Elite Alfred Berg Osake

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus

Elite Alfred Berg Osake Sijoitusrahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille ja osakemarkkinasidonnaisiin arvopapereihin. 

Sijoitustoiminta kohdistuu laajasti kansainvälisille osakemarkkinoille, eivätkä indeksi-, toimiala- tai maantieteelliset rajoitteet ohjaa rahaston toimintaa. Rahasto hyödyntää johdannaisia sekä sijoitusten suojaamisessa että tuoton tavoittelussa osana sijoitusstrategiaa. ETF- ja indeksirahastojen avulla maksimoidaan tehokas sijoitustoiminta. 

Tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin saavuttaa tuotto, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin. 

Vahvuudet 

  • Maailmanlaajuinen hajautus 
  • Aktiivinen näkemys eri maantieteellisistä alueista 
  • Sijoituskohteina useiden eri toimijoiden rahastot 
  • Aktiivinen omaisuudenhoito osakemarkkinaan

Kenelle sopii?

  • Korkeaa tuottoa tavoittelevalle 
  • Maailmanlaajuiseen osakemarkkinaan sijoittavaa omaisuudenhoitoa hakevalle 
  • Hajautettua sijoitusratkaisua etsivälle 
  • Pitkäaikaiselle sijoittajalle

 

 

Avaintiedot

Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: MSCI AC World -osaketuottoindeksi
Aloituspäivä: 28.05.2014

Osuussarjat

Rahastolla on 4 osuussarjaa. Viralliset asiakirjat löydät sivulta www.eabgroup.fi/rahastohallinto.

Osuussarja A
ISIN: FI4000096920
Minimimerkintä: 50 €

Osuussarja C
ISIN: FI4000260906
Minimimerkintä: 1 000 000 €

Kaikkien osuussarjojen kuukausikatsaukset

 

 

 

 

 

 

 Osuussarja D
ISIN: FI4000260914
Minimimerkintä: 5 000 000 €

Osuussarja E
ISIN: FI4000260922
Minimimerkintä: 10 000 000 €

 

Kuukausikatsaus 31.1.2019

Tammikuussa osakemarkkinoiden suunta kääntyi vahvasti positiiviseksi. Erittäin haastavan joulukuun jälkeen saatiin sijoittajien kannalta selkeä käänne parempaan. Esimerkiksi USA:ssa S&P 500 indeksi nousi lähes 8 %. Ainakaan finanssikriisin jälkeen näin vahvaa tammikuuta ei olla nähty kertaakaan. Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasotaan liittyvät neuvottelut olivat päivittäin puheenaiheena. Edistyminen oli kuitenkin hidasta, vaikka markkinat tulkitsivatkin neuvotteluiden sävyn positiiviseksi. Osapuolten tapaamisen odotettiin siirtyvän lähemmäksi maaliskuun alussa olevaa takarajaa, jolloin ratkaisuja pitäisi saada aikaan.

Yhdysvalloissa saatiin väliaikainen ratkaisu liittovaltion hallinnon avaamiseksi. Lopullinen budjettisopu pitää kuitenkin saada aikaan ennen helmikuun puoltaväliä tai muuten uhkaa uusi hallinnon sulkeminen. Keskuspankki Fedin kommentit tulevasta talouskehityksestä olivat aikaisempaa varovaisempia. Yllättävää oli myös se, että pääjohtaja Powell korosti joustavuutta rahapolitiikan suhteen, jos markkinat jatkavat voimakasta heiluntaa. Tällaiset lausunnot antoivat merkittävää tukea osakemarkkinoille. Tuloskausi oli tammikuussa hyvässä vauhdissa ja S&P 500 yhtiöistä 45 % ehti raportoimaan tuloksensa. Näistä 60 % ylitti odotukset liikevaihdon kehityksen ja vastaavasti 73 % liiketuloksen osalta.

Euroopassa EKP:n kokous korkopäätöksineen oli varsin uutisköyhä. Kommentit liittyivät heikentyneisiin talousnäkymiin, mutta mitään konkretiaa tulevista toimenpiteistä ei saatu. Brexitin osalta tilanne jäi tammikuussa siihen, että todennäköisyys sopimuksettomalle erolle laski merkittävästi. Italian tilanne heikkeni talouskasvun osalta siten, että viimeisellä kvartaalilla sen talous vajosi taantumaan. Euroopassa tuloskausi oli vasta aluillaan, kun Stoxx 600 yhtiöistä 15 % ehti raportoimaan tuloksensa. Näistä 64 % ylitti odotukset liikevaihdon kehityksen ja vastaavasti 49 % liiketuloksen osalta.

Aivan kuukauden lopussa saatiin Kiinan teollisuuden tilaa kuvaava Caixinin ostopäällikköindeksi, joka jatkoi luisumistaan alaspäin. Markkinat odottavat tämän kannustavan kauppasotakiistan nopeampaan ratkaisuun, jotta Kiinan teollisuuden kurimus saataisiin katkaistua.

Helsingin pörssissä nähtiin myös vahvaa nousua yleisen markkinakehityksen siivittämänä. Yleisindeksi nousi yli 8 %. Tammikuun lopussa alkoivat tulosjulkistukset, joita ehti antamaan vain 12 % raportoivista yhtiöistä. Näistä 47 % ylitti odotukset liikevaihdon kehityksen ja vastaavasti 23 % liiketuloksen osalta.

Elite Alfred Berg Osake Sijoitusrahastossa vahvin toimiala joulukuussa oli rahoitus. Heikoimmin menestyi yleishyödylliset palvelut. Kuukauden aikana rahastossa lisättiin kehittyvien markkinoiden painoa johtuen muun muassa USA:n keskuspankin varovaisemmasta viestinnästä tulevan ohjauskoron nostopolun suhteen, mikä vahvistaa kehittyvien maiden valuuttoja USD:a vastaan. Samalla kevennettiin Euroopan painoa johtuen alueen entisestään heikentyneistä talouskasvunäkymistä, pankkisektorin haasteista ja poliittisesta epävarmuudesta (Italia/Brexit). Toimialoista kevennettiin terveydenhuollon painoa.

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista.