Elite Alfred Berg Osake

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus

Elite Alfred Berg Osake Sijoitusrahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille ja osakemarkkinasidonnaisiin arvopapereihin. 

Sijoitustoiminta kohdistuu laajasti kansainvälisille osakemarkkinoille, eivätkä indeksi-, toimiala- tai maantieteelliset rajoitteet ohjaa rahaston toimintaa. Rahasto hyödyntää johdannaisia sekä sijoitusten suojaamisessa että tuoton tavoittelussa osana sijoitusstrategiaa. ETF- ja indeksirahastojen avulla maksimoidaan tehokas sijoitustoiminta. 

Tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin saavuttaa tuotto, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin. 

Vahvuudet 

  • Maailmanlaajuinen hajautus 
  • Aktiivinen näkemys eri maantieteellisistä alueista 
  • Sijoituskohteina useiden eri toimijoiden rahastot 
  • Aktiivinen omaisuudenhoito osakemarkkinaan

Kenelle sopii?

  • Korkeaa tuottoa tavoittelevalle 
  • Maailmanlaajuiseen osakemarkkinaan sijoittavaa omaisuudenhoitoa hakevalle 
  • Hajautettua sijoitusratkaisua etsivälle 
  • Pitkäaikaiselle sijoittajalle

 

 

 

Kuukausikatsaus 30.6.2020

Kesäkuussa osakemarkkinoiden nousuvauhti oli selvästi hillitympää verrattuna parin edellisen kuukauden kehitykseen. Globaalia osakemarkkinaa kuvaava indeksi MSCI ACWI Net TR EUR päätyi kuitenkin 2,2 %:n nousuun. Markkinoiden tunnelmaa synkensivät osaltaan mellakat USA:ssa, presidenttiehdokas Joe Bidenin selkeä johto tämän hetken mielipidemittauksissa sekä koronatartuntojen määrän kasvu erityisesti USA:ssa. Toki myös kauppasotaan liittyvät epävarmuudet kummittelevat taustalla. Lähestyvä tuloskausi herättää huolta sijoittajissa, jotka miettivät kuinka paljon tulokset heikentyvät ja kuinka nopeasti (tai hitaasti) yritykset saavat palautettua toimintansa entiselleen ja uuteen nousuun. Huomioitavaa on se, että talouksia on avattu kohtuullisen paljon, joten tulosennusteet saattavat olla turhankin pessimistisiä. Yrityksiltä odotetaan edes jonkinlaisia ohjeistuksia loppuvuodelle, varsinkin kun useat yhtiöt poistivat aikaisemman ohjeistuksensa Q1-tulosten yhteydessä. Osakkeissa on jatkunut rotaatio syklisille toimialoille jo siitäkin syystä, että defensiivisten osakkeiden arvostukset näyttävät kalliilta.

Yhdysvalloissa S&P 500 -indeksi nousi kesäkuussa euromääräisesti 0,5 %. Päättynyt toinen vuosineljännes osoittautui indeksin vahvimmaksi nousuksi sitten vuoden 1998. Makroyllätysindeksi nousi selvästi plussan puolelle. Ennusteita lienee laskettu niin alhaisiksi, että positiiviset yllätykset ovat väistämättömiä. Muun muassa työllisyysraportit olivat todella vahvoja odotuksiin nähden, mikä tuki selvästi osakemarkkinoita. Yhdysvaltojen keskuspankki Fed indikoi nollakorkojen jatkuvan vuoden 2022 loppuun. Talous näyttää siis elpymisen merkkejä, mutta koronaviruksen toista aaltoa ja sen vaikutuksia pelätään edelleen.

Euroopassa Stoxx 600 -indeksi päätyi koko kuukauden osalta 2,9 %:n nousuun eli Eurooppa suoriutui selvästi USA:ta paremmin. Pankkisektori oli vahvassa vedossa, joskin lähtötasot ovat olleet alhaiset. Euroopan keskuspankki (EKP) jatkoi odotusten mukaisilla tukitoimilla ja elvytyksillä. Talouselämän luottamusta kuvaava IFO-indeksi ja ostopäällikköindeksit olivat odotuksia parempia. Orastavaa positiivisuutta Euroopassa, mutta sijoittavat pohtivat, miten se tulee näkymään osakemarkkinoilla.

Helsingin pörssissä oli tietyllä tapaa odottava tunnelma. Yleisindeksi päätyi 0,5 %:n laskuun. Edes Nokian vahva nousu (9,1 %) ei jaksanut nostaa indeksiä plussalle. Kotimaiseen pörssiin sijoittavien kannattaa muistaa, että alkavaan tuloskauteen liittyy erityistä epävarmuutta johtuen vientiyritysten suuresta painoarvosta kotimaisessa pörssissä.

Elite Alfred Berg Osake Sijoitusrahastossa vahvin toimiala kesäkuussa oli informaatioteknologia. Heikoimmin menestyi rahoitus. Kuukauden aikana lisäsimme hieman kehittyvän Euroopan painoa ja toimialoista pankkisektorin osuutta. Muita merkittäviä muutoksia emme rahastoon tehneet.

OSUUSSARJA A KUUKAUSIKATSAUS

OSUUSSARJA A VERKKOPALVELUSSA

 

Avaintiedot

Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: MSCI AC World -osaketuottoindeksi

Osuussarjat

Rahastolla on 4 osuussarjaa. Viralliset asiakirjat löydät sivulta www.eabgroup.fi/rahastohallinto.

Osuussarja A
ISIN: FI4000096920
Aloituspäivä: 28.05.2014
Minimimerkintä: 50 €

Osuussarja C
ISIN: FI4000260906
Aloituspäivä: 24.5.2017
Minimimerkintä: 1 000 000 €

Osuussarja D
ISIN: FI4000260914
Aloituspäivä: 24.5.2017
Minimimerkintä: 5 000 000 €

Osuussarja E
ISIN: FI4000260922
Aloituspäivä: 24.5.2017
Minimimerkintä: 10 000 000 €

Lunastuspalkkio:
Osuussarja A: 1,00 %
Osuussarja C: 0,25 %
Osuussarja D: 0,00%
Osuussarja E: 0,00 %

Kaikkien osuussarjojen kuukausikatsaukset

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto‐osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksia. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.