas sijoitustoiminta. 

Tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin saavuttaa tuotto, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin. 

Vahvuudet 

  • Maailmanlaajuinen hajautus 
  • Aktiivinen näkemys eri maantieteellisistä alueista 
  • Sijoituskohteina useiden eri toimijoiden rahastot 
  • Aktiivinen omaisuudenhoito osakemarkkinaan

Kenelle sopii?

  • Korkeaa tuottoa tavoittelevalle 
  • Maailmanlaajuiseen osakemarkkinaan sijoittavaa omaisuudenhoitoa hakevalle 
  • Hajautettua sijoitusratkaisua etsivälle 
  • Pitkäaikaiselle sijoittajalle

 

 

 

Kuukausikatsaus 30.9.2020

Riskisentimentti alkoi repeilemään hyvin pian kuukauden alusta yhdysvaltalaisten informaatioteknologia -osakkeiden johdolla. Yhä useammat markkinaosapuolet olivat arvioineet arvostustason nousseen liian korkealle liian nopeasti, joten korjausliike oli odotettavissa. Tunnelmaa heikensivät edelleen suurina pysyneet näkemyserot EU:n ja Ison-Britannian välisissä kauppaneuvotteluissa. Pääministeri Johnson uhkaili Brexitiä ilman kauppasopimusta ja EU varoitti Ison-Britannian suunnitelmista rikkoa viime vuonna neuvoteltua erosopimusta.

COVID-19 tartuntatapausten kasvu ja merkit pandemian toisesta aallosta tietyissä Euroopan maissa, kuten Isossa-Britanniassa ja Ranskassa, on kasvattanut huolta talouden elpymiseen suhteen, kun paikallisia rajoitustoimia on otettu jälleen käyttöön. Yhdysvalloissa ei olla vieläkään päästy sopuun uudesta elvytyspaketista, jonka pitkittyminen tulee hidastamaan talouden elpymistä. On hyvin mahdollista, että elvytyspaketista ei päästä sopimukseen ennen marraskuun alussa pidettäviä presidentinvaaleja.

Yhdysvaltojen 10-vuotisen valtionlainan korko liikkui syyskuussa vaihteluvälillä 0,60 % - 0,73 % ja se laski lopulta vain kahdella korkopisteellä päätyen tasolle 0,68 %. Saksan 10 vuoden korko laski selvästi enemmän 12 korkopisteellä tasolle -0,52 % heikon riskisentimentin vetämänä. Euroopan korkomarkkina sai tukea myös euroalueen uusimmasta julkistetusta inflaatiosta, joka oli odotettua heikompaa. Hintataso laski elokuussa 0,4 % kuukausitasolla (odotus -0,1%) ja vuosi-inflaatio oli -0,2 % (odotus 0,2 %).

Primäärimarkkinoilla nähtiin hyvää aktiviteettia eurooppalaisten investment grade -yrityslainojen osalta. Syyskuussa myytiin 159 uutta syndikoitua lainaa, joista 69 oli yritysten emittoimia eriä. Niistä 71 % hinnoiteltiin myöhemmin emissiohintaa tiukemmalla tasolla. Suomalaisista yrityksistä muun muassa Elisa ja Sato hakivat vakuudetonta senior lainaa markkinoilta.

Korkeamman riskin high yield -lainojen riskipreemiot jatkoivat tiukentumistaan. Alhaisen luottoluokituksen euromääräisten yrityslainojen riskipreemiot levenivät indeksitasolla 23 korkopistettä 457 korkopisteeseen (ed. 434) ja indeksin kuukausituotoksi muodostui -0,58 %. Korkeamman luottoluokituksen euromääräisten yrityslainojen riskipreemiot levenivät indeksitasolla vain neljä korkopistettä 117 korkopisteeseen (ed. 113). Investment grade luokan yrityslainoissa korkotason lasku riitti hyvin kompensoimaan riskipreemioiden nousua indeksituotossa 0,29 %.

OSUUSSARJA A VERKKOPALVELUSSA

 

Avaintiedot

Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: MSCI AC World -osaketuottoindeksi

Osuussarjat

Rahastolla on 4 osuussarjaa. Viralliset asiakirjat löydät sivulta www.eabgroup.fi/rahastohallinto.

Osuussarja A
ISIN: FI4000096920
Aloituspäivä: 28.05.2014
Minimimerkintä: 50 €

Osuussarja C
ISIN: FI4000260906
Aloituspäivä: 24.5.2017
Minimimerkintä: 1 000 000 €

Osuussarja D
ISIN: FI4000260914
Aloituspäivä: 24.5.2017
Minimimerkintä: 5 000 000 €

Osuussarja E
ISIN: FI4000260922
Aloituspäivä: 24.5.2017
Minimimerkintä: 10 000 000 €

Lunastuspalkkio:
Osuussarja A: 1,00 %
Osuussarja C: 0,25 %
Osuussarja D: 0,00%
Osuussarja E: 0,00 %

Kaikkien osuussarjojen kuukausikatsaukset

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto‐osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksia. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.