Elite Alfred Berg Osake

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus

Elite Alfred Berg Osake Sijoitusrahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille ja osakemarkkinasidonnaisiin arvopapereihin. 

Sijoitustoiminta kohdistuu laajasti kansainvälisille osakemarkkinoille, eivätkä indeksi-, toimiala- tai maantieteelliset rajoitteet ohjaa rahaston toimintaa. Rahasto hyödyntää johdannaisia sekä sijoitusten suojaamisessa että tuoton tavoittelussa osana sijoitusstrategiaa. ETF- ja indeksirahastojen avulla maksimoidaan tehokas sijoitustoiminta. 

Tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin saavuttaa tuotto, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin. 

Vahvuudet 

  • Maailmanlaajuinen hajautus 
  • Aktiivinen näkemys eri maantieteellisistä alueista 
  • Sijoituskohteina useiden eri toimijoiden rahastot 
  • Aktiivinen omaisuudenhoito osakemarkkinaan

Kenelle sopii?

  • Korkeaa tuottoa tavoittelevalle 
  • Maailmanlaajuiseen osakemarkkinaan sijoittavaa omaisuudenhoitoa hakevalle 
  • Hajautettua sijoitusratkaisua etsivälle 
  • Pitkäaikaiselle sijoittajalle

 

 

Avaintiedot

Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: MSCI AC World -osaketuottoindeksi
Aloituspäivä: 28.05.2014

Osuussarjat

Rahastolla on 4 osuussarjaa. Viralliset asiakirjat löydät sivulta www.eabgroup.fi/rahastohallinto.

Osuussarja A
ISIN: FI4000096920
Minimimerkintä: 50 €

Osuussarja C
ISIN: FI4000260906
Minimimerkintä: 1 000 000 €

Osuussarja D
ISIN: FI4000260914
Minimimerkintä: 5 000 000 €

Osuussarja E
ISIN: FI4000260922
Minimimerkintä: 10 000 000 €

Kaikkien osuussarjojen kuukausikatsaukset

 

Kuukausikatsaus 31.3.2019

Maaliskuussa osakkeet jatkoivat alkuvuoden vahvaa nousutrendiä ylöspäin, kun globaalia osakemarkkinaa kuvaava MSCI ACWI Net TR EUR indeksi nousi 2,7 %. Markkinaa nostivat pääasiassa USA:n ja Kiinan välisissä kauppasotaneuvotteluissa nähty positiivinen vire. Lisäksi keskuspankkien kommentointi elvyttävämmästä rahapolitiikasta antoi tukea sijoittajien optimismille.

Yhdysvalloissa keskuspankki Fed käänsi takkinsa ja poisti tämän vuoden agendalta koronnostot. Ensi vuoden osalta tilanne näyttää samalta eli koronnostot olisivat tältä erää kokonaan ohi. Fed alensi myös kuluvan vuoden talouskasvuennustetta 2,1 %:iin. USA:ssa 10 v ja 3 kk valtionlainojen korkoeron kääntyminen negatiiviseksi toi sijoittajille lisää pohdittavaa taantumaa ennustavana signaalina.

Euroopassa keskuspankki EKP indikoi nykyisen korkotason pysyvän ennallaan aikaisempaakin arviota pidempään ja tämä oli tietysti negatiivinen uutinen eurooppalaiselle pankkisektorille. Samalla EKP laski euroalueen talouskasvuodotuksia merkittävästi lähelle 1 %:n tasoa. Brittien Brexit-sekoilu jatkui ja tilanne alkoi mutkistua entisestään mitä lähemmäksi huhtikuun takarajaa tultiin. Negatiivista uutisvirtaa saatiin myös euroalueen ostopäällikköindekseistä, jotka teollisuuden osalta putosivat rajusti päätyen selvästi alle 50 tason. Yksittäisistä maista suurimman pettymyksen tarjosi Saksa.

Kiinasta saatiin maaliskuun osalta ostopäällikkölukuja, jotka olivat selvästi odotuksia vahvempia. Tämä kertoo siitä, että Kiinan hallinnon aikaisemmin indikoimat elvytystoimenpiteet ovat alkaneet toimia ja antavat lisätukea talouden kohentumiselle. Tämä on positiivinen uutinen myös koko kehittyvälle Aasian alueelle.

Helsingin pörssin yleisindeksi kulki maaliskuussa melkoista vuoristorataa. Kuukauden puolivälissä indeksi kävi lähes 5 %:n nousussa päätyen kuitenkin -1,7 %:n laskuun. Laskuvetureina toimivat pörssin suuret nimet, kuten Nordea ja Nokia.

Elite Alfred Berg Osake Sijoitusrahastossa vahvin toimiala maaliskuussa oli informaatioteknologia. Heikoimmin menestyi rahoitus. Kuukauden aikana lisättiin toimialapainoa kulutustavaroiden ja informaatioteknologian osalta. Vastaavasti kevennystä tehtiin terveydenhuollossa ja rahoituksessa. Alueellisesti tarkasteltuna kehittyvien markkinoiden sisällä kasvatettiin Intian painoa.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista.