Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito

Erikoissijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus

Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito on aktiivinen rahastojen rahasto. Rahasto hajauttaa sijoituksensa maailmanlaajuisesti osake- ja korkomarkkinoille painottaen markkinatilanteen mukaisesti eri maantieteellisiä alueita, omaisuusluokkia ja sijoitustyylejä. Rahaston tavoitteena on ylittää keskimääräinen osake- ja korkomarkkinoiden tuotto pitkällä aikavälillä. Rahaston sijoituspolitiikka perustuu laadukkaaseen markkina-analyysiin, jonka pääkohteet ovat taloustilanne, arvostustasot ja sentimentti. Rahaston omaisuusluokkien neutraali allokaatio on osakkeet 50 %, velkakirjat 40 % ja rahamarkkinat 10 %. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.

Salkunhoitajan katsaus 30.9.2019

Alkuvuonna sijoitusmarkkinoita liikuttavat teemat (kauppasota, keskuspankit, talouskasvu) olivat myös syyskuussa sijoittajien fokuksessa. Kauppasotauutisointi ei vaihteeksi saanut yhtä paljon palstatilaa, kun merkittävää liikehdintää suuntaan tai toiseen ei nähty elokuun uusista tuontitulleista uutisoinnin jälkeen. Nyt on kuitenkin sovittu, että Kiinan pääneuvottelija varapääministeri Liu He matkustaa Washingtoniin lokakuun toisella viikolla jatkamaan korkean tason neuvotteluja. Olemme edelleen sitä mieltä, että sopuun pääseminen ei tule olemaan helppoa, ja todellinen läpimurto tuskin tapahtuu tänä vuonna, vaikka pieniä myönnytyksiä puolin ja toisin saatetaan nähdä.

Keskuspankkirintamalla syyskuu oli tärkeä kuukausi, kun keskuspankit Atlantin molemmin puolin pitivät kokousta. EKP onnistui toimittamaan enemmän elvytystä syyskuun kokouksessa, kuin mitä edellisten viikkojen keskuspankkiirien kommentit antoivat odottaa. EKP sanoi pitävänsä ohjauskorot nykyisellä tai alemmalla tasolla siihen asti, kunnes inflaationäkymät lähestyvät riittävän lähelle kahta prosenttia pohjainflaatio mukaan lukien. EKP laski 10 korkopisteellä talletuskorkoa ja sitä porrastettiin negatiivisten korkojen haittavaikutuksen tasoittamiseksi. Uudella mantereella keskuspankki (FED) laski niin ikään odotetusti toistamiseen ohjauskorkoaan 25 korkopisteellä vaihteluvälille 1,75–2,00 %. Pankki korosti tulevien korkopäätösten perustuvan tulevaan talousdataan ja riskien kehittymiseen indikoiden koronlaskujen jatkuvan taloustilanteen heiketessä.

Syyskuun alkupäivinä lisäsimme hieman rahaston tuottohakuisuutta nostamalla osakepainoa takaisin neutraaliin painoon. Näkemyksemme pohjautui siihen, että Euroopan keskuspankin kokous tulee pitämään sisällään selvästi elvyttäviä elementtejä ja helpotuksia pankeille muun muassa porrastetun talletuskoron muodossa. Emme kuitenkaan tässä vaiheessa siirry osakkeissa ylipainoon, sillä riski globaalin talouskasvun hyytymiselle on edelleen koholla, vaikka keskuspankkien elvyttävät toimet pienentävät tätä riskiä.

Rahaston osakeosion maantieteellisessä jakaumassa nostimme Euroopan painoa neutraaliin, minkä perusteena olivat pankkisektorin merkittävä paino ja sen hyötyminen keskuspankin oletetusta elvytyspaketista. Muilta osin näkemykset pysyivät lähes ennallaan. Ylipainotamme edelleen yhdysvaltalaisia osakkeita (talouden dynamiikka muita alueita parempi, taalan vahvistuminen) ja alipainotamme sekä japanilaisia (vaisu tuloskasvu, maan keskuspankin työkalupakki maan elvyttämiseksi lähes tyhjä) että kehittyvien maiden osakkeita (kauppasodan aiheuttama epävarmuus tulevasta talouskasvusta). Rahaston korko-osiossa teimme niin ikään muutoksia. Laskimme valtionlainat ylipainosta lievään alipainoon ja vapautuvilla varoilla nostimme matalamman luottoluokituksen yrityslainat merkittävästä ylipainosta lievään alipainoon. Muilta osin näkemyksemme pysyivät ennallaan.

 

Sijoitustoiminnassa hyödynnetään johdannaissopimuksia. Tästä johtuen nettosijoitusaste voi ylittää 100%.

Avaintiedot

Osuussarja: A
ISIN: FI0008803689
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: Ei määriteltyä vertailuindeksiä
Minimimerkintä: 50 EUR
Aloituspäivä: 31.12.1993

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio: 1,75 €

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.